Hvem skal du klage til når du blir mobbet på skolen? Nå blir det omkamp i Stortinget.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) trosser sitt eget ekspertutvalg. Han vil ikke at Barneombudet skal behandle klager fra elever som blir mobbet.

OPT_sx1faad6_doc6p6tqqjz7te1egw0e118_doc6p6tvvyt5jt2tnplzy-qQLwiabSxC.jpg

-Jeg synes barneombudet skal være det de er i dag, nemlig alltid på barnas side, sier kunnskapsministeren.

Mandag la han frem sin tiltakspakke mot mobbing i skolen. Røe Isaksen fortalte hvordan han vil følge opp anbefalingene til Djupedal-utvalget, som la frem sin mobberapport for et år siden. Blant annet vil han at kommuner skal kunne bøtelegges for dårlig oppfølging av mobbing.

Les også

Hun inviterte til jentebursdag. Etter en time ringte hun for å høre hvor de var.

Ett av de viktigste forslagene fra utvalget var at Barneombudet skal bli et nasjonalt klageorgan i mobbesaker. I dag har Norges 18 fylkesmenn denne oppgaven. Det er stor misnøye med dagens ordning.

Bare 245 mobbeklager

Argumentene for å la Barneombudet overta, var blant annet at Barneombudet er godt kjent av barn og unge og at de har god kompetanse på feltet. Et nasjonalt klageorgan vil sikre likebehandling. Fylkesmennene er mindre kjent som klageorgan og har mange andre oppgaver. Rundt 30 000 norske elever mobbes månedlig. Men i 2015 mottok fylkesmennene bare 245 mobbeklager.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterte sin tiltakspakke mot mobbing på Ila skole i Oslo.

Men Torbjørn Røe Isaksen vil at fylkesmennene skal fortsette som klageinstans.

— Vi hadde ønsket en nasjonal klageinstans. Vi ser store svakheter med systemet i dag. Vi mener fylkesmennene har hatt for lite barnevennlig saksbehandling, er for lite offensive, at de ikke har brukt alle virkemidlene, at de har og for lang saksbehandlingstid og at de kan være for knyttet til kommunene, sier barneombud Anne Lindboe til Aftenposten.

Les også

Mobbeoffer (65): «Etter snart 60 år er episoden like levende og brennende.»

— Vi kommer til å følge fylkesmennene med argusøyne, fordi vi mener de har en lang vei å gå for å bli en offensiv og barnevennlig klageinstans.

Hun understreker at det ikke var viktig for Barneombudet at akkurat de skulle overta rollen som klageorgan. Og hun er fornøyd med andre tiltak, som at kommuner skal kunne bøtelegges.

Barneombudet får viktigere rolle

Røe Isaksen forklarer hvorfor han vraket forslaget om Barneombudet:

— Jeg synes barneombudet skal være det de er i dag, nemlig alltid på barnas side.

Han er redd for at rollen deres som barna advokat blir svekket hvis de også blir en saksbehandler som sier nei til barn.

Barneombud Anne Lindboe.

— I mange mobbesaker vil det være flere deler av det offentlige som er involvert, og fylkesmennene har tilsynsansvaret for alt.

Samtidig vil han at barneombudet skal få en viktigere rolle i mobbesaker. De skal være en slags barnas advokat i mobbesaker, veilede, informere om rettigheter og være en «vaktbikkje» overfor kommunene.

Derfor blir noen mobbere:

Les også

Det var trygt å slenge med leppa. Slik forhindret Astrid (26) å bli angrepet selv.

Varsler omkamp

Flere andre er skuffet.

— Jeg mener Regjeringen gjør en feil. Djupedal-utvalget hadde en veldig god begrunnelse for å flytte klagemuligheten vekk fra Fylkesmannen, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han varsler omkamp i Stortinget og sier SV i utdanningskomiteen vil foreslå et nasjonalt klageorgan.

Leder Trond Giske (Ap) i Stortingets utdanningskomite regner med at hans parti vil støtte dette.

— Vi er skuffet. Vi mener de burde gått mye lenger i å følge Djupedal-utvalgets innstilling, sier han.

— Gjennom høringen og behandlingen i Stortinget håper jeg det blir støtte for å gjøre Barneombudet til et eget klageorgan, sier Øystein Djupedal, som ledet Djupedal-utvalget.

Regjeringens nye tiltak mot mobbing

  • En klar aktivitetsplikt for alle som jobber i skolen til å avdekke og håndtere mobbing. Krav om at det skal handles raskt.
  • Elevene kan klage direkte til Fylkesmannen istedenfor skolen. Utdanningsdirektoratet blir klageorgan over Fylkesmannen. Barneombudet styrkes for å passe på at klager blir fulgt godt nok opp.
  • Krav til Fylkesmannen om raskt å ta stilling til saken og følge opp til problemet er løst. Fylkesmannen får mulighet til å ilegge skoleeiere dagbøter dersom vedtak og pålegg ikke følges opp.
  • Innføring av plikt til å informere elever og foreldre om rettighetene deres.
  • Styrket kompetanse i antimobbearbeid hos alle som jobber i barnehage, skole og kommune.
  • Skoler med høye mobbetall skal få hjelp først, og størst ressurser skal settes inn på disse skolene.
  • Ny portal med veiledning for barn og foreldre og ny telefon- og chattetjeneste for barn og unge som strever i mobbesaker og trenger voksne å snakke med.
  • Ny rammeplan for barnehagene skal sette tydelige krav til barnehagenes antimobbearbeid.