Norge

- Alle politifolk skal takle nytt Utøya

For å takle et nytt Utøya må vanlig politi få samme trening og utstyr som deres egne spesialstyrker. Det anbefaler politiet selv.

Mer våpen, mer trening. Det er hva Nordre Buskerud politidistrikt ønsker i kjølvannet av terrorangrepet. Her gjør politifolk seg klar til å dra ut på Utøya noen få timer etter at Anders Behring Breivik ble pågrepet 22.juli.
  • Christian Nicolaisen
  • Rune Christophersen
  • Øyvind Eidsvik

To personlige våpen til alle polititjenestemenn, flere ganger så mye trening og skuddbeskyttende utstyr til alle.

Dette er én av de sentrale anbefalingene i politiets egen evaluering i Nordre Buskerud, politidistriktet som 22. juli måtte hanskes med Anders Behring Breivik, skriver bt.no.

Politiet fra Hønefoss reiste ikke ut til Utøya før Beredskapstroppen kom fra Oslo. I ettertid ble politiet kritisert for den lange tiden de brukte på å komme til Utøya.

Den hemmeligstemplede rapporten fra Nordre Buskerud anbefaler at alle vanlige tjenestemenn skal opp på samme nivå som politidistriktenes spydspisser, kalt utrykningsenhetene.

Urettferdig

I dag legger Politidirektoratet frem en statusoppdatering for politiets evaluering av terrorangrepene. I tillegg til Nordre Buskerud er også andre distrikter og Kripos bedt om å komme med sine innspill.

Det er særlig knyttet spenning til evalueringen fra Nordre Buskerud. Hovedargumentet fra gruppen som har laget denne rapporten, er at både vanlig trente og spesialtrente politifolk kan komme opp i de samme, skarpe situasjonene.

Derfor, mener arbeidsgruppen, er det feil at noen få skal ha langt mer trening og bedre utstyr.

Utrykningsenhetene består i dag av rundt 800 personer, fordelt på 27 politidistrikter. Enhetene skal trene minst 103 timer i året, og er de som rykker ut ved væpnede aksjoner.

Til sammenligning trener de rundt 5000 polititjenestemennene som utgjør hovedstyrken av landets patruljer 40 timer i året.

"Skyting pågår"

I 2009, i kjølvannet av finske skolemassakre, endret norsk politi hele sin fremgangsmåte for skarpe situasjoner. Der politiet før skulle observere, isolere og forhandle før de gikk inn med våpen, laget politiet nå den såkalte "skyting pågår"-instruksen.

"Skyting pågår" handler om at alle polititjenestemenn skal gripe inn så raskt de kan i en skarp situasjon, også med fare for eget liv.

— 22/7 avdekket at samfunnet har en enorm forventning til handling og reaksjon fra politiet, og særlig dem som kommer frem først. Det er ikke mye rom for at politiet kan vente på forsterkninger, sier Arne Johannessen, leder i Politiets Fellesforbund.

Han sier anbefalingen er "en spennende tanke", men at de tillitsvalgte først må diskutere saken.

Etter det BT kjenner til, er også dette tema i den over hundre sider lange rapporten fra Nordre Buskerud politidistrikt:

Den nasjonale varslingen 22. juli fungerte ikke. Først 77 minutter etter bombeangrepet i Regjeringskvartalet, slo Kripos riksalarm. Når den først var sendt, viste det seg at mange av e-postadressene ikke var i bruk. Politiet på Hønefoss ble heller ikke varslet av Oslo-politiet, slik kollegene både i Asker og Bærum, Romerike og Follo ble.De anbefaler også flere våpenressurser til politiet.

Pris: Flere hundre mill.

Som BT skrev på mandag, vil Politidirektoratet øke treningsmengden for de vanlige polititjenestemennene fra 40 til 60 timer. Politidirektoratet ønsker ikke å gi beregninger på økt trening.

En økning på 20 timer er likevel anslått til å koste 88 millioner kroner bare i tapt arbeidstid.

Ut fra samme formel vil Nordre Buskeruds anbefaling koste i underkant av 300 millioner kroner.

I tillegg kommer penger til flere våpen, utstyr som skjold og hjelm og opplæringskostnader.

— Det er klart dette blir dyrt. Den trolig største kostnaden er tiden treningen vil stjele fra vanlig politiarbeid, sier Johannessen.

Politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt vil ikke kommentere anbefalingene fra hennes eget distrikt før etter dagens pressekonferanse.

Heller ikke politidirektør Vidar Refvik ville i går gå i detaljer.

— Når det gjelder treningsmengden for IP4-mannskaper, er dette noe Politidirektoratet ikke har avgjort. Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, hvor treningsmengden for ulike mannskaper kan bli et tema, skriver han i en e-post.

Les også

  1. Evaluering: - Politiet kunne vært ved Utøya 16 minutter tidligere

  2. Nekter innsyn i rapportene

  3. Utøya-evaluering fra Nordre Buskerud-politiet er ferdig