Bare vel halvparten av barna i Norge blir døpt

Hvis ikke trenden snur, vil under halvparten av dem som fødes i Norge, bæres til dåpen om få år. Kirkerådslederen er bekymret.

Kirkerådslederen Kristin Gunleiksrud Raaum, her fra fjorårets kirkemøte, sier hun er bekymret over lave dåpstall. Onsdag starter årets kirkemøte i Trondheim. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Kun 53,1 prosent av barna som ble født i Norge fjor, ble døpt. Andelen var lavest i Oslo, der 30,9 prosent av de fødte ble døpt. Til sammenligning ble 81,4 prosent av barna som ble født i Norge i 2001, døpt. For to år siden var andelen 55,3 prosent.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sier til Klassekampen at hun er bekymret over de lave dåpstallene. Den lave oppslutningen vil bli et tema når Kirkemøtet starter i Trondheim onsdag.

– Dåpstallene har pekt nedover i noen år nå. Først trodde vi det var fordi befolkningssammensettingen endret seg. Nå ser vi at det handler om at kirkemedlemmer har en lavere tilbøyelighet til å døpe sine barn. Dette jobber vi i kirken bredt med for å forstå og forsøke å endre, sier Raaum.

Fra 2016 til 2017 gikk gudstjenestedeltakelsen ned med 4,2 prosent. Antall vielser har gått ned med 1,6 prosent, og antall dåpshandlinger har gått ned med 7,7 prosent.

Andelen konfirmerte 15-åringer i kirken falt fra 67,1 prosent i 2007 til 57,5 prosent i 2017. Dette skjer til tross for at Stortinget fra 2003 til 2013 bevilget 250 millioner kroner til en trosopplæringsreform, noe som har ført til en firedobling av antallet undervisningsstillinger i kirken.

I 2007 var av 81,8 prosent av befolkningen medlemmer av Den norske kirke. I 2017 var andelen 70,5 prosent. Andelen medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke faller også, men bare fra 11,8 prosent i 2016 til 11,7 prosent i 2017.

Totalt bevilges det i dag to milliarder kroner årlig til Den norske kirke over statsbudsjettet.