Forsker: Flere hundre tusen nordmenn er shoppingavhengige

Pengene har akkurat kommet inn på kontoen din. Så, etter noen timer er den tom etter nok et shoppingraid. Stadig flere mister kontrollen over egen handleadferd.

01122010170553-3oL8OJ3YWv.jpg

Daglig eksponeres vi for reklame som forteller oss at shopping gjør oss lykkeligere. Stadig oppmuntrer politikere oss til å holde det økonoimiske hjulet igang.

— For mange kan det indre og ytre presset til å shoppe bli så stort at man mister kontrollen og blir avhengig, sier forsker og klinisk psykolog Cecilie Schou Andreassen.

Hun er tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen og Bergensklinikkene.

Kvinneproblem

Mandag offentliggjør hun den første norske oversikten over shoppingavhengighet, basert på internasjonal forskning i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.

- Det er vanskelig å si eksakt hvor mange nordmenn som er rammet. En del forskning viser imidlertid at mellom én til seks prosent av den voksne befolkningen kan være shoppingavhengige. Andre studier viser høyere anslag, mellom 12 og 22 prosent blant ungdom og voksne unge, sier Schou Andreassen.

Det betyr at flere hundre tusen nordmenn lider av problematisk shoppingadferd.

Psykolog Cecilie Schou Andreassen.

— Tallene viser av mer enn 80 prosent av de som er avhengige er kvinner, men mange tror tallene blant menn er underestimert. Stadig flere rammes av problematisk shoppingadferd fordi de økonomiske og kulturelle kreftene blir stadig sterkere. Som for eksempel moteblogger, kjøpepress fra ulike hold og interaktive og døgnåpne butikker, og ikke minst stor tilgang til kredittkort . - Er shoppingavhengighet typisk «white girl problems»?

— Jeg vil ikke bruke den betegnelsen. Shoppingavhengighet finnes på tvers av sosioøkonomisk status, men forekommer naturligvis mer i industrialiserte land. Tilstanden starter ofte i slutten av tenårene eller begynnelsen av tyveårene, i en alder der man vanligvis etablerer egen økonomi.

Shoppesug

Cecilie Schou Andreassen sier shoppingavhengighet er en betegnelse man bruker på de som shopper på en stabil tvangspreget og overdreven måte.

- Selv om shoppingen fører til stor gjeld, stress og konflikter, er de avhengige ofte ute av stand til å stoppe å shoppe, og higer stadig etter å shoppe mer. Når shoppesuget kommer, blir det for noen umulig å stå imot. Shoppingavhengighet er likevel ikke en formell diagnose per i dag, men ligner på symptomene ved rusavhengighet.

Typisk for shoppingavhengige er at shoppingen gjentar seg og blir en regelmessig adferd. Mange shopper alene, og noen lyver om eller skjuler innkjøpene. De som handler, gjør det både til seg selv og andre.Kvinner fortrekker ofte produkter som klær, sko,sminke og smykker,mens menn typisk kjøper elektronikk og sportsartikler. Mange har flere kredittkort, og strekker kredittgrensen maksimalt.

— Når penger kommer inn på kontoen, har noen en tendens til umiddelbart å bruke alt på shopping. I mangel av penger planlegger og fantaserer mange om nye innkjøp som skaffes umiddelbart når anledningen byr seg, forteller Schou Andreassen.

- Hva er de alvorligste konsekvensene for de som rammes?

— En rekke studier viser at shoppingavhengighet er forbundet med stress og ubehag, stor gjeldsbyrde,økonomiske og juridiske problemer så vel som konflikter i relasjoner og familieliv.

Shoppingen starter ofte med å gi en slags lykkefølelse, godt humør og ro. En handling som demper angst ,men som over tid utvikler seg til å skape avhengighet, fortvilese og ulykkelighet.

Alarmen går

Shoppingavhengighet har gjerne vært koblet til depresjon, stemningslidelser, rusproblemer og spiseforstyrrelser.

— Forskning viser også at tvangspreget, emosjonelt ustabil og unnvikende personlighetsforstyrrelser ofte forekommer samtidig med shoppingavhengighet.Men det er viktig å understreke at for de aller fleste er shopping en naturlig del av hverdagen, og ingen sykdom.

- Når er man i faresonen?

— Alarmen bør gå hvis shopping er selve hovedingrediensen i livet.Det kan være et tegn på begynnende avhengighet. Shopping gir en enorm,men kortvarig tilfredsstillelse, og kan brukes til å flykte fra vonde følelser. Å dra et bankkort aktiverer de samme kjemiske belønningssystemene i hjernen som rus.Det handler om lykkestoffet endorfin.

- Hva er det mest interessante du har funnet ved gjennomgangen av forskningen?

— At shopping kan være en måte å regulere nevrobiologiske avvik på. Og så er det slående i hvor stor grad reklame og markedsføringsindustrien bygger på avansert nevrologisk forskning for å skreddersy reklameinnhold, produktopplevelse,merkevarebygging og produktinnpakning. Her navigeres det etter de nevromarkedsføringsprinsippene som i størst mulig grad påvirker hjernens belønningssystem og beslutningsprosesser, sier Cecilie Schou Andreassen.