Undersøkelse: Frp-politikere er mest utsatt for hat, trusler og fysiske angrep

Det er « ... først og fremst Frp-politikere som er mest utsatt for hat, trusler, fysiske angrep og forsøk på angrep ...» sa Per-Willy Amundsen (Frp) 26. juli.

Per-Willy Amundsen (Frp) hadde rett i sin påstand om at en undersøkelse viser at Frp-politikere er mest utsatt for hat, trusler og fysiske angrep, slår faktisk.no fast.
  • Hans O. Torgersen

Faktasjekk-nettstedet Faktisk.no har sjekket om Amundsens påstand er riktig eller ikke.

Den tidligere justisministeren kom med uttalelsen sin på NRK Dagsnytt en uke etter at Aftenposten publiserte en større artikkel om truslene som rammer overlevende fra massedrapet på Utøya 22. juli 2011.

Opplever mer trusler

Faktisk.no har konkludert med at Amundsens påstand er «faktisk helt sant».

Undersøkelser blant topp-politikere fra både 2013 og 2017 viser nemlig at Frp-politikere opplever mer hat, trusler og fysiske angrep enn politikere fra KrF, Høyre og Ap.

Det er imidlertid usikkerhet knyttet til undersøkelsene, blant annet fordi den har en for lav svarprosent til å si noe sikkert om de andre partiene, skriver faktasjekk-nettstedet.

Undersøkelsen basert på selvrapportering

Rapporten «Trusler og trusselhendelser mot politikere» kom i 2017, og er laget av forskerne Tore Bjørgo og Emilie Silkoset ved Politihøyskolen. De spurte alle stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer om i hvilken grad de er blitt utsatt for uønsket og truende oppførsel og faktiske angrep.

Forskerne skriver dette ifølge Faktisk.no:

– Vår rapport har ikke som ambisjon å kartlegge det faktiske omfanget av hatmeldinger, trakassering og trusler som blir uttrykt mot politikere, men snarere å gi et overblikk i hvordan politikernes egne oppfatninger utspiller seg til de ulike politiske partiene.

Undersøkelsen er altså basert på selvrapportering blant det øverste toppsjiktet av politikere i Norge, skriver Faktisk.no.

En klar konklusjon i rapporten er at Frp-politikere rapporterer at de er mer utsatt enn andre.

Assisterende generalsekretær Øistein Lid i Frp tror en del av den rapporterte hetsen og truslene kan skyldes at det er blitt enklere å komme i direkte kontakt med politikere.

– Lavere terskel for hatmeldinger

– Hvilke rutiner har Frp for å håndtere trusler/angrep på sine tillitsvalgte/folkevalgte?

– Vi tar kontakt med politiet ved trusler og andre alvorlige henvendelser mot tillits- og folkevalgte i partiet. Det er viktig for Frp at partiets tillit – og folkevalgte skal føle seg trygge, derfor er det viktig for oss å rapportere de mest alvorlige truslene til politiet, skriver assisterende generalsekretær Øistein Lid i en e-post til Aftenposten.

– Hvordan har antall trusler/uønskede hendelser utviklet seg de siste årene?

– Uten at jeg besitter konkrete tall utover det som Faktisk.no har publisert, så opplever vi at de digitale flatene gjør det enklere å komme i direkte kontakt med politikerne. Dette tror jeg gjelder alle partier. Terskelen for å sende hatmeldinger til politikere ser ut til å ha blitt lavere med sosiale medier.