Skal lære å beherske seg

Norge lanserer et helt unikt kursopplegg til mannlige asylsøkere om mestring av sinne, likestilling og kvinnesyn i Norge. Kvinnene skal på bøllekurs.

Overfallsvoldtekter begått av minoritetsspråklige menn er tabu i Norge.
  • Jenny Sandvig

A-magasinet skriver i dag at ofrene i de 49 siste anmeldte overfallsvoldtektene i Oslo har utpekt utlendinger som gjerningsmenn. Samtidig tør svært få snakke høyt om statistikken, for ikke å stigmatisere.

Men nå tas det grep.

På asylmottak i Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Vestfold skal UDI nå kurse menn med sikte på å forebygge vold og seksualisert vold mot kvinner. Kursmodellen er hentet fra Alternativ til vold (ATV), og er i første omgang ment som et prøveprosjekt. Samarbeidspartnere er ATV og Regionale ressurssentre om vold og traumatisk stress.

— Dette skal være samtalegrupper for menn som skal forebygge ulike former for vold, også seksualisert vold, sier fungerende kommunikasjonsdirektør i UDI, Åsmund Eide.

Kursene vil ta for seg kvinnesyn og likestilte kvinner i Norge.

— En del enslige menn, men også menn som lever i samliv, må lære seg alternative strategier til bruk av vold og trakassering, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Hun understreker at overgangen fra patriarkalske samfunn til et likestilt, vestlig samfunn som det norske kan være vanskelig.

— Da er det viktig at vi veileder og bistår for å gjøre den overgangen lettere og sørge for at kvinner, også norske kvinner, kan føle seg trygge. At det er helt naturlig at kvinner går alene uten anstand, og ikke nødvendigvis fullt tildekket, uten at det betyr noe, sier Rieber-Mohn.

- Løses ikke med kurs

Kursene er ikke bare tiltenkt voldsutøverne, men et bredt spekter menn.

— Seksualisert vold i form av overfall er så forferdelig marginalt at det fortsatt er en diskusjon om alle innvandrere skal kurses på det, innvender Per Isdal, psykologspesialist og fungerende leder for ATV.

De har vært en av bidragsyterne til mottakskursene. Han mener det likevel er optimistisk å tro at problemet løses med kurs.

— Det har vært en teori på at noen av disse voldtektene skjer på grunn av kvinnesyn og mangel på kunnskap om rett og galt i Norge. Ved å tematisere disse to tingene for asylsøkere og flyktninger håper man å forebygge vold mot kvinner, sier Isdal.

Asylsøkende kvinner får på sin side tilbud om bøllekurs på asylmottakene.

— En del kvinner må også bli klar over sine rettigheter, og lære å sette grenser, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn.

- Unikt for Norge

Fra Regjeringen satses det nå storstilt på å forebygge seksualisert og annen vold blant flyktninger og innvandrere. Middelet er kunnskap. 3000 voksenopplærere skal til høsten innlemme temaet vold i den obligatoriske undervisningen i norsk og samfunnskunnskap i introduksjonsordningen. Denne ordningen er obligatorisk for flyktnigner og innvandrere som har fått oppholdstillatelse, og gir plikt til minst 300 undervisningstimer.

Ifølge Isdal fra ATV er satsingen unik i verden.

— Dette undervisningsmaterialet er nok ganske unikt for Norge. I andre land er det mer typisk at man tidlig har gitt informasjon om vold til kvinner, men å rette seg mot menn og håpe at kunnskap skal forebygge, er nok temmelig norsk, sier han.

Voldsundervisningen i introduksjonsordningen bygger på et undervisningshefte utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress og den statlige voksenopplæringsinstitusjonen Vox. Heftet skal oversettes til 15 språk.

UDI skal også ha bestilt heftet til samtlige asylmottak i landet, som et supplement til undervisningen de nyankomne får om Norge.

— Vi kan ikke vente på at de skal bli gode nok i norsk til å skjønne lover og regler, og hvilke konsekvenser handlingene deres har, sier Beate Linnerud fra Vox.

Mann siktet for voldtekt i går

Les også

Mann (32) siktet for voldtekt i Oslo

. Voldtekten skal ha skjedd på åpen gate i Vika i Oslo ved 5-tiden.Offeret var på vei hjem fra byen alene da hendelsen fant sted. Ifølge Randi Bones ved vold— og sedelighetsavsnittet i Oslo politidistrikt er det ingenting som tyder på at den siktede kjenner 17-åringen.

Jenta ble brakt til voldtektsmottaket hos legevakten, og oppholdt seg der hele dagen. I går ettermiddag hadde politiet ennå ikke fått avhørt henne.

Det var en vitneobservasjon som førte til pågripelsen av 32-åringen. Vitnet skal ha sett det han oppfattet som en voldtekt, og deretter fulgt etter den antatte gjerningsmannen.

– Mest sannsynlig vil 32-åringen bli fremstilt for varetektsfengsling fredag, sier Bones.

(NTB)

Undervisningsheftet som brukes i norsk- og samfunnsfagsopplæringen for flyktninger og innvandrere. Heftet er også sendt til asylmottakene.