Nei til vindkraft på Siragrunnen - Regjeringen mener fisk og fugl må trumfe klimaet

En betent sak hvor klima og miljø står mot hverandre, har fått en endelig konklusjon.

— Denne saken setter konflikten mellom en stor industriell utbygging til havs og viktige hensyn til naturmangfold på spissen, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Regjeringen sier nei til utbygging av vindkraftverk på Siragrunnen utenfor Åna-Sira på grensen mellom Flekkefjord og Sokndal i Rogaland. Det er snakk om cirka 30 vindturbiner som er opp til 180 meter høye. Vindparken skulle strekke seg over et område på cirka 40 kvadratkilometer. Det var snakk om investeringer på over 4 milliarder kroner i den planlagte vindparken.

XX046_doc6nz3lrvnrv7f3mi7ns2-mtiRUs2rFA.jpg

Det er Olje— og energidepartementet som formelt står for vedtaket, men klima og miljøministeren Helgesen fronter den utad.

  • Det er mange gode argumenter for vindkraft, men også for vern av naturmangfold. Vår oppgave har vært å balansere hensynene og å konkludere. Basert på vurderinger av fagmyndighetene, både NVE og Miljødirektoratet, mener vi at fordelene med vindkraft på Siragrunnen ikke veier opp for betydelige ulempene for fuglelivet, fiskerinæringen og kystlandskapet, sier Helgesen til Aftenposten.

I vedtaket fra regjeringen kommer det frem at de har tatt hensyn til at prosjektet vil være positivt for arbeidsplasser og næringslivet i regionen, samt at kommunene i nærheten støtter det. Men samtidig vises det til at både fiskeri— og naturvern-interesser har motsatt seg vindkraftutbyggingen.I tillegg til trusselen for trekkfugler, er det også en trussel mot et «nasjonalt viktig gytefelt», argumenterer Olje- og energidepartementet.

Professor i biologi skriver:

Les også

Naturvern er bare såååå 1970 – eller?

Har splittet miljøbevegelsen

Denne saken har splittet miljøbevegelsen. Naturvernforbundet, WWF og Bellona er blant dem som har gått mot, mens Zero er den eneste organisasjonen som har gått klart inn for utbyggingen. Flere av motstanderne har også stilt spørsmål ved Zeros motivasjon for støtten, ifølge Dagens Næringsliv.

Også Miljødirektoratet, Fylkesmennene i Rogaland og Vest-Agder, Fiskeridirektoratet Norges Fiskarlag og Norsk ornitologisk forening har sagt nei. Ornitologene mener at Siragrunnen er det absolutt verst tenkelige stedet for trekkfugl å plassere en vindpark i hele Norge. 42 av artene er rødlistet, og ni av dem er direkte truet av utryddelse.

Samtidige har lokale kommunestyrer og fylkesting sagt ja til vindmøllene. De har også hatt støtte fra blant annet Siri Kalvig.

Harald Dirdal, daglig leder i Havgul Clean Energy, mener derimot at få sjøfugler kolliderer med vindmøller. I et leserinnlegg til Aftenposten tidligere i år mener han at det er retorikk og ikke fakta at Siragrunnen er det verste stedet for fugler man kunne hatt en vindpark.

Har du tips til saker om klima eller miljø? Tips Aftenpostens journalister her på e-post. Har du sensitiv informasjon kan du også bruke kryptert PGP-epost

— Forstår at det blir skuffelse

Helgesen er forberedt på reaksjonene på vedtaket som vil føre til at mange hundre arbeidsplasser ikke kommer som håpet.

— Jeg forstår godt at det vil bli møtt med skuffelse lokalt, ikke minst i en region som merker konsekvensen av oljebremsingen så sterkt.

Siragrunnen er markert med gult.

— Det er også snakk om mye ren energi som blir produsert. Og i et intervju med Aftenposten i januar kunne du ikke love at Norges CO2-utslipp ville gå ned de neste to årene. Bør ikke alt gjøres for å kjempe mot klimaendringene?

— Norge har ganske mye hav, og det er ikke slik at alle steder man skal bygge vindkraft er det et så viktig fugletrekk.

Fædrelandsvennen skrev senest mandag at rundt 1000 arbeidsplasser og investeringer på nær 5 milliarder kroner står på spill. De viser til at politikere og næringsliv har drevet omfattende lobbyvirksomhet overfor regjeringen for å få medhold. Men den gang ei.

Ola Storeng:

Les også

Er norsk olje klimaets venn eller fiende?

— Går mot den «sjette utryddelsen»

Aftenposten kjenner til at det har vært uenighet innad i regjeringen i denne saken, men Helgesen vil ikke kommentere om det har vært en vanskelig kamp for å få gjennomslag for sitt syn.

— Det har vært veldig grundige vurderinger på et faglig nivå. Men det har også vært en viktig politisk sak, og det er ikke alltid slik at industriutviklingen alltid vinner frem. Av og til vinner naturmangfold-interessen.

- Har du vært mer miljøminister enn klimaminister i denne saken?

— Isolert sett kan du si det. Det er mye oppmerksomhet rundt klimasaken, men vi står også overfor en helt ny fase i avvikling av naturmangfold globalt, som vel blir kalt den sjette utryddelsen. Det er en dramatisk utvikling hvor vi ser utryddelse av arter på en skala menneskene aldri har sett før.

Flere miljøorganisasjoner jubler

I en felles pressemelding fra Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening, WWF og Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) skriver de at de jubler for regjerinegns beslutning.

– Siragrunnen er et av de viktigste områdene for trekkfugler som kommer til Norge hvert eneste år. Et vindkraftanlegg her kunne fått store negative konsekvenser. Derfor er vi i dag svært glade for at olje- og energiminister Tord Lien har sagt nei til utbyggingen, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Organisasjonene skriver at de mener at det er viktig å satse på offshore vindkraft, men at det må gjøres på steder hvor konfliktene med fugl og fiske er mye mindre.

– Vi ønsker en satsing på offshore vindkraft, men Siragrunnen ville vært det mest konfliktfylte stedet å legge et slikt anlegg sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF.

Kjell Rune Nakkestad, som har vært sentral i planleggingen av havvindprosjektet, er derimot dypt skuffet.

— Jeg kan ikke forstå at regjeringen kan stå inne for dette i den situasjonen landsdelen er i etter oljeprisfallet. Dette fatter jeg bare ikke, sier han til dn.no.

Les hele vedtaket her.