Helse Sør-Øst vedtar planene om sykehus på Aker og Gaustad – men skal belyse Ullevål som alternativ

Ullevål-alternativet skal belyses, men det blir ikke en full utredning, bekrefter Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst.

Slik ser planene for det nye sykehuset på Gaustad ut.
  • Frøydis Braathen

Utredning av planene for nye sykehus i Oslo har pågått i snart syv år. På styremøtet i Helse Sør-Øst på Hamar torsdag var spørsmålet om man skal gå videre med planene om å bygge to nye sykehus i Oslo – på Aker og Gaustad – og legge ned Ullevål.

Flere fagmiljøer ved sykehusene, ansatte og eksperter har vært imot planene, som de mener vil innebære større risiko i behandlingen av pasienter. Det er også blitt stilt spørsmål ved om det vil være plass nok til Oslos voksende befolkning når Ullevål skal avvikles.

Vil ikke sette av tid til en full utredning

Etter to timer med diskusjoner, vedtok likevel styret å gå videre med planene. Alle ansattrepresentantene stemte imot, men de er i mindretall.

Et nytt punkt var likevel tatt med i forslaget som skulle diskuteres torsdag – at Ullevål sykehus skal «belyses» som alternativ til planene om å bygge ut Rikshospitalet på Gaustad.

Ansattrepresentantene har ønsket en full utredning av å bygge ut på Ullevål i stedet for på Gaustad, men styreleder Svein Gjedrem sier at det ikke kan settes av tid til det. Fristen for å belyse Ullevål-alternativet er satt til 19. juni.

– Ullevål-alternativet bør utredes skikkelig

Svein Øverland, ansattrepresentant i styret i Helse Sør-Øst, mener det er behov for ett år for å kunne utrede Ullevål som alternativ skikkelig.

– Jeg ser ikke hva en har å tape på å ta seg god nok tid, sier han.

Styreleder: – Helseministerens godkjenning er førende

Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst, sier at helseministerens godkjenning av å bygge ut på Gaustad og Aker og legge ned Ullevål har vært førende i planene for nye sykehus i Oslo.

– Dette har vært en lang prosess. Helseministeren vedtok i 2016 et målbilde, som har vært førende i saken, sier Gjedrem.

Han sier at selv om det er uenighet mellom ansattrepresentanter og andre i styret, er det viktig med et godt samarbeid om det prosjektet som måtte komme.

– Vi kan likevel si at vi i styret er beredt til å gå videre med en søknad om lån i forbindelse med statsbudsjettet, men det er også nyttig å få belyst et Ullevål-alternativ, sier Gjedrem.

– Det er flere risikoelementer i planene

Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt, mener det er flere mangler ved prosessen med sykehusplanene.

– Vi skal ifølge reglene starte med en virksomhetsplan, den skal ligge i bunnen, men det har vi ikke. Til tross for det, er det likevel gjort en vurdering av økonomiske gevinster. Vi har heller ikke gjennomført en høringsrunde om å splitte opp Ullevål til to sykehus, sier Grimsgaard.

– Det er flere risikoelementer i planene, sier Grimsgaard.

Han mener at det beste ville være en gradvis samling på Ullevål over tid og parallelt bygge ut et nytt lokalsykehus på Aker.

Tre bydeler skal overføres fra Ahus

Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, påpeker at ideen om å bygge ut på Aker og Gaustad og legge ned Ullevål kom etter høringsrunden om å samle alt på ett, stort «campus Gaustad».

– I denne høringen ble det påpekt at vi skulle ha et lokalsykehus i tillegg. I ettertid har det blitt klart at vi må overføre tre bydeler fra Ahus til Oslo igjen, Lofthus.

– Ja, det skulle ha vært en virksomhetsplan fra start av, men det er gjort detaljerte refleksjoner rundt funksjoner og pasienter, sier Lofthus.

Hun sier det skal jobbes videre med planene, selv om konseptfasen nå er vedtatt.