Priser familien med milliarder

–Livskvalitet kan ikke kjøpes for penger, påpeker KrFs politikere, som likevel lover nye milliardbeløp til norske familier.KrF samler i dag sine landsmøtedelegater i Kristiansand. Frem til søndag skal partiet drøfte og vedta et nytt politisk program for perioden 2009–2013. Vi gjengir noen av hovedforslagene.

Livskvalitet er et motstykke til materialisme, påpeker KrF-leder Dagfinn Høybråten, som nylig skrev en hel bok for å fokusere på «Pengene eller livet». –Alle mennesker vet av erfaring at det som virkelig gir livskvalitet ikke kan kjøpes for penger, skriver han i boken der han spår en ny verdibølge i kjølvannet av finanskrisen.

Men selv om KrF i utkast til nytt program kritiserer forbruksvekstens bakside og vil snu trenden, er programmet fylt til randen av formuleringer om mer penger til ulike områder – ikke minst i familiepolitikken. Foreldre som velger – eller som har valgt bort – bort yrkeskarrieren ett eller flere år, vil KrF premiere med nye store offentlige overføringer.

–Vi er opptatt av at folk skal få være mer enn et produksjonsmiddel i samfunnet, sier Knut Arild Hareide, leder av programkomiteen, som innrømmer at dersom partiet lykkes med dette, vil det kunne føre til langsiktige økonomiske utfordringer.

Ifølge Hareide ligger det forslag til nysatsinger på 40–50milliarder kroner i nytt program. Men han poengterer at det er enormt handlingsrom i den økonomiske politikken og at KrF også har forslag som reduserer utgiftene: en mer restriktiv alkoholpolitikk.

«Familiepakken» alene anslår han til å koste «rundt tre milliarder kroner i helårseffekt første år». Men han innrømmer at KrF da ikke har tatt med alle «vi vil styrke»-postene som kommer familien til gode.

Noen av de dyre forslagene i familiepakken (pris utregnet av KrF):

*Tolv ukers økt foreldrepermisjon – til 68 uker (80prosent lønn). Kan tas innen barnet fyller ti år. Ti ukers fedrekvote. Koster: 330 mill. kroner første år – 2,9 milliarder etter ti år. *Mødre som ikke har jobbet i seks måneder mellom to svangerskap, skal ikke miste foreldrepenger hvis det er mindre enn 24 måneder mellom svangerskapene. Koster: 230 mill. kroner. *De som ikke har opparbeidet seg rett til foreldrepenger, skal få ca. 140000 kroner i støtte (2 G) – skattefritt – i engangsstønad ved fødsel. Koster: 430 mill. kroner.

*Fedre skal få selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon og fjorten dager fri med lønn i forbindelse med fødsel. Koster: 400 mill. kroner.

*Økt kontantstøtte – fra 3303 kroner i måneden til 5000 kroner for ettåringer og 4000 kroner i måneden for toåringer. Koster: 533 mill. kroner– hvis like mange ett— og toåringer bruker kontantstøtte. Forslaget blir dyrere fordi langt flere ettåringer mottar kontantstøtte.

*Gi private og offentlige barnehager «lik» støtte: Koster: 335 mill. kroner når man regner at offentlig støtte til privat barnehage skal utgjøre 90prosent av det offentlige barnehager får.

*Gratis kjernetid i barnehage for barn med ekstra språklige utfordringer. Koster: ti mill. kroner.

Ikke tatt med alt.

Hareide innrømmer at en rekke av valgløftene til familiene ikke er tatt med i regnestykket på rundt tre milliarder. Her er noen av dem: Økt foreldrefradrag for utgifter til barnepass i familier med flere enn ett barn. Akuttberedskap/krisetelefon for tenåringsforeldre. Gratis samlivskurs for alle nygifte og alle førstegangsforeldre. Rett til 315000 kroner i pleiepenger (4,5G) for alle når barns helsetilstand fører til at foreldrene ikke kan jobbe. Rett til dobbel permisjon ved flerbarnsfødsler.

Dessuten vil KrF gi kvinner med omsorgsarbeid fra tiden før 1992 pensjonspoeng med tilbakevirkende kraft. Det fordyrer pensjonsreformen med milliardbeløp. KrF foreslår også at ektefeller som har vært gift i mer enn ti år, deler pensjonspoeng ved skilsmisse. Det vil ikke i utgangspunktet bli dyrt for staten, men for en rekke menn...

Les også

«KrF har fokus på at ekteskapet skal være mellom to av motsatt kjønn»

Høyreklikk for bedre oppløsning.