Norge

Nordmenn delt på midten om surrogati

Fire av ti nordmenn er positive til at bruk av surrogatmor tillates i Norge. Omtrent like mange er skeptiske, viser en ny måling.

Fire av ti nordmenn er positive til at bruk av surrogatmor tillates i Norge. Nesten like mange er skeptiske. I dag er det forbudt, og det vil det trolig forbli.
  • NTB

42 prosent sier de ikke vil tillate surrogati, mens 39 prosent vil at det skal tillates, skriver Dagen. Det kommer frem i en undersøkelse NOBAS ( Norwegian Bioethics Attitude Survey ) har fått utført. Undersøkelsen tar for seg nordmenns holdning til bioetiske og medisinsk-etiske spørsmål.

Ungdom vil åpne for surrogati

– Det er ikke flertall for å tillate surrogati i Norge, og det var som forventet, sier Morten Magelssen ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, en av forskerne bak undersøkelsen.

-Mindretallet begymrer ikke

Antiabortorganisajonen Menneskeverd er en av organisasjonene som har støttet undersøkelsen økonomisk. De er ikke bekymret for det store mindretallet som er åpen for surrogati.

– Det viktige i denne saken er at vi vet at det er et bredt flertall på Stortinget for å opprettholde forbudet mot surrogati. Flere av partiene vil også innskrenke mulighetene for norske borgere som ønsker å gjøre bruk av surrogati i utlandet, sier informasjonsleder Maria Victoria Kjølstad Aanje i Menneskeverd.

Indisk domstol forbyr surrogati til utlendinger

Til høsten kommer helseministeren med en stortingsmelding om bioteknologiloven. Da vil eggdonasjon være et av de store stridsspørsmålene.

Les mer om

  1. Universitetet i Oslo
  2. Dagen