Norge

Skyhøy pris for norsk skandalehelikopter: Vil koste 260.000 pr. flytime

Det svenske forsvaret lar være å fly NH90 fordi det er for dyrt. Dette er historien om helikoptrene Norge vraket da de tviholdt på skandalehelikopteret.

April 2015: Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen lander på Sortland i et NH90 helikopter. Flytimeprisen for NH90 anslås i dag til 170.000 kroner. Det er en pris som øker til 260.000 kroner om de skal gjøres tilgjengelig både for Kystvakten og marinens helikoptre. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har anslått prisen for dette til 470 millioner kroner i året.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Norge bestilte i 2001 åtte helikoptre av typen NH90 til Kystvakten, seks til marinens fregatter. I tillegg til stor frustrasjon over forsinket levering har det vært økende bekymring rundt hva det vil koste å fly dem.

Nå viser beregninger at prisen kan bli hele 260.000 kroner pr. flytime, mange ganger så mye som for andre helikoptre av samme størrelse.

Tidligere er en flytimepris på 170.000 kroner omtalt, basert på erfaringene med helikopteret i Norge og et årlig antall flytimer på 2100 timer.

Men skal helikoptrene brukes som planlagt, på fregatter og kystvaktskip, kreves et minimum på 3900 timer, med langt mer vedlikehold og et langt større forbruk av reservedeler. Pris, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H): 470 millioner kroner i året.

Dermed havner flytimeprisen på 260.000 kroner.

Andre er i samme båt.

Les også

Dette har syv ministre ansvaret for i tidenes norske helikopterskandale

Derfor lar svenskene ofte NH90 stå på bakken

Försvarsmakten har etter mange forsinkelser fått alle sine 18 NH90-helikoptre. Men ifølge svenske medier lar de dem ofte stå på bakken. Ifølge SVT og en fersk forsvarsrapport fordi hver flytime ligger på 200.000 – 240.000 kroner.

I stedet bruker Försvarsmakten heller sine Blackhawk UH-60, der flytimeprisen ligger på 40.000 kroner.

SVT siterer sjefen for svenske helikopterflåten, Jonas Nellsjö, på at valg av helikoptre ville blitt annerledes, om man skulle gjort det i dag.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, t.h., i samtale med Dag Terje Andersen (Ap) under mandagens høring i Stortinget om NH90-helikopterskandalen.

Derfor tapte konkurrenten: Den kunne ikke flyte

Mandag ble seks norske forsvarsministre grillet om kjøpet av NH90. Det skjedde under en høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Også forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Forsvarets innkjøpsapparat ble bedt om å forklare hvorfor bare ni av 14 helikoptrene Norge har bestilt har kommet, og hvorfor ingen er i planlagt bruk.

Politikerne skyldte på Forsvaret, Forsvaret på den italienske leverandøren NHI. Men at man har valgt å holde fast ved NH90 skyldtes ifølge begge parter at den eneste konkurrenten som er seriøst vurdert, amerikanske Sikorsky Sea Hawk, ville slite i røffe farvann i nord.

Ikke minst fordi det ikke flyter om det må nødlande på havet.

Sikorsky S-92, som Norge avviste rundt 2000, som er hyppig i bruk i norsk offshoreindustri.

Flyr i dag over 50.000 timer for norsk offshorenæring

Så hvorfor valgte Danmark nettopp Sea Hawk, og hvorfor droppet Norge også et annet helikopter fra Sikorsky?

Da fire nordiske land rundt år 2000 vurderte nye helikoptre fikk de blant annet tilbud om Sikorskys S-92 helikopter, av samme størrelse som NH90.

De takket imidlertid nei, ifølge Sikorsky fordi risikoen ble beregnet som for høy. Helikopteret var ikke ferdig utviklet.

I dag er det et faktum at samtlige land som bestilte NH90 sliter. Mens norsk offshoreindustri siden 2001 har fått hele 42 stykker S-92 Sikorsky.

Britisk offshoreindustri har fått 60, mens 200 bruker innen søk og redningstjeneste. Helikopteret nærmer seg 1,5 millioner flytimer.

