Norge

Ap-representanter med forslag om å samordne lover om taushetsplikt

Ap-representanter foreslår lovendring om taushetsplikt for å få avdekket vold mot barn.

Barn og ungdom som sier fra til prest eller lærer om at de er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, kan risikere å vente for lenge før de får hjelp. Cristina Muraca, Shutterstock

 • Lene Skogstrøm
  Journalist

Fem stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet fremmer et forslag for Stortinget tirsdag der de ber Regjeringen revidere og samordne regelverket knyttet til taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett for ulike yrkesgrupper som arbeider med barn. Målet er at flere saker om vold og overgrep mot barn avdekkes og følges opp.

— Vi mener det er viktig at det gjøres en gjennomgang av lovverkene og at de samordnes, sier Lene Vågslid (Ap) i Justiskomiteen.

— Det er helt åpenbart et problem i dag at de ulike lovene kan virke «mot hverandre».

 • Taushetsplikt og opplysningsplikt har vært mye debattert i Aftenposten i det siste:
Les også

Opplysningsplikten går alltid foran taushetsplikten i barnevernssaker | Elisabeth Gording Stang

Lene Vågslid (Ap) mener det er på høy tid med lovendringer.

Taushetsplikten misforståsSom Aftenposten tidligere har skrevet, viser både forskning og erfaringer til de som jobber på feltet at taushetsplikten ofte misforstås. Det gjør at alvorlige voldssaker ikke fanges opp.

 • J us og retningslinjer betyr svært lite når lærere og prester vurderer om de skal melde bekymring for et barn.
Les også

Lærere og prester må ta større personlig ansvar for å melde bekymring

Justis— og beredskapsdepartementet vil i første omgang nedsette et ekspertutvalg og lage en veileder til taushetspliktbestemmelsene.Deretter vil man vurdere eventuelle lovendringer på feltet. Men det er allerede tre år siden fire departementer ga NOVA i oppdrag å lage en rapport om praktisering av taushetsplikten,som konkluderte med at det var behov for lovendringer.

Vil bedre informasjonsflyt og samarbeide

De fem forslagsstillerne ber også Regjeringen iverksette tiltak som bidrar til å bedre informasjonsflyten og samarbeidet mellom de ulike etatene, blant andrebarnevern, helsevesenet, politi, barnehage, skole og NAV. Dessuten ber de om at avvergeplikten i Straffeloven blir revidert eller tydeliggjort, og at avvergepliktens innhold gjøres bedre kjent blant de ansatte i etatene. Dette er en plikt alle har til å avverge en straffbar handling.

 • Det er ikke behov for et ekspertutvalg til, mener forskerne:
Les også

Byråkratisk sendrektighet rammer barna | Lars B. Kristofersen, Sidsel Sverdrup

— Det er bekymringsfullt når jeg hører fra lærere ved barnevernspedagogutdanningene at nesten ingen studenter har hørt om avvergingsplikten. Vi som innførte denne plikten i straffeloven og mener den er viktig vil at den gjennomgås og skjerpes slik at den blir tydeligere, sier Vågslid.

 1. Les også

  Beskytt barna, ikke foreldrene! | Annette Steen-Hansen Krøglid

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Nye retningslinjer på trappene for helsesøstrene: Bedre rutiner for å avdekke vold mot barn

 2. NORGE

  Dyrevernalliansen: - Når grov dyremishandling avdekkes, bør barnevernet varsles

 3. NORGE

  Riksadvokaten vil skjerpe straffene for vold mot barn

 4. NORGE

  Biskop vil endre på prestenes taushetsplikt for å verne de utsatte barna

 5. NORGE

  Opptrappingsplanen: Flertallet vil kartlegge voldsutøvere basert på etnisitet

 6. NORGE

  Vold mot barn: I Finnmark avhøres fem ganger så mange barn som i Bærum. Politiet vet ikke hvorfor.