Norge

Kritiserer Vegvesenet for lite åpenhet

Mellom 2005 og 2012 har drøyt 1.500 rapporter om dødsulykker blitt holdt hemmelige.

szb9d18c-3hQPkkFMeR.jpg
  • Aftenpostens redaksjon

Graver-utvalget har spesielt sett på hemmelighold av ulykkesrapportene fra Vegvesenets ulykkesanalyser.

Nå får Statens vegvesen kritikk for manglende åpenhet i en rapport som ble overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) fredag.

En gjennomgangVGgjorde i fjor viste at veiforholdene var avgjørende i minst 14 dødsulykker.

Flere har kritisert hemmeligholdet og det at disse rapportene ikke har vært tilgjengelige i retten i forbindelse med bildrapssaker.

Utvalget understreker at det ikke har grunn til å tro at rapportene er holdt tilbake for å beskytte mot eventuelle erstatningskrav.

Riksadvokaten foretok en gjennomgang, men kom ikke frem til at det var grunn til å gjenoppta noen saker som hadde endt med dom for bildrap.

Riksadvokatens pålegg til politimestre:

Les også

Alle bildrapssaker skal gjennomgås

Aftenpostens leder om rapportene:

Les også

  1. Etatenes frykt for åpenhet må endres