Nesten to års ventetid på pasientskadeerstatning

Folk må vente i gjennomsnitt 22,5 måneder for å få utbetalt penger fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Regjeringen har gitt penger for å få tiden ned.

Pasienter kan kreve erstatning fra NPE.

Ifølge NRK er ventetiden for å få svar på om man har krav på erstatning fra NPE, 9,5 måneder. Så kommer ytterligere 13 måneder for å få fastsatt erstatningssummen.

For dem som klager avgjørelsen inn for Helseklage, var ventetiden i utmålingssaker i gjennomsnitt 33 måneder i 2018. For saker som handler om selve erstatningsansvaret, var ventetiden 17 måneder.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet innrømmer at saksbehandlingstidene er for lange.

– Vi har stor forståelse for at det er belastende for pasientene, sier hun til NRK.

– Vi har satt i gang flere grep for å bedre på dette, blant annet bevilger vi mer penger, fortsetter statssekretæren.