Norge

Direktestudio: Koronaviruset

Festet innlegg
Medier: Japan vurderer å prioritere vaksine til sine idrettsutøvere før OL
08. april kl 08:00av NTB
DEL
Den japanske regjeringen vurderer å gi sine idrettsutøvere vaksinen sent i juni, melder nyhetsbyrået Kyodo. Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB
Den japanske regjeringen vurderer å gi sine idrettsutøvere vaksinen sent i juni, melder nyhetsbyrået Kyodo. Foto: Eugene Hoshiko / AP / NTB

Japan har så vidt kommet i gang med vaksineringen, og regjeringen vurderer å gi japanske idrettsutøvere vaksinen sent i juni, melder nyhetsbyrået Kyodo.

TV-kanalen Nippon og flere medier rapporterer om det samme og siterer ikke navngitte kilder fra regjeringshold.

Den japanske regjeringen har benektet dette, men sagt at den vil følge med på diskusjonene rundt å beskytte utøvernes helse.

I Japan har omkring en million mennesker fått den første dosen av Pfizer-vaksinen, først og fremst til helsearbeidere i landet. Eldre vil begynne å få vaksinen neste uke. Pfizer-vaksinen er den eneste som er godkjent i Japan foreløpig.

Japan har hatt relativt lite koronasmitte med 9.200 rapporterte dødsfall siden pandemien startet.

IOC-president Thomas Bach har uttalt at vaksine er ikke et krav for alle utøverne som skal til OL, men at de oppfordrer til å ta den. IOC (Den internasjonale olympiske komité) har planlagt å tilby vaksine fra Kina til internasjonale utøvere.

Hos Olympiatoppen i Norge er holdningen at utøverne må holde sin plass i vaksinekøen.

OL starter 23. juli.

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om det nye koronaviruset? Aftenposten understreker at vi ikke er helsepersonell, og ber om forståelse for dette. Vi får inn mange spørsmål og rekker naturlig nok ikke over alle, men svarer etter beste evne. Vi vil gjerne høre fra deg!
Send inn
 • av Odd Inge Aas
  DEL
  Senterpartiet: - Et tydelig budskap om at vi manglet beredskap

  Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad sier at kommisjonen kommer med “et tydelig budskap om at vi manglet beredskap”.

  - Vi manglet smittevernsutstyr, vi hadde ingen beredskapslagre og det var også for dårlig sektorovergripende beredskap. Det synes jeg er en viktig konklusjon fra kommisjonen, og det bør jo bety noe for fremtiden, sier Arnstad til Aftenposten.

  Hun mener også at kommisjonen feller en tydelig dom over hvordan regjeringen håndterte importsmitten sist høst.

  - Det er tydelig at regjeringen var for dårlig forberedt på det som skjedde ute i Europa, og de var for lite opptatt av hvilke virkninger det hadde at du hadde åpne grenser, sier Arnstad.

  Hun mener Norge må bygge opp et beredskapslager av smittevernsutstyr og legemidler.

 • av NTB
  DEL
  Norge får 550.000 flere Pfizer/BioNTech-doser

  Biontech-Pfizer fremskynder leveransen av 50 millioner vaksinedoser til EU.

  Det betyr at Norge får 550.000 flere doser, melder TV2.

  – Jeg kan bekrefte at EU får 50 millioner flere doser i andre kvartal. Det betyr 550.000 flere doser til Norge, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til TV 2.

  EU-kommisjonen opplyser at de 50 millioner ekstra dosene kommer i andre kvartal, som betyr før juli.

 • av Kjetil B. Alstadheim
  DEL
  Alstadheim: Disse punktene er alvorlige for Solberg

  Koronakommisjonens rapport gir regjeringen godkjent-stempel på håndteringen av koronapandemien.

  Det er første punkt i kommisjonens oppsummering av rapporten. Den viser til at Norge er et av landene i Europa med færrest døde og med minst rammet økonomi.

  Men de tre neste punktene i kommisjonens oppsummering er alvorlige for statsminister Erna Solberg.

  • Regjeringen var advart. Den visste at pandemi var den mest sannsynlige og mest skadelige nasjonale krisen. «Likevel var de ikke forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom», skriver kommisjonen.
  • Regjeringen har ikke tatt hensyn til hvordan risiko i én sektor avhenger av risiko i andre sektorer.
  • Regjeringen visste at det kunne bli vanskelig å skaffe smittevernutstyr under en pandemi. Likevel var det ikke bygget opp noe beredskapslager.

  For Solberg er dette en krass kritikk sett i lys av de løftene hun ga før stortingsvalget i 2013. Da var beredskap noe av det hun snakket mye om.

  Da hennes regjering tiltrådte i oktober 2013, sa Solberg at «en styrket beredskap blir derfor et viktig satsingsområde for regjeringen». Hun sa at regjeringen ville «styrke samordningen av beredskapsarbeidet og legge vekt på å øke gjennomføringskraften».

