Etter 22. juli vedtok politikerne nytt beredskapssenter - i dag begynte byggingen

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) har tatt første spadetak på politiets nye beredskapssenter på Taraldrud i Ski. Senteret skal tas i bruk i 2020.

Beredskapssenteret slik det skal se ut fra sørvest. Senteret inneholder blant annet helikopterbase, skytebaner og treningsanlegg.

Listhaug tok spadetaket torsdag formiddag med blant andre Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold til stede.

– Dette er en merkedag, som er starten på at vi kan styrke beredskapen i Norge. Det gir bombegruppen, beredskapstroppen og politi i hele landet fasiliteter som muliggjør god trening, noe som vil gjøre dem rustet til å møte utfordringer i framtiden. Senteret vil rett og slett gjøre Norge tryggere, sier Listhaug til NTB.

Massiv motstand

Beredskapssenteret skal blant annet ha skytebaner både innen- og utendørs, og en helikopterbase med hangar og servicefunksjoner for tre politihelikoptre.

– Selv om det ligger her på Østlandet, er dette viktig for hele Norge, sier justisministeren.

Senteret har imidlertid møtt massiv motstand og kritikk fra naboer som frykter omfattende støybelastning når senteret tas i bruk.

Etableringen av et nytt beredskapssenter var et av rådene fra Gjørv-kommisjonen etter terroren 22. juli 2011. Det nye senteret skal etter planen tas i bruk 1. september 2020. Foto:

– Mest egnet

– Det er gjort et stort arbeid med å imøtekomme de utfordringene lokalbefolkningen har tatt opp, og det er tatt mange grep for å gjøre det mest mulig skånsomt, sier Listhaug.

– Og så er det slik at senteret må ligge et sted, og dette handler om beredskapen i hele Norge. Da var det Taraldrud som ble ansett som det mest egnede stedet. Jeg er glad for at vi er i mål, og kontakten mellom Justisdepartementet og de tre berørte kommunene vil fortsette framover for å ivareta behovene til lokale innbyggere, fortsetter justisministeren.

Etableringen av et nytt beredskapssenter var et av rådene fra Gjørv-kommisjonen etter terroren 22. juli 2011. Det nye senteret skal etter planen tas i bruk 1. september 2020.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) tok torsdag første spadetak på beredskapssenteret på Taraldrud. Her sammen med politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix