Opposisjonen: Bløff om veisatsing

Vegdirektoratet har har ikke anelse om mye vei som bygges i år.

Regjeringen lurer seg unna realitetene rundt norsk veibygging, hevder opposisjonen på Stortinget. De hevder fremgangene slett ikke er så store som de uttalte ambisjonene bærer bud om. Her fra byggingen av ny firefelts vei mellom Grimstad og Kristiansand, en strekning som ble åpnet tidligere i år.
Les også

– Urimelig angrep

REGJERINGEN 7. OKTOBER 2008: «Vi skal ruste opp veier og bygge jernbane i et omfang nasjonen aldri har sett maken til.» OPPOSISJONEN 7. OKTOBER 2009: «En kjempe-bløff. Det bygges mindre vei i Norge med dagens regjering enn tidligere. VEIVESENET 7. OKTOBER 2009: «Vi vet ikke hvor mye vei det bygges i år. Og vi vet ikke hvor mye det skal bygges neste år.» En knapp uke før statsbudsjettet legges frem anklages Regjeringen for å ha bløffet om sin veisatsing. Bak anklagene står de to største opposisjonspartiene på Stortinget, Høyre og Frp. De peker på veistatistikk som viser at Bondevik II-regjeringen bygget mer vei – målt i kilometer – enn Stoltenberg, Navarsete & co. De hevder at de store ordene fra 7. oktober i fjor, da Jens Stoltenberg og Liv Signe Navarsete lovte tidenes vei— og jernbanesatsing, absolutt ikke er levd opp til.

Økte kostnader.

– Det er jo det som i løpet av 2009 er blitt avdekket. Det som er den store veibløffen som Regjeringen dessverre ikke ble avslørt på i valgkampen. De sier de har brukt mer penger på vei av hensyn til næringsliv og finanskrisetiltak. Men i forhold til sine forgjengere har jo alle regjeringer brukt mer penger. Spørsmålet er om vi har fått mer vei. Og det har vi ikke, sier Høyres Øyvind Halleraker.

– Takket være en formidabel kostnadsøkning har vi fått mindre vei for pengene. Det bygges færre kilometer vei med denne regjeringen enn tidligere. Å bygge 1,2 mil motorvei i året, som er ambisjonsnivået for de neste fire årene, kan neppe sies å være veldig ambisiøst, sier Halleraker.

Frps Arne Sortevik mener det må bli slutt på å måle veisatsingen etter summene som ble bevilget i forrige regjeringsperiode.

– Vi må måle den mot hva som er behovet nå, og hva som skjer for å dekke behovet. Det er hvorvidt veistandarden blir bedre som betyr noe for trafikantene, ikke om budsjettet er ti prosent høyere enn i fjor, sier han.

Men blir ikke veiene bedre om Regjeringen gjennom statsbudsjettet innfrir ambisjonene i Nasjonal transportplan?

– Jo, men bare i et 50-års perspektiv. Det er langt fra tilfredsstillende. Dette bør gå mye fortere. Det er ingen økonomiske problemer med å få det til. Vi har bedt Regjeringen om en klassifisering av hvordan veinettet vil se ut før og etter planperioden, altså frem til 2019. Dette er det umulig å få svar på, sier Sortevik.

Det finnes ingen statistikk for hvor mye vei som bygges
Lars Aksnes, utbyggingsdirektør i Vegdirektoratet

Stupte etter 2003.

I Vegvesenets eget blad, Veien og vi, er det vist til veimyndighetenes egne statistikker. De dokumenterer at det i 1993, året før OL på Lillehammer, var 1800 kilometer vei under bygging i Norge. Dette falt til 627 kilometer i 2008. Uavhengige veieksperter Aftenposten har snakket med tror at veilengden vil stige litt i løpet av 2009, men mye takket være motorveistrekket mellom Grimstad og Kristiansand, som ble bygget som et samarbeid mellom det offentlige og private (OPS-prosjekt).

Har ikke oversikten.

Men bygger Regjeringen virkelig mindre vei enn sine forgjengere? Ettersom politikerne krangler har Aftenposten henvendt seg til Vegdirektoratet og utbyggingsdirektør Lars Aksnes.

I statsbudsjettet for 2009 fikk veimyndighetene 7,13 milliarder kroner å bygge vei for.

Så, Aksnes, hvor mange kilometer vei er under bygging i Norge i år, og hvor mye skal etter planen bygges neste år?

– Den samlede oversikten har vi ikke. Det finnes ingen statistikk for hvor mye vei som bygges, svarer han.

Dere vet ikke hvor mange kilometer vei dere bygger?

– Vi rapporterer hvor mange kilometer vei vi åpner, men har ikke tall for hvor mye som bygges. Vi har heller ikke slike tall bare for riksveinettet. Det tar flere år å bygge en vei, og når vi foretar utbedring av en vei, så er det også noe veibygging. Vi bruker mye av pengene våre til mindre tiltak, svarer han.

Har du et faglig godt begrunnet anslag for hvor mange kilometer vei som bygges i år?

– Nei, det er veldig ulik pris på ulike prosjekter, så derfor vil det være veldig vanskelig å anslå.

Etterspør ikke Samferdselsdepartementet tall for hvor mye vei som bygges?

– Nei. Vi kan finne det ut på meteren, men det vil være en stor jobb for vi har ingen sentral oversikt, sier Aksnes.