Flertallet er for eggdonasjon. Onsdag sa Stortinget likevel nei etter stemmesurr.

Miljøpartiet De Grønne skulle tirsdag med sin ene stemme sikre flertall for eggdonasjon i Stortinget. Men forslaget falt etter stemmesurr. Nå vil Ap ha omkamp.

Arbeiderpartiet og Ingvild Kjerkol skulle tirsdag glede seg over flertall for eggdonasjon, men slik ble det ikke. Nå vil hun ha omkamp. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Høyre, som gikk inn for eggdonasjon på landsmøtet sitt, stemte som ventet imot da forslaget kom opp til votering tirsdag. Men partiet stilte med én representant mer enn det skulle.

Kombinert med at Venstre og Frp stilte med for få representanter etter det som kalles utbytting ved voteringer, endte forslaget om eggdonasjon med å falle.

– Vi forutsetter at partiene forholder seg til spillereglene som vi er blitt enige om, sier Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol til NTB.

Hun sier partiet nå vil be om en ny votering før sommeren, men at initiativet fører fram er slett ikke sikkert.

Omkamp

Hvordan feilen skal kunne rettes opp, er uklart. Det var ikke en lovsak som ble behandlet tirsdag, og dermed er det ikke lagt opp til to voteringer.

I tillegg er det regler som sier at man ikke kan stemme over samme sak to ganger i en og samme stortingssesjon.

– I forretningsorden paragraf 38 står det at man kan ta opp saken til ny behandling hvis det er påtrengende nødvendig. Vi er innstilt på å kreve dette, sier Kjerkol.

– Små konsekvenser

Venstres parlamentariske leder Terje Breivik åpner for å støtte et slikt initiativ, men understreker at spørsmålet ikke er behandlet i partigruppa ennå.

– Det er ikke bra at stemmetallet ikke reflekterer flertallet. Men når noe så uheldig først skjer, er heldigvis de praktiske konsekvensene små, for regjeringen vil uansett komme tilbake til Stortinget med et lovforslag som ivaretar stortingsflertallets mening, sier han.

Forslaget sidestiller sæd- og eggdonasjon, noe som vil innebære at også kvinner som ikke undergår IVF-behandling kan donere egg.

Ble overrasket

Høyres Sveinung Stensland sier han ble svært overrasket da han så stemmetallet etter tirsdagens votering. Som ventet stemte Ap, Frp, Venstre og MDG for og Høyre, SV, Sp, KrF og Rødt imot. Likevel ble det altså ikke flertall.

– Jeg var like overrasket jeg, som alle andre, sier Stensland.

Han mener tirsdagens votering ikke har noen praktisk betydning overhodet for selve saken.

– Dette er en stortingsmelding og ikke et lovforslag. At vi går inn for eggdonasjon er dessuten grundig redegjort for i merknadene til innstillingen. Det vil bli fulgt opp av regjeringen, sier han.

Aps Ingvild Kjerkol er ikke like sikker på det.

– For oss er det viktig å få avklart dette før Bent Høie setter i gang sitt lovarbeid. Det er viktig å få vedtatt rammen for dette lovarbeidet på forhånd, sier hun.