Norge

Fylkesmannen i ny rapport: Barnevernet i Bærum og Valdres brøt loven i saken der jente (13) døde

13-åringen som ble funnet død i Valdres nyttårsaften, fikk ikke forsvarlig oppfølging. Det er konklusjonen i en ny rapport, der barnevernet i Bærum og Valdres får svært krass kritikk for sin behandling av saken.

Nyttårsaften kollapset en 13 år gammel jente fra Bærum på familiehytta på Beitostølen i Øystre Slidre kommune. Hjertet stanset, og foreløpig obduksjonsrapport konkluderer med at årsaken er underernæring. Moren er siktet for grov omsorgssvikt. Foto: Halvor Solhjem Njerve

 • Tine Dommerud
  Journalist

Fylkesmannenkonkluderer i den 21-siders rapporten med at de to barnevernstjenestene brøt loven i saken. Store deler av rapporten er sladdet.

Nyttårsaften i fjor kollapset en 13 år gammel jente fra Bærum på familiehytta på Beitostølen i Øystre Slidre kommune. Hjertet stanset, og foreløpig obduksjonsrapport konkluderer med at årsaken er underernæring.

Mor og datter hadde vært på hytta siden høstferien i fjor, månedsskiftet september/oktober.

Moren ble siktet for grov omsorgssvikt etter datterens dødsfall, men nekter straffskyld. Siktelsen opprettholdes fortsatt av politiet.

Nå får barnevernet svært krass kritikk

Ifølge rapporten som ble offentlig tirsdag fikk barnevernet i Bærum flere bekymringsmeldinger om jenta, men åpnet ikke sak etter den andre meldingen.

Fylkesmannen mener imidlertid at nye bekymringsmeldinger burde forsterket barnevernets bekymring. De presiserer at barnevernstjenesten ikke har anledning til å henlegge en melding med bakgrunn i at andre instanser i kommunen har tiltak eller oppfølging.

Fylkesmannen karakteriserer barnevernet i Bærums behandling av jenta som «betenkelig» og etterlyser begrunnelsen for at det ikke var satt i gang mer undersøkelse.

Fylkesmannen mener det er vanskelig å få et realistisk bilde av hvordan jenta faktisk hadde det.

 • Her kan du lese hele rapporten fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Barnevernsleder: — Vi vurderte ikke mors omsorgsevne som risiko

Barnevernsleder Børge Tomter i Bærum kommune hadde fryktet at de ville få kritikk fra Fylkesmannen, men er overrasket over kraften i kritikken.

Barnevernsleder i Bærum, Børge Tomter. Foto: Bærum kommune

— Rapporten er omfattende, med kritiske innvendinger til mye av vårt arbeid, sier Tomter og påpeker at de allerede har endret noen av rutinene de får kritikk for.

Noe av den sterkeste kritikken retter seg mot mangelfunn utredning av jenta. Det går både på for lav intensitet, og hvilke temaer barnevernet utredet.

Dessuten trekker Fylkesmannen frem at barnets medvirkning ikke har vært godt nok ivaretatt. Fylkesmannen etterlyser bruk av sakkyndinge slik at det kunne foretas "trygge samtaler" med jenta.

Omsorgen i familien

«Bruk av sakkyndig vil i tillegg kunne bidra til en så objektiv mulig vurdering av de behov som rører seg i familiesystemet, og en grundig vurdering av de omsorgsbetingelser barnet omgis av» står det i rapporten.

- Kunne utfallet av saken vært annerledes hvis dere hadde gjort arbeidet bedre?

- V i vurderer ulike typer risiko. Vi vurderte at det viktigste for jenta var hennes helse og helsehjelp. Vi vurderte ikke mors omsorgsevne som så stor risiko, sier Tomter.

Den endelige obduksjonsrapporten er ventet snart:

Les også

Moren ønsker ikke å stille til nye avhør med politiet

Ørdføreren: Opptatt av å snu hver stein i denne saken

Tomter sier de tar kritikken svært alvorlig. Kommunens ledelse skal nå, sammen med barnevernets medarbeidere, gjennomgå rapporten nøye.

Kommunen skal blant annet gjennomgå rutinene for mottak av bekymringsmeldinger og innretning på undersøkelsene av saker.

– Bærum kommune har vært opptatt av å snu hver stein i denne saken. Derfor ba vi også om tilsyn på barnevernet, helsetjenesten og skolenes håndtering av saken, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

– Vi venter på de to endelige rapportene om skole og helsestjenester, og vi vil følge tett opp rapportenes funn og konklusjoner, fastslår Hammer Krog.

Kritiseres for bruk av politiet

Barneverntjenesten i Valdres får kritikk for ikke å ha undersøkt hvordan trettenåringen hadde det.

Barnevernet i Bærum sendte en bekymringsmelding til Valdres 17. november. 26. november fikk barnevernet i Valdres beskjed om at jenta ikke gikk på skole.

Samme dag ba de politiet om hjelp til å sjekke om det befant seg noen på adressen, hytta i Øystre Slidre.

