Norge

Sterkt klimapress på Obama

Obama har fire år på å redde verden fra global oppvarming, mener NASA-forsker James Hansen. Cicero-forsker Tora Skodvin mener han kanskje bare har to år.

Obama har snakket varmt om sine ambisjoner på klimafronten under valgkampen.
  • Stine Barstad
    Journalist

Les også:

Store oppgaver tårner seg opp for USAs nye president, som tas i ed i dag. Store forventninger knyttes til at han skal bidra til en løsning på konflikten i Midtøsten. I tillegg har han en finanskrise å løse — og en global oppvarming å stoppe.

Når det gjelder sistnevnte, skulle han helst ha begynt for flere år siden. NASA-forsker og klimaguru James Hansen mener Barack Obama må ta betydelige grep allerede i sin første persidentperiode, hvis det skal være håp om å redde kloden fra den eskalerende globale oppvarmingen.

— Vi har ikke råd til å utsette dette lenger. Vi må komme inn på et nytt spor med denne nye administrasjonen. Obama har bare fire år igjen på å sette et eksempel for resten av verden. USA må ta ledelsen, sier han til Observer.

To år til valg

Forsker Tora Skodvin ved Cicerio senter for klimaforskning mener Obama i verste fall bare har to år på seg for sparke i gang en ny retning i USAs klimapolitikk.

- Det kommer et nytt kongressvalg om to år. Da er alle i Representantenes hus, pluss en tredel av senatorene, på valg. Hva han får til før det vil bety mye for hva slags langsiktige endringer han kan sette i gang, sier hun til Aftenposten.no.

Skodvin var i USA under valget, der hun blant annet snakket med en hel rekke medlemmer av Kongressen om hva de mente om amerikansk klimapolitikk.

Ambisiøse løfter

Obama har under valgkampen tatt til orde for en ambisiøs amerikansk klimapolitikk. Han har blant annet sagt at han vil stabilisere amerikanske klimagassutslipp på 1990-nivå innen 2020, og kutte utslippene med 80 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2050.

Han har også tatt til orde for å etablere et landsomfattende kvotesystem, og har sagt at han vil innta en lederskapsrolle i de internasjonale klimaforhandlingene.

— Det er ekstremt høye forventninger, og det er ikke mulig for en person å gjøre alt det på en gang. Men jeg håper han kan følge opp sin agenda og sine ambisiøse mål tilstrekkelig til at han får en lengre presidentperiode å gjøre det på. Det hadde vært fint, sier Skodvin.

Grønn pakke

Skodvin tror Obama kommer til å starte på oppgaven med én gang ved å gi den varslede stimuleringspakken for amerikansk økonomi en klar, grønn profil.

— Forholdene burde ligge tilrette for at han kan få gjennom det, og at pakken kan stimulere til produksjon av fornybar energi som sol- og vindkraft, sier hun.

Neste skritt må bli å få på plass en føderal klimalov. En slik lov bør være på plass allerede i løpet av året, dersom USA skal kunne ta en ledende rolle i de internasjonale klimaforhandlingene i København i desember.

— Hvis han er flink til å inngå kompromisser og bruker tiden effektivt, vil han kanskje klare å få loven gjennom ett av kamrene i Kongressen i løpet av 2009. Da vil han i alle fall ha en idé om hva slags mandat han har i forhandlingene, om hva han kan gå med på, sier Skodvin.

Tror ikke på klimaskatt

James Hansen sendte sammen med sin fru en

Les også

NASA-forsker skrev brev til Obama

til herr og fru Obama der de kom med tre klare ønsker for hva presidenten må gjøre for å stanse den globale oppvarmingen. Hansen tar blant annet til orde for å ilegge alle som slipper ut CO2 en skatt. Inntektene fra denne skal så fordeles jevnt til alle skatteytere.

— Jeg har ikke sett ordentlig på dette forlaget til Hansen, men USA har ikke tradisjon for å bruke skatt aktivt i slike sammenhenger, så jeg vet ikke om det er gjennomførbart, sier Skodvin.

— Jeg er ikke sikker på at han vil klare å oppfylle alle løftene han har gitt, men jeg har tro på at Obama kan gjøre noe som fører USA inn i et spor som er bedre både for USA og for verden, sier hun.

Les også

  1. NASA-forsker skrev brev til Obama

  2. Bush stikker kjepper i hjulene for Obama

  3. Kronglete vei for å bli klimapresident

  4. Hvem er best for klimaet?

Les mer om

  1. Klima