Norge

Hvordan går kampen mot pandemien? Nå går om lag 5100 smittede rundt i Norge. De fleste vet ikke at de bærer på viruset.

Sorry. En uke før julaften har smittetallene sluttet å falle. Nå er det om lag 5100 smittsomme personer i Norge.

Foto: Erik Johansen

 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Journalist

Strenge smittetiltak, påbud og anbefalinger om holde seg mest mulig hjemme preger førjulen.

Etter flere uker med fallende tall, har den positive utviklingen bremset opp.

Søndag 13. desember gikk det om lag 5100 smittsomme personer rundt i Norge. Om lag seks av ti vet ikke at de er smittet, eller har ikke testet seg.

Det viser FHIs anslag i siste ukesrapport.

Det er nå 60 prosent sannsynlighet for at pandemien igjen er stigende i det vi går inn i juletiden.

Her er det du trenger å vite om hvordan smittebildet er i Norge nå.

1. Nå øker smittespredningen igjen

Først de harde fakta.

Etter flere uker med fallende smittetall, er det nå en svak økning på seks prosent til 2685 nye smittetilfeller.

Dette gir seg utslag i FHIs anslag over hvor mye smitten egentlig sprer seg.

 • Siden 4. november har FHI anslått at reproduksjonstallet har vært 0,9.
 • I uke 50 steg r-tallet til 1,1. Det betyr at sannsynligheten for at pandemien øker igjen akkurat nå, er ifølge FHIs modeller 60 prosent.

For bare uke siden så det lysere ut.

Dette er et tegn på at Norge ikke lenger ser til å presse smittetallene ned, slik målet med de strenge smittetiltakene er.

2. Litt mer testing

Hovedårsaken til økningen siste uke, er høyst sannsynlig at litt flere ble testet.

Antallet tester økte med åtte prosent.

Tallene viser imidlertid at manglende testing fortsatt er et stort problem.

Testhyppigheten ligger fortsatt langt under toppnivået i begynnelsen av november. Det kan tolkes som at kapasiteten er sprengt, eller at altfor få velger å teste seg.

Mye tyder på at de er det siste.

I de fleste store kommunene, blant annet Oslo, får folk teste seg gratis på noen timers varsel.

3. Så mange tester positivt

Andelen som tester positivt er svakt synkende.

Det er det mest positive utviklingstrekket siste uke.

Det tolkes som om den underliggende smitten i samfunnet er omtrent som de siste ukene. Den har hverken gått opp eller ned.

4. Smitte blant innvandrere høyere enn antatt

36 prosent av de nye smittetilfellene i uke 50 er utenlandsfødte.

I forrige uke var veksten største blant utenlandsfødte i Eritrea, Somalia, Afghanistan og Syria.

Men de siste ukene har FHI laget en ny type statistikk vi ikke har sett før.

Den tyder på at smittetrykket er mye høyere i flere innvandrermiljøer enn offisielle tall gir inntrykk av.

Forklaringen får du dersom du studerer neste tabell.

Ser vi på andelen positive prøver fordelt på fødeland de siste ukene, er forskjellene svært store.

Blant norskfødte tester 2,06 positivt. For alle de største innvandrergruppene, med unntak av svensker, er andelen mye høyere.

Blant testede født i Somalia, Eritrea, Pakistan, Irak, Tyrkia og Romania, fikk for eksempel over ti prosent positivt svar i uke 46–49.

Dette er fem ganger høyere enn nivået blant norskfødte.

Et lyspunkt er at flere innvandrergrupper nå tester seg mer enn norskfødte.

Men den høy andelen positive tester er likevel urovekkende. Det betyr at langt flere burde testet seg, og at det er mye uoppdaget smitte i disse miljøene, ifølge FHI.

Det store spørsmålet er derfor om helsemyndighetenes smittetiltak er treffsikre nok.

Hvor i landet går det best før jul?

Åtte dager før julaften, er smittebildet i Norge slik:

I Oslo og Viken har klart flest nye smittetilfeller, selv om nivået er stabilt eller fallende. Om lag syv av ti smittetilfeller i Norge befinner seg her.

Det laveste smittenivået i Norge er i Rogaland og Troms/Finnmark.

Rogaland er eneste fylke som har under 20 nye tilfeller pr. 100.000 innbyggere.

Med unntak av Oslo Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold/Telemark, har alle de andre fylkene mindre enn 50 nye smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Hvor sprer smitten seg?

Svaret på det er dessverre at vi vet mindre og mindre.

Årsaken er at dataene til FHI, Helsedirektoratet og regjeringen blir dårligere og dårligere.

De siste to ukene foreligger data om smittesporingen for kun 1521 av 5209 nye smittetilfeller.

Det betyr at helsemyndighetene sentralt ikke har fått inn informasjon fra de lokale smittejegerne om 71 prosent av de nye smittetilfellene.

Årsaken er store og grunnleggende svakheter i det nasjonale smitteovervåkingssystemet MSIS, som baserer seg på data fra kommunene.

Av de 1521 tilfellene hvor data foreligger, er bildet det samme som før:

 • Flest blir smittet i hjemmet, nærmere bestemt 46 prosent.
 • Deretter kommer jobb eller universitetet (17 prosent), og private arrangementer (9 prosent).
 • Fem prosent av smittetilfellene er fra barnehager eller skoler.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Pandemier
 4. Oslo
 5. Helsedirektoratet

Koronaviruset

 1. NORGE
  Publisert:

  Her er de nye tiltakene som ble innført søndag

 2. NORGE
  Publisert:

  Direktestudio koronaviruset: (fronthenvisning)

 3. OSLO
  Publisert:

  Da SMS-en tikket inn, skjønte han at Norge var over i en ny fase

 4. OSLO
  Publisert:

  Butikkene blør – frykter nedstengningen blir permanent for mange butikkeiere

 5. NORGE
  Publisert:

  Direktestudio: Koronaviruset

 6. NORGE
  Publisert:

  Høie avviser Oslos krav om flere vaksiner