Politiet oppsøkte hytta to ganger samme kveld og meldte tilbake at det ikke var noen på hytta. Barnevernstjenesten i Valdres konkluderte da med at familien hadde flyttet til Oslo, og besluttet å sende en bekymringsmelding til Ullern barnevernstjeneste.

Bekymringsmeldingen dit ble sendt mer enn en måned senere, 28. desember, og ble mottatt av Ullern barnevern 4. januar 2016, fire dager etter at jenta ble funnet død.

Ventet for lenge

Fylkesmannen mener at barnevernet i Valdres har brutt loven fordi de ikke startet undersøkelse og brøt fristen for å avklare meldinger. De får også kritikk for at de ventet for lenge på å melde fra til barnevernet på Ullern.

Fylkesmannen kritiserer også barnevernet i Valdres for å overlate til politiet for å sjekke om jenta og familien var på hytta.

— Fylkesmannen presiserer at det er barnevernstjenesten som har ansvar for barn som oppholder seg i kommunen, samt selvstandig ansvar for avklaring av meldinger, og at dette ansvaret ikke kan overføres til politiet eller andre involverte i saken, står det i rapporten.

Rådmann Omar Dajani sier det er trist at de ikke gjorde tilstrekkelig god nok jobb.

-Saken endte så tragisk. Vi ser at kritikken peker på noen områder som må forbedres. Hovedpunktet er manglende dokumentasjon i åpning av en sak. Vi beklager også at det tok lang tid før barnevernet fikk sendt varsel videre til Oslo.

- Konkrete funn av mangler

Jenta og moren bodde frem til november i fjor i Bærum . De meldte deretter flytting til Øystre Slidre kommune i Valdres. Et par uker senere meldte moren flytting til Oslo.

Rapporten viser at Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurderer at barneverntjenesten i Bærum ikke har overholdt barnevernlovens krav om:

 • å åpne undersøkelse med bakgrunn i informasjon som gir rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven
 • å utrede saken godt nok
 • å sikre barns rett til medvirkning
  I følge rapporten foreligger det konkrete funn knyttet til manglende etterrettelighet i arbeidet.

Fylkesmannen konkluderer dermed med at barneverntjenesten i Bærum kommune ikke har overholdt barnevernlovens krav til forsvarlighet i tjenesten.

Moren til 13-åringen er siktet for omsorgssvikt. Bildet er fra fengslingsmøtet sammen med forsvarer Aasmund Olav Sandland. Heiko Junge / NTB scanpix

Sendte saken til helsetilsynet

I januar varslet fylkesmannen Oslo og Bærum kommuner med at de vil føre tilsyn med flere etater i etterkant av dødsfallet.

Like før påske sendte fylkesmannen saken videre til helsetilsynet fordi fylkeslegen frykter at både fastleger og sykehus har brutt loven i behandling av jenta.

Dette sa Mari Lauritzen Hasle, politiadvokat i Innlandet politidistrikt til Aftenposten tidligere i mars.

— Det er kun gjort ett avhør av moren og hun ønsker ikke å stille til nye avhør med politiet. Vi vet ikke hvorfor.

Morens forsvarer: – Siktelsen er feil

Morens forsvarer Aasmund Olav Sandland sa først til NRK at rapporten fra fylkesmannen understreker hvor lite gjennomtenkt det var å sette i gang en etterforskning av moren.

-Hun ble pågrepet, siktet og forsøkt fengslet for grov omsorgssvikt. Rapporten fra fylkesmannen underbygger så langt jeg har rukket å lese min påstand om at siktelsen av moren er feil, sier Sandland.

-Rapporten underbygger påstanden om at siktelsen er feil, sier du. Er det fordi de to kommunene har fått kritikk? Trenger det nødvendigvis bety at siktelsen er grunnløs?

-Jeg har forøvrig ikke uttalt at siktelsen er grunnløs. Det jeg har sagt er at rapportene støtter opp under mors forklaringer fra saken startet der hun har jobbet opp mot helse, skole og barnevern.

Helse og barnevern har så langt fått ganske massiv kritikk. Vi får nå se hva rapporten tilknyttet skolene konkluderer med, sier Sandland til Aftenposten.

Mye er sladdet

Midtveis i rapporten skrives det om tilfeller der barnevernstjenesten ikke klarer å komme seg i posisjon til et barn. Og så står det noe etterpå som er sladdet.

-Kan det utelukkes at moren har stått i veien for at barnevernet har klart å komme seg i posisjon til 13-åringen?

— Jeg har kun lest og fått den sladdete versjon, men regner med å motta den fullstendige etterhvert. At mor skal ha gjort det vanskelig for barnevernet å komme i posisjon er rimelig fjernt fra fakta.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Valdres
 2. Lommedalen-saken

Relevante artikler

 1. NORGE

  Moren til 13-åringen som døde på Beitostølen, er tiltalt for grov omsorgssvikt

 2. NORGE

  Helsevesenet ga forsvarlig hjelp i Lommedalen-saken

 3. NORGE

  Retten avgjør om Valdres-saken skal utsettes

 4. NORGE

  Tiltalt mor på plass i retten i Valdres-saken

 5. NORGE

  Valdres-mor dømt til tre års fengsel, sier forsvarer til VG

 6. NORGE

  Mor til 13-åring nekter å forklare seg