Norge

- Innovasjon Norge driver distriktspolitikk

Forsker mener altfor mange prosjekter som ikke er nyskapende, får støtte.

Siw Kasin fikk 22.500 kroner i støtte for at hesten Hanna skulle brukes til hestetransport.
  • Øyvind Gustavsen

Les også:

Helseturisme i Valdres, bærindustri i Sogn, reiseopplevelser på Sørlandet og filmproduksjon i Østfold.

Dette er prosjektene som i juni ble innlemmet i Innovasjon Norges profilerte Arena-program. Alle prosjektene er såkalte klyngeinitiativ, regionale prosjekter der minst et dusin bedrifter går sammen for å skape noe nytt.

— Det er en generell forståelse av at bedrifter i stadig mindre grad innoverer alene. Mye av den interessante nyskapningen skjer på tvers av næringer og fagområder, sier Jon Kveine, programleder for Arena.

- Fremtiden

Innovasjon Norge er landets største statlige aktør innen rådgivning og økonomisk støtte til norske nyskapninger. I år deles det ut seks milliarder kroner som lån eller tilskudd. Hvert av prosjektene i Arena-programmet får mellom fire og en halv og seks millioner kroner i støtte fordelt over en treårsperiode.

— Dette er prosjekter som er fremtidsrettede, slår Kveine fast.

- Trivielt

Forrige uke fortalte Aftenposten at Norge rangeres på 19. plass i en omfattende måling av europeiske lands innovasjonsevne.

Innovasjonsforsker ved Handelshøyskolen BI, Peder Inge Furseth, mener Innovasjon Norge må ta sin del av ansvaret for den lave rangeringen.

- De har et altfor trivielt mål for hva som er innovasjon og anser ting som nyskapende selv om de egentlig ikke er det. Innovasjon Norge bedriver delvis distriktspolitikk i forkledning, sier Furseth.

Riksrevisjonens knusende rapport av Innovasjon Norge i 2008 slo fast at halvparten av midlene som ble delt ut gikk til prosjekter som ikke var innovative. Den andre halvparten skapte liten innovasjon.

Hestedrosje

I 2005 fikk gårdbruker Siw Torunn Kasin i Sauherad 22.500 kroner i tilskudd for å benytte avlshesten Hanna til hestedrosje. Dette får Furseth til å riste på hodet.

- At den samme hesten nå brukes til transport er ikke innovasjon. Uten at de får mer innovasjon for pengene, burde Innovasjon Norge legges ned, eller splittes opp i en nyskapningsdel og en distriktsutviklingsdel, sier han.

Kasin brukte pengene på kjørekurs ved Norsk Hestesenter.