Utsetter beslutning om Astra Zeneca-vaksinen til 10. mai

FHI anbefaler å ta vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen mener det trengs mer informasjon før de kan ta en beslutning.

Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterte torsdag om vaksinering med Astra Zeneca- og Janssen-vaksinen. Risikoen knyttet til disse skal nå vurderes av et ekspertutvalg.

FHI mener at vaksinen til Astra Zeneca bør tas ut av vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen vil utsette beslutningen til 10. mai.

Det trengs mer informasjon før man tar en endelig beslutning, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse torsdag.

– Vi har ikke nok informasjon til å konkludere endelig med å trekke Astra Zeneca-vaksinen ut av det norske vaksineprogrammet nå. De norske tallene er små, og er dermed usikre, sa Høie.

FHI mener også man trenger mer informasjon før Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson tas i bruk i Norge. Vaksinen er bygget på samme teknologi som Astra Zenecas vaksine.

Regjeringen vil derfor sette ned et ekspertutvalg som skal vurdere risikoen knyttet til de to vaksinene. Ekspertgruppen skal levere sin rapport 10. mai.

Fare for forsinkelser

Ifølge FHI vil et fravær av Astra Zeneca-vaksinen gi en forsinkelse i vaksinasjonsprogrammet på omtrent to uker.

Dersom Janssen-vaksinen ikke benyttes, vil vaksineringen forsinkes med opp til syv uker for yngste aldersgruppene, sa Camilla Stoltenberg da hun redegjorde for FHIs anbefaling.

– Forsinkelsen vil oppstå i hovedsak blant yngre aldersgrupper og vil derfor medføre en relativt lav risiko for dødsfall, sa Stoltenberg.

Hun poengterte også at vaksiner som er utviklet med en annen teknologi enn Astra Zeneca og Janssen-vaksinene, såkalte MRNA-vaksiner (som Pfizer og Moderna), vil kunne beskytte bedre mot sykdom samtidig som de er effektive mot smittespredning.

Høie frykter konsekvensene en forsinkelse vil ha for gjenåpningen av Norge.

– Jeg er i likhet med FHI bekymret for de alvorlige bivirkningene. Men jeg er også bekymret for virkningene en utsettelse av vaksineringen og gjenåpningen kan få for den norske befolkningen og det norske samfunnet, sa han på torsdagens pressekonferanse.

Stoltenberg sier hun har forståelse for at regjeringen velger å sette ned et ekspertutvalg. Hun sier anbefalingen er blant de vanskeligste FHI har gitt under hele pandemien.

Ifølge FHI-direktøren er det i dag 24.000 doser av Janssen-vaksinen i Norge.

Foregår studier på andre dose

Mange nordmenn har allerede fått første dose av den nå stansede Astra Zeneca-vaksinen. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier det foregår studier på hvordan andre dose skal gis.

– Vi er spent på resultatene fra disse studiene. Det er mulig at de vil komme så raskt at det vil spille en rolle for vår anbefaling, sier Stoltenberg.

Hun understreker at alle skal få tilbud om fullstendig vaksinering.

– Vi vil gi en anbefaling for dem det gjelder, og det skal skje raskt, om resultatene fra studiene foreligger eller ikke, sier hun.

Sjeldne tilfeller av blodpropp

Astra Zeneca-vaksinen har vært på pause i Norge siden 11. mars. Grunnen var sjeldne tilfeller av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater. Disse bivirkningene måtte undersøkes.

Medisinske eksperter i Norge har nå slått fast sammenhengen mellom vaksinen og de sjeldne blodpropptilfellene.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) sier blodpropp bør føres opp som en svært sjelden bivirkning Astra Zeneca-vaksinen. Både EMA og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener likevel vaksinen bør brukes fordi den har større fordeler enn ulemper.

Onsdag ble det klart at Danmark som første land dropper Astra Zeneca-vaksinen fra sitt vaksinasjonsprogram. Danskenes vaksinering av alle over 50 år kan dermed bli forsinket med tre uker.

Europa har midlertidig stanset utrullingen av Janssen-vaksinen. Det skal undersøkes om det er en sammenheng mellom vaksinen og et fåtall rapporterte tilfeller av alvorlig blodpropp.

Tirsdag stanset USA bruken av vaksinen midlertidig.