Norge

Norske legestudenter i Polen fortviler: - Det er veldig alvorlig for oss

Stor usikkerhet om medisinstudiet i Polen vil gi norsk legelisens. Senterpartiet vil bremse masseutdanningen av norske leger i Polen.

- Jeg kan ikke slutte nå, sier Grete Johnsen (i midten) etter at usikkerheten om autorisasjon i Norge ble kjent. Her med medstudentene Ole Nævdal og Cecilia Ottesen. Foto: PRIVAT

  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

Studentorganisasjonen ANSA fraråder å ta medisinutdanning i Polen, skrev Aftenposten onsdag. Det kom også svært overraskende på Grete Johnsen, som har gått tre år på medisinstudiet i Bialystock.

– Dette er veldig alvorlig for oss. Vi har over en million i studielån når vi er ferdig, og har brukt mange år av livet på utdannelsen. Jeg fikk ikke noen informasjon om at jeg kanskje ikke ville få legeautorisasjon når jeg begynte, sier Johnsen.

Årsaken er at ordningen som gjør at studentene kan ha turnus i Norge, forsvinner etter 2018. Hvordan reglene blir etter det, er ikke klart. I tillegg gjør endringer på polsk side at det nå kan bli nødvendig å kunne flytende polsk for å ha turnustjeneste der.

– Det er tre kull som allerede har begynt i Polen som blir rammet av disse endringene. Jeg synes det er urimelig å endre premissene etter at vi har begynt, sier medisinstudent i Krakow Erling Hessen Paust, som allerede har studert to år.

BAKGRUNN: Advarer mot legeutdanning i Polen

Erling Hessen Paust studerer i Krakow. Foto: PRIVAT

– Umulig å klare turnus på polsk

Johnsen påpeker at både norske og polske myndigheter har interesse av at nordmenn studerer medisin i Polen, og håper at situasjonen vil kunne løse seg.

– Jeg kan ikke slutte nå. Det er kanskje litt typisk norsk å tenke at det kommer til å ordne seg, men med den legemangelen og antallet norske studenter i Polen kan jeg ikke forstå annet. For å være ærlig føles det ganske uaktuelt at disse årene skulle være bortkastet, sier Johnsen.

Selv om hun lærer litt polsk ved siden av medisinstudiet, vil det være svært vanskelig å skulle gjennomføre turnustjeneste på polsk.

– Det er så å si umulig, særlig med tanke på at medisinstudiet tross alt er veldig krevende og intensivt medisinstudium, sier Johnsen.

– Forstår situasjonen

Stortingsrepresentant Marianne Aasen (Ap) mener det må være mulig å finne en løsning, særlig for dem som allerede er begynt å studere.

For tiden er det registrert 1273 legestudenter i Polen.

– Det er veldig uheldig når betingelsene forandres underveis i studiet. Jeg håper at det jobbes hardt på norsk side med saken, og det kan også bli nødvendig å rette et visst politisk trykk mot polske myndigheter for å få løst situasjonen, sier Aasen.

Hun har sendt et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie (H) og bedt ham løse problemet. Aasen peker også på at slik usikkerhet kan skremme andre fra å ta utdanning i utlandet.

Også Senterpartiet har forståelse for disse studentenes problem.

– Jeg forstår godt frustrasjonen til de studentene som har begynt nå. Det må være mulig å få til en ordning og rydde opp for dem det gjelder, sier nestleder Kjersti Toppe (Sp) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

• Det har skjedd en stor politisk endring i Polen:Landet er gått fra suksesshistorie til versting på to måneder

Vil bremse polsk masseutdanning

Senterpartiet mener imidlertid den polske masseutdanningen av norske leger er uheldig.

– Det er uforståelig at vi aksepterer at en så stor prosentandel leger utdannes i utlandet. Hvorfor skal vi ikke ha kapasitet til å utdanne den arbeidskraften vi trenger selv, spør Toppe retorisk.

– Litt under halvparten av alle norske legestudenter studerer i utlandet.

Toppe mener Norge er blitt for avhengige av Polen i dette spørsmålet, og mener det er «egoistisk av Norge å legge utdanning av norske leger til et lavkostland».

– Dessuten er det ikke riktig å være så avhengige av studenter med praksis fra land som kan ha andre måter å gjøre ting på, som for eksempel mer lemfeldig antibiotikabruk. Hvis de ikke har norsk turnus heller, vil de ikke kjenne norsk helsevesen i det hele tatt, sier Toppe.

– Mener du de polske studiene holder for lav kvalitet?

– Jeg skal være forsiktig med å mene det. Jeg vil heller si at det er en kvalitetsfaktor å kjenne norske sykehus og kommunehelsetjeneste, sier Toppe.

Helsedepartementet sier at helseminister Bent Høie (H) ikke kan besvare spørsmål i pressen som allerede har kommet som skriftlige spørsmål fra Stortinget.

• Foruten at medisinstudiet fører til at man blir lege, kan det også ha andre frynsegoder:Medisinutdannede gifter seg «sine egne», mer enn noen annen yrkesgruppe.

Les mer om

  1. Polen
  2. Høyere utdanning