Norge

Den nye etaten skulle spare Forsvaret for millioner - i stedet fikk de på 50 millioner ekstra.

Forsvarsetaten førte opp telefoner, medarbeidere og husleie som «uforutsette utgifter».

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Flere steder i revidert statsbudsjett dukker pengesummer opp som skal sendes til Forsvarsdepartementets nye underetat, Forsvarsmateriell.

Etaten, der staben har flyttet inn i det vakre Militærhospitalet fra 1807 på Grev Wedels plass, ble opprettet 1. januar i år. Den så dagens lys fordi man mente at Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som til nå har håndtert blant annet innkjøp av materiell til Forsvaret, ikke var profesjonelle nok, ikke effektive nok, ganske enkelt brukte mer penger enn nødvendig.

Som forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) sa da FMA ble vedtatt:

«Hensikten med etableringen er å oppnå en mer effektiv investeringsprosess med bedre kontinuitet og en kortere gjennomføringstid i prosjektene og kortere og mer effektive styringslinjer.»

Loftetasjen i Militærhospitalet

Fikk færre oppgaver og færre ansatte, men...

Så langt knyttes ikke etaten til store innsparinger. Snarere tvert imot. Flere titalls ekstra millioner må nå sprøytes inn for å få etaten på beina, fra revidert nasjonalbudsjett.

Dette til tross for at det i revidert konstateres at FMA får betydelig færre oppgaver og færre ansatte enn planlagt.

Oppgaver og ansatte som restene av FLO beholder.

Kjøpet av det nye kampflyet F-35 håndteres for øvrig av Forsvarsdepartementet direkte.

Direktør Mette Sørfoldens kontor inn til høyre.
  • Mandag fortalte Aftenposten at mindre enn tredel av forsvarsbudsjettet går til avdelingene som trenes for og som skal rykket ut når noe skjer.

Reaksjonene var: Dette trenger et kritisk søkelys

Uforutsette utgifter: Telefoni, husleie og medarbeidere

På listen over «uforutsette utgifter», som er med på å forklare behovet fr store ekstrabevilgninger, er blant annet «telefoni, husleie, medarbeidere etc.».

Inngangspartiet inne i Militærhospitalet.
Opprinnelig ble Militærhospitalet oppført på Damløkken, Akersgata 44, i 1807 av arkitekt og byggmester Johan Raphael Pousette. Militærhospitalet måtte bygges da det var så mange syke og sårede soldater innen på Akershus festning at dette ble et sikkerhetsproblem. I tillegg raste Napoleonskrigene i Europa, og man ville være forberedt på at behovet kunne øke ytterligere. Fakta: Wikipedia
Auditoriet med plass til ca 120. Dette brukes også av andre deler av Forsvaret, og er ofte i bruk.

Forsvaret brukte to døgn på å svare på spørsmål

Aftenposten var i dialog med FMAs leder, Mette Sørfonden, om behovet for mer penger. Sørfonden var tidligere direktør for NSB Region Øst.

Men så ble det bestemt at Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet skulle håndtere Aftenpostens henvendelse, som i kortform lød:

– Hva er forklaringen på de store ekstrabevilgningene, og var ikke meningen at den nye etaten skulle redusere kostnadene?

Det tok nær to døgn før svar forelå. I en ikke signert mail svarer departementet:

«Hensikten med etableringen av Forsvarsmateriell er å oppnå en kvalitetsforbedring av materiellinvestering og materiellforvaltning. Samtidig pågår er arbeidet med hvordan Forsvarsmateriell kan bli en mer profesjonell og effektiv organisasjon for fremtiden.»

– Hvor store er ekstrabevilgningene alt i alt, i revidert?

«Merutgifter knyttet til opprettelsen av Forsvarsmateriell er på 52,9 millioner kroner.»

– Hvordan kan husleie, telefoni og bemanning være uforutsett?

«Vi ser at formuleringen «uforutsette utgifter» kan være uheldig og gi rom for misforståelser. Formuleringen er ment å vise til at det fullstendige og detaljerte utgiftsbildet, knyttet til bemanning og
etableringen av etatsledelsen i nytt bygg, ikke var endelig kartlagt og konkretisert på budsjetteringstidspunktet sensommeren 2015.»

– Hvor tas pengene fra som skal gå til Forsvarsmateriell?

«Etableringen av Forsvarsmateriell skjer innenfor gjeldende budsjettrammer, og vil ikke ha umiddelbare økonomiske konsekvenser utover enkelte omdisponeringer internt på forsvarsbudsjettet. Disse midlene tas ikke fra drift av Hæren, HV, Sjø- eller Luftforsvaret.»

Militærhospitalet.

Skulle effektivisere for millioner - lyktes ikke

FMA skulle finansieres blant annet ved egen effektivisering, noe man ikke har greid. Som det heter i revidert:

«Videre ble det forutsatt en årlig effektivisering i bruken av materiell og
forvaltning, som har vist seg å være urealistisk høy.»

Departementet opplyser at FMA ble pålagt å effektivisere for 70 millioner kroner, men at man bare har lyktes med å hente inn 35 millioner.

  • Var det eller var det ikke en fremmed ubåt som ble observert i Dalsfjorden i Sunnfjord i mars i år?

Se video og avgjør selv. Også Etterretningstjenesten er på saken.

  • Norge må venne seg til å sende soldater ut i oppdrag som fremstår som dårlige løsninger, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

Også oppdrag der vi lærer opp opprørere som senere kan vende våpnene mot norske og allierte soldater.

Les mer om

  1. Forsvaret
  2. Forsvarsdepartementet