Ifølge Sikorsky flyr S-92 mellom 50.000 og 70.000 timer årlig bare i Norge. Vedlikeholdsbehovet ligger ifølge Sikorsky på 1–1,5 time pr. flytime. I Norge har vedlikeholdsbehovet for NH90 ligget på 35–50 timer pr. flytime.

I 2017 ble det klart at for hver time norske NH90 befant seg i luften hadde det behov for 35–50 timer med vedlikehold på bakken. Det opplyste tidligere vedlikeholdssjef ved Bardufoss Flystasjon, Jan-Terje Jakobsen, til bladet Kyst og Fjord. Tallene er ikke bestridt av Forsvaret.

Den andre konkurrenten koster 40.000 pr. flytime

Hva så med Sea Hawk?

Sikorsky bekrefter at Forsvarsdepartementet i 2012 kontaktet den amerikanske regjeringen med spørsmål om nettopp Sikorsky MH-60R. Forsvarsminister Espen Bart Eide uttalte til Aftenposten at man var nær ved å si opp kontrakten med NH90, og at Sea Hawk var en aktuell kandidat.

I stedet fornyet Norge sin avtale om NH90, noe som ble viet betydelig oppmerksomhet under høringen.

Nå hevder salgsdirektør Alex Sharp hos Sikorsky i Europa at MH-60R er det mest avanserte i sin klasse som opereres i dag. Det har ifølge Sharp også de laveste driftskostnadene i sin klasse, helikopterets livsløp sett under ett.

– Vi har levert 900 Sea Hawks til alle verdens hjørner, sier Sharp, som opererer med 40.000 kroner som flytimepris.

Spurte ikke kom konkurrentens flyteegenskaper

Danmark bestilte ni Sea Hawk i desember 2012. De mottok sitt første i juni 2016. Alle helikoptrene ble levert før tiden. I dag brukes de av kystvakten mellom Danmark og Færøyene, ved Island og ved Grønland.

Alex Sharp opplyser at Norge aldri etterspurte flyteegenskaper av Sikorsky.

– Vi er ikke kjent med noen forespørsler med det innholdet, skriver han i en e-post.

Samtidig hevder han at flyteegenskaper sjelden blir etterspurt, og at en rekke land har kuttet ut systemer som skal sikre flyteevne. Årsak: Det er andre faktorer som teller mer om uhellet er ute over åpent hav.

Norske NH90 skal kunne flyte om det må nødlande på havet.

Takket nei til flyteevne

Holder så den påstanden vann?

Aftenposten har fått tilgang til en rapport fra den danske Forsvarskommandoen fra august 2012. Den vurderer nettopp om danske MH-60R skal utstyres med et system for nødoppdrift, kalt EFS. Systemet skal sikre at fartøyet skal flyte under besetningens evakuering.

Danskene takket nei. I rapporten begrunnes det med at helikopteret ville bli vesentlig dyrere, at det dermed ikke lenger ville være «hyllevare», men ikke minst med at effekten er begrenset, og at flyteevne bare vil fungere under en rekke gitte omstendigheter.

Rapporten opplyser at US Navy fjernet EFS fra sin Sea Hawk flåte. At den amerikanske kystvakten, som opererer i Alaska og i arktiske områder, har gjort det samme, og at Australia ikke har ønsket EFS på sine Sea Hawks.

– Statistisk ikke høyere overlevelse

Ifølge Alex Sharp hos Sikorsky har australsk og amerikansk marine gjort individuelle vurderinger av alle hendelser knyttet til luftfartøyer, og kommet til at nødoppdriftssystem statistisk sett ikke gitt høyere overlevelse.

Viktigere er helikopterets robusthet ved møte med havoverflaten, hvor mye besetningen har trent, og annet utstyr, som redningsflåter.

Sharp opplyser at Sea Hawk MH-60R pr. nå har fløyet 105.000 timer, noe som tilsvarer 30 år med planlagt dansk bruk, uten å ha måttet nødlande på vann.

Les mer om

  1. NH90
  2. Forsvaret
  3. Frank Bakke-Jensen