Fylkesmannen snur i striden om den somaliske moskeen. Vil vurdere krav om statsstøtte på nytt.

Fylkesmannen har konkludert: Det er ikke lenger grunnlag for å holde tilbake statsstøtte til den somaliske moskeen. Intern strid førte til stans i utbetalingene de to siste årene.

Den somaliske moskeen har ventet på Fylkesmannens avklaring. Nå er den kommet.

Fylkesmannen stoppet statsstøtten på flere millioner kroner til den somaliske moskeen i 2019.

Tawfiiq Islamsk Senter er landets største enkeltstående moské med rundt 8000 medlemmer.

Moskeen ble truet med å bli slettet som registrert trossamfunn og dermed miste retten til all statsstøtte. Moskeen fikk ikke utbetalt statstilskudd for 2019 og 2020, fordi det var uklart hvem som representerte styret og hvilke vedtekter som gjaldt.

Nå har Fylkesmannen i Oslo og Viken snudd. De trekker tilbake varselet om å slette Tawfiiq Islamsk Senter som registrert trossamfunn. Det er dermed ikke lenger grunn til å holde tilbake støtte.

Fylkesmannen mener at vilkårene for å drive et trossamfunn er på plass. Derfor vil de «i løpet av kort tid» behandle moskeens krav om statsstøtte for 2019 og 2020.

Det skriver Fylkesmannen i et brev til trossamfunnet.

Kamp om moskeen

To ulike grupper har lenge kjempet om makten og om hvem som skal sitte i styret.

Gruppen av kritikere mener det sittende styret ikke representerer medlemmene. Men en rettskraftig kjennelse forbyr gruppen å representere trossamfunnet.

Politiet har måttet rykke ut til moskeen flere ganger på grunn av konflikten. Nylig krevde flere titall kvinner forandringer i moskeen. Kvinnene er lei av å vaske og lage mat uten å få bestemme. De opplevde å bli utestengt fra årsmøtet 8. august 2020.

Fylkesmannen er fortsatt bekymret for den interne konflikten i trossamfunnet. Den virker så fastlåst at Fylkesmannen er i tvil om driften av Tawfiiq Islamsk Senter er betryggende.

Fylkesmannen mener det sittende styret har et særlig ansvar for å få brakt orden igjen, ifølge brevet.

Nylig krevde flere titall kvinner endring i moske-ledelsen. Kvinnene er lei av å vaske og lage mat uten å få bestemme. De likte dessuten svært dårlig å bli filmet av menn fra moskeen mens de ble intervjuet av Aftenposten.
I 2018 kjøpte Tawfiiq et nytt hus på Tøyen.

Strid om pengeoverføring

Moskeen mottok rundt 7,8 millioner kroner i offentlig støtte i 2018. Drøyt 4,2 millioner fra Fylkesmannen og omtrent det samme i kommunal støtte.

Siden 2005 har moskeen mottatt vel 30 millioner kroner i statsstøtte, og omtrent tilsvarende i kommunal støtte.

Motstandere av moskeens ledelse har kritisert trossamfunnets pengebruk.

I 2016 slo Fylkesmannen ned på at moskeen ga tre millioner kroner til stiftelsen Tawfiiq Kulturhus. Den eier og driver moskeen.

Fylkesmannen mente først at dette brøt med reglene for tilskudd, men snudde. Moskeen fikk likevel overføre statsstøtte til egen stiftelse.

Aftenposten har gått gjennom både moskeens og stiftelsens regnskaper og årsrapporter for perioden 2006-2019. De viser at moskeen har overført 40 millioner kroner til stiftelsen.