Dømt for grove trusler og hatefulle ytringer

Retten er overbevist om at Ubaydullah Hussain bevisst brukte et truende språk, som var egnet til å skape frykt.

  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Straffen ble til slutt satt til fengsel i 120 dager.

Den ubetingede delen på 60 dager ansees som sonet i løpet av de 57 dagene han alt har sittet i varetekt.

Oslo tingrett mener Hussain bruk av truende språk er så grovt at det ikke faller inn under talefriheten. Den mener også at Hussain truet en aktør i rettsvesenet da han kalte en sakkyndig for et «svin».

Tok betenkningstid

Før retten ble satt ønsket ikke forsvarer John Christian Elden å svare på spørsmålet om saken ville bli anket til lagmannsretten om Hussain ble domfelt.

— Jeg pleier ikke å kommentere dommer som ennå ikke har falt, sa Elden.

Selv var Hussain ordknapp, men gjentok at han bare har holdt seg til Koranens bokstav.

— Jeg hadde håpet på frifinnelse. Nå har vi to uker på oss til å vurdere en anke, sa 28-åringen etterpå.

Fornøyd aktor

Statsadvokat Carl Fredrik Fari er fornøyd med at retten har sagt seg enig i bevisvurderingen, men at de har lagt seg noe lavere enn han ønsket på straffeutmålingen:

Aktor Carl F. Fari fikk gjennomslag for sitt juridiske tankegods.

— Ut over det har jeg ingen ytterligere kommentarer, sier Fari.

Hussain ble til slutt felt på fire punkter, men frikjent for tilleggstiltalen.

Ikke trodd

I forrige uke måtte Ubaydullah Hussain møte i Oslo tingrett tiltalt for brudd på blant annet rasismeparagrafen og for å ha truet journalister han var uenig med.

Truslene ble ifølge tiltalen fremsatt mot en av de sakkyndige i rettssaken mot mulla Krekar, og to oslojournalister.

Hussain er kjent som talsmann for den islamistiske gruppen Profetens Ummah, men trakk seg fra denne posisjonen i forrige uke fordi han mente seg utsatt for en «heksejakt».

Truet også jøder

Hussain er også domfelt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot jøder på internett, og for å ha hetset forfatteren Amal Aden for hennes homofile legning.

Ubaydullah Hussain var overrasket og skuffet over at han ikke ble frikjent.

Tidligere var han også siktet for å utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet, men denne siktelsen er henlagt.

Forstandig dom

Forsker Lars Gule berømmer Oslo tingrett for å ha avsagt en forstandig dom:

— Dommen gjør en veldig viktig og riktig avveining av forholdene mellom ytrings- og religionsfrihet på den ene siden, og nødvendige begrensninger for å unngå trusler, hatefulle og rasistiske ytringer på den andre siden, sier Gule.

Ville håndhilse

Dagsavisens Kaia Storvik ønsket å slå av noen ord med Hussain etter at dommen falt, men av religiøse grunner nektet han å ta Storvik i hånden:

— Du får heller kontakte meg enn å true journalistene våre, sa Storvik, som er en av den truede krimjournalisten Nina Jonsruds ledere.

Omstridt dommer

Ubaydullah Hussain var frem til våren 2012 aktiv som fotballdommer, men har siden ikke praktisert.

Han følte seg presset ut, men holder nå muligheten for å fortsatte som åpen:

— Mandag vil jeg begynne å tenke på hva jeg skal svare dem. Da har jeg ti dager på meg, sier Hussain til Aftenposten.

Omfattende sak

Sist mandag behandlet styret i Oslo fotballkrets saken, og bestemte seg da for å utsette den endelige avgjørelsen til neste styremøte.

Før det skjer, gis Hussain en mulighet til å komme med en skriftlig uttalelse, opplyser Norges Fotballforbund.

«Jeg kommer til å gå videre med denne saken da jeg mener at jeg ikke har brutt noen retningslinjer, ei heller er jeg straffedømt i norsk rett. Jeg synes det er merkverdig at man kan ha vært leder for Klanen (VIF supporterklubb), og i dag dømme i Tippeligaen, mens som tidligere leder for Profetens Ummah så blir man nektet å dømme», skriver han.

En sterk og klar dom

Hussains forsvarer John Christian Elden mener at det er ensterk og klar dom på prinsippspørsmålet om religion- og ytringsfrihet, derretten blankt frifinner tiltalen om å ha sitert koranen.

— Ut over det er det en dom som tar saken ned til jorden, ogsom ikke gjør Hussain til noen form for martyr ved å gi ham fengselsstraff, sier Elden til Aftenposten.

Etter råd fra sin forsvarer John Christian Elden tok Ubaydullah Hussain betenkningstid.