Norge

Ap vil ha felles eksamen for lærerstudenter

Arbeiderpartiet stiller seg bak NHO og KS og vil gi lærerstudentene mer teoretisk matematikk. De vil at alle lærerstudenter skal få de samme eksamenene i matte og norsk.

Arbeiderpartiet vil sikre at lærere har en dypere forståelse av matematikkfaget. Derfor går de inn for en felles nasjonal eksamen for alle lærerstudenter.
  • Jørgen Svarstad

I dag et er det 19 ulike lærerutdanninger i Norge. Variasjonen er stor, både i søkning, innhold i studiet og andelen som består eksamen. Flere av utdanningsstedene med høyest opptakskrav, og dermed får de beste studentene, har også høyest strykprosent. Samtidig kan det være lav strykprosent på lærerutdanninger det er lett å komme inn på.

Norges største arbeidsgiverorganisasjoner NHO og KS tok i Aftenposten i sommer til orde forfelles eksamener for lærerstudenter. De mente det var for store sprik i kvaliteten på utdanningen. Nå får de støtte fra Arbeiderpartiet, som vil ha nasjonale eksamener i norsk og matematikk.

— Vi må stille krav til lærerutdanningene, og ikke bare snakke om etter- og videreutdanning, men må kunne forvente at de om kommer ut er maksimalt gode, uansett hvor de har gått. I dag vet vi ikke helt hva de kan, sier partiets kunnskapspolitisk talsperson Marianne Aasen.

Teoretisk matematikk

Hun er spesielt opptatt av at studentene skal få en dypere matematikkforståelse.

Les også

Høgskole tilbyr lærerutdanning, selv om du har 2 i matematikk

— Når jeg snakker med fagfolk, sier de at de er gjennomgående i matematikkfaget at grunnkunnskapen i matematikk er for lite til stede i selve faget. Du kan putte så mye didaktikk (undervisningslære journ.anm.) inn i faget, men det er ikke nok. De må lære teoretisk matematikk for å bli trygge i faget. I Finland må du ha vekttall i faget for å undervise, og jeg tenker at det er retningen å gå i Norge, sier Aasen.

- Men det er allerede mange lærerstudenter som stryker i matematikk?

— Ja, men jeg tror ikke løsningen er å gjøre det lettere, heller motsatt. Jeg tror en del søker seg til prestisjestudier fordi de vet at studiene er vanskelige. Jeg har møtt studenter som ikke søker seg til lærerutdanningen fordi de opplever at det ikke er ambisiøse studier.

Les også

Én av tre lærerstudenter strøk i matte

Tidligere har kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) og Utdanningsforbundet uttalt seg negativt til forslaget. Høyres utdanningspolitiske talsperson Elisabeth Aspaker sier derimot dette:— Det er et viktig og relevant innspill. Personlig synes jeg det er en god idé, det er en måte å kvalitetssikre basiskompetansen vi må kreve at lærere må ha.

- Ikke ulikt nivå på oppgavene

Norsk matematikkråd har tidligere stilt seg bak forslaget om felles matteeksamen. Men leder Arvid Sigveland har i sommer samlet inn og vurdert skriftlige eksamensoppgaver. Det fikk han til å snu.

Les også

Solberg: - Vi må få slutt på at matte er et æsj-fag

— Ut fra eksamensoppgavene ser det ikke ut til at det er ulikt nivå på utdanningene, så vi ser ingen grunn til å innføre felles skriftlige eksamener. Det kan føre til mer pugg og mer eksamensrettet undervisning, sier Sigveland.Han tror forskjellene i strykprosent blant annet ha å gjøre med undervisningen som gis på lærestedene.

Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Marianne Aasen.