Bane Nor kan ikke fortelle når gjerdet ved ulykkesområde blir hevet

Bane Nors krav til gjerdene mellom jernbanen og boligstrøk er 180 centimeter høyde. Ved en fritidsklubb på Filipstad er det en 30 meter lang strekning der gjerdet ikke noe sted holder den standarden.

Torsdag kveld utenfor tunnelen der dødsulykken fant sted, der gjerder er lavere enn Bane Nors standard på 180 centimeter.

Det viser Aftenpostens målinger av gjerdet mellom fritidsklubben i Munkedamsveien og jernbaneområdet ved tunnelen der dødsulykken søndag skjedde.

En 15 år gammel gutt omkom etter at han kom i kontakt med strøm. En annen gutt og en jente ble kritisk skadet, og behandles for brannskader ved Haukeland universitetssykehus.

Kjøreledningene til togene har en spenning på 15.000 volt og man kan få strøm i seg selv om man ikke er i direkte kontakt med strømførende ledninger. Ifølge Bane Nor kan strømmen slå over når avstanden er noen få centimeter.

Ledningen ungdommene har kommet i kontakt med er 5,5 meter over bakken, ifølge Bane Nor.

Les også

Tunnelulykken: Bane Nor hevder de har undersøkt gjerdet ved togtunnelen hver 14. dag

1,05 høyt gjerde

Målingene Aftenposten har gjennomført på stedet viser at gjerdet på det laveste måler 105 centimeter på utsiden og 145 centimeter på innsiden.

Aftenposten har gjentatte ganger forsøkt å få svar fra Bane Nor på to spørsmål:

– Hvor lenge har gjerdet vært 1,05 meter høyt?

– Når skal dere heve det?

Bane Nor kan ikke svare på disse spørsmålene nå, men sier dette i en e-post:

«Som tidligere nevnt er hendelsen fortsatt under etterforskning av politiet, og den granskes også av andre instanser, blant annet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Spørsmålene vil få sine svar gjennom disse undersøkelsene».

Et hull i gjerdet er reparert med noe som kan brukes som stige til å klatre over gjerdet.

Ungdommer: – Hopper bare over gjerdet

Aftenposten har fått svar på noen andre spørsmål.

– I regelverket deres står det at gjerdet skal være minst 1,8 meter i byer, men noen steder på Filipstad er det kun 1,05. Hva tenker dere om det?

– Det kan være et punkt hvor det er gjort utfylling eller gravearbeid på utsiden av gjerdet. Nøyaktige omstendigheter undersøkes nå av blant andre politiet, sier Olav Nordli, pressevakt i Bane Nor.

– Ungdommene forteller at de hopper bare over gjerdet hvis det fyker en ball over. Føler dere noe ansvar for at fremkommeligheten til tunnelen har vært for enkel?

– Gjerdet er jo et stengsel og det er viktig å påpeke at det er livsfarlig å ferdes på toglinjer. Vi skulle så uendelig gjerne vært denne tragiske hendelsen foruten.

Elever fra skolen der gutten var elev, Ruseløkka skole, hadde tirsdag minnestund ved ulykkesstedet. F.v. Anna Brandt og Amalie Bjørnstad, som gikk i samme klasse som den omkomne gutten, og Jonathan Berntsen, som går i parallellklassen.

Vet at folk ferdes på sporet

Bane Nor bekrefter at de har observert ferdsel på området. De forteller til Dagbladet at de har registrert 36 tilfeller der siden 2010.

– Hva gjør dere når dere vet at folk oppholder seg der?

– Vi registrer slike tilfeller og ser på årsaker, om det er hull i gjerdet og så videre. Det å bevege seg i jernbanespor er farlig. Vi jobber kontinuerlig med å opplyse om farene ved å ferdes på spor, både når det gjelder skilting og via holdningskampanjer. Dessverre er det slik at gjerder klippes opp, og folk tar seg inn ulovlig, sier Nordli.

Statens havarikommisjon undersøkte tirsdag formiddag ulykkesstedet sammen med brannvesenet og Bane Nor, og vurderer om de skal gjennomføre en fullstendig sikkerhetsundersøkelse. De konkluderer om dette tidlig neste uke.

Skolekamerat reagerer

Jonathan Berntsen (15) går i parallellklasse med gutten som omkom søndag. Berntsen er opprørt over Bane Nors håndtering av saken i etterkant av ulykken.

Jonathan Berntsen (15) står her på stedet der Aftenposten har målt gjerdet til å være 105 centimeter høyt på innsiden og 145 centimeter på utsiden.

– Det er så vondt å høre at Bane Nor vet at stedet er farlig. Det er gått liv der før, likevel går de ut i mediene og sier at sikringen er god og at gjerdene er 1,8 meter. Det er tull. Jeg, som elev og venn av den som omkom, synes dette er utrolig frustrerende. Det virker som de prøver å skjule hvor dårlig sikringen har vært, sier Berntsen til Aftenposten i denne artikkelen.