Norge

Riksrevisjonen gransker arbeidet med planlagt milliardprosjekt i helsesektoren

De siste månedene har det vært mye bråk rundt planene om det nye journalsystemet Akson. Nå bekrefter Riksrevisjonen at de undersøker arbeidet.

Tidligere Høyre-statsråd Per-Kristian Foss leder Riksrevisjonen.
 • Henning Carr Ekroll
  Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Frem mot 2030 skal kommunene etter planen få et nytt journalsystem som skal gi bedre flyt av pasientinformasjon. Prosjektet har fått navnet Akson. Det vil trolig bli det største digitaliseringsprosjektet i norsk historie.

Akson er den største delen av visjonen Én innbygger – én journal, som den rødgrønne regjeringen lanserte i 2012.

De ønsket et helsevesen med sømløs flyt av opplysninger om pasientene mellom sykehus, legekontorer og andre helsevirksomheter.

bekrefter Riksrevisjonen at de gjennomfører en undersøkelse av arbeidet med Én innbygger – én journal.

Riksrevisjonen er Stortingets vaktbikkje. De har ansvaret for å følge med på hvordan myndighetene gjør jobben sin. Ofte vil de prioritere å gå inn i saker som har stor betydning for samfunnet eller der det er sannsynlighet for feil.

Granskerne skal blant annet se på:

 • Hvilke beslutninger som er tatt underveis i arbeidet med Én innbygger – én journal.
 • Hvordan Direktoratet for e-helse jobber.
 • Hvordan Helse- og omsorgsdepartementet styrer og følger opp arbeidet.

Langvarig revisjon

Pressekontakt Siri Bentserud Wingerei i Riksrevisjonen bekrefter at også arbeidet med Akson inngår i undersøkelsen.

Direktoratet for e-helse publiserte torsdag en pressemelding der de skriver at arbeidet med en forvaltningsrevisjon har pågått siden april 2019. De understreker også at revisjonen ikke bare gjelder Akson.

«Vi samarbeider med Riksrevisjonen for å gi dem så god informasjon som mulig, og ser det som naturlig at et så stort arbeid følges opp av Riksrevisjonen», opplyser kommunikasjonsdirektør Stine Camilla Bjerkestrand.

Sterke meninger om prosjektet

Det har de siste månedene vært til dels hard debatt rundt planene for Akson.

Kritikere har sagt at prosjektet er for stort, risikofylt og urealistisk. Støttespillere mener det vil redde liv, gi store økonomiske gevinster og at det haster å få det på plass.

Bruk av konsulenter har også skapt debatt. I juli dokumenterte Aftenposten hvordan en av PwCs deleiere gjennom flere år har fått opptre som statens representant i utredningen av Akson.

Så langt har Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet betalt 96 millioner kroner til PwC for dette arbeidet. Totalt har utredningene og planleggingen kostet over 200 millioner kroner.

Riksrevisjonens rapport vil trolig være klar i april 2021.

Kan bli høring

Både Senterpartiet, Ap, SV, MDG og Rødt støtter nå at det gjennomføres en høring om arbeidet med Akson.

En høring er en måte å innhente ytterligere informasjon til den politiske behandlingen av en sak.

Høyres helsepolitiske talsperson, Sveinung Stensland, opplyser at de ikke vil motsette seg en høring dersom det er bred støtte for dette.

Les også

 1. Lønnsomheten i Norges største e-helseprosjekt kan falle med 1,7 milliarder

 2. Konklusjon fra advokatfirma: PwC-konsulenter var ikke inhabile da e-helsekontrakt ble inngått

 3. Navs IT-avdeling kuttet i konsulentbruken og ansatte IT-utviklere. I andre deler av staten er utviklingen motsatt.

Les mer om

 1. Kommune-Norges nye journalsystem
 2. E-helse
 3. Akson
 4. Riksrevisjonen
 5. Digitalisering