  Kommisjonen avdekker at de løftene ikke har vært fulgt opp slik de burde. Solberg holdt ikke løftene hun ga.

 • av Ole Alexander Saue
  DEL
  – Tett på å mene at nedstenging var i strid med Grunnloven

  Nedstenging av Norge 12. mars burde vært besluttet av regjeringen i Kongen i statsråd, og ikke Helsdeirektoratet. Det mener Koronakommisjonen.

  «Ifølge Grunnloven § 28 skal saker av viktighet behandles i statsråd», skriver de.

  Aftenposten spurte kommisjonens leder Stener Kvinnsland om de mener nedstengingsvedtaket var i strid med Grunnloven.

  – Vi er tett på å mene det akkurat der, sier han.

 • av Ole Alexander Saue
  DEL
  – Økonomien ville blitt hardere rammet uten tiltakene i mars i fjor

  Ved utgangen av året var det nesten dobbelt så mange som sto uten jobb som før pandemien.

  Reiselivsnæringen og kulturnæringen er særlig hardt rammet, skriver Koronakommisjonen.

  Men:

  «Hvis myndighetene i mars 2020 hadde ventet med å sette inn de inngripende tiltakene, ville konsekvensene i arbeidsmarkedet og i næringslivet blitt enda større», skriver de.

 • av Ole Alexander Saue
  DEL
  Frykter varige konsekvenser for barn og unge

  «Barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, og konsekvensene kan vise seg å vare utover i livsløpet til dem som er unge i dag», skriver Koronakommisjonen i sin rapport.

  «Hjemmeskole og digital undervisning kan gi mindre motivasjon og dårligere vilkår for læring. Det kan føre til frafall og gi varige konsekvenser for jobbmulighetene senere i livet», skriver de.

  Sårbare barn og unge har vært særlig utsatt, peker de på.

 • av Ole Alexander Saue
  DEL
  – Alvorlig svikt at vi ikke var forberedt

  Regjeringen visste en pandemi var sannsynlig. Men de var ikke forberedt. Det konkluderer Koronakommisjonen med.

  – Det er en alvorlig svikt at de likevel ikke var forberedt da pandemien kom, sier kommisjonens leder Stener Kvinnsland.

 • av NTB
  DEL
  Koronakommisjonen fortsetter arbeidet

  Regjeringen ønsker at koronakommisjonen fortsetter arbeidet til pandemien er over. Så godt som alle medlemmene har takket ja til å fortsette arbeidet.

  Kommisjonen har sett på hvordan Norge og myndighetene har taklet pandemien.

  – Vi står fremdeles midt i en pandemisituasjon. Derfor har ikke kommisjonen kunnet evaluere alle sidene av myndighetenes håndtering. Derfor ønsker regjeringen at kommisjonen fortsetter sitt arbeid til pandemien er over, sier statsminister Erna Solberg (H).

 • av Ole Alexander Saue
  DEL
  – Regjeringen veide ikke tiltak opp mot Grunnloven

  Koronakommisjonen skriver i sin rapport:

  «I begynnelsen av koronapandemien forsikret ikke myndighetene seg om at smitteverntiltakene var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene.

  Det er i krisesituasjoner at risikoen er størst for at Grunnloven og menneskerettighetene blir brutt, og at borgernes rettigheter kan bli krenket, heter det i rapporten.

  «Ryggmargsrefleksen til myndighetene burde derfor vært å forsikre seg om at pandemihåndteringen skjedde innenfor de rammene som Grunnloven og menneskerettighetene setter. Det skjedde åpenbart ikke i begynnelsen av pandemien», skriver de.

 • av Ole Alexander Saue
  DEL
  – Tiltakene 12. mars 2020 var dårlig utredet

  Koronakommisjonen mener det var riktig å innføre strenge tiltak 12. mars i fjor, skriver de.

  Da innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid.

  Kommisjonen skriver videre:

  «Vi har imidlertid ikke grunnlag for å vurdere om det var riktig sammensetning av tiltak som ble satt inn. Selv om vi mener at det var riktig å sette inn tiltak, var tiltakspakken dårlig utredet og dårlig forberedt.»

  Videre skriver de:

  «Beslutningene om å innføre de inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020 skulle vært truffet av regjeringen, ikke Helsedirektoratet», skriver de videre.

  «Ifølge Grunnloven § 28 skal saker av viktighet behandles i statsråd. Beslutningene om å innføre det statsministeren omtalte som «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid», berørte hele samfunnet, grep inn i borgernes rettigheter og var åpenbart en sak av viktighet. Både helse- og omsorgsministeren og statsministeren var involvert i prosessen fram mot nedstengingen, og selv om det hastet, ville regjeringen hatt tid til å treffe vedtak i statsråd», mener kommisjonen.

 • av Ole Alexander Saue
  DEL
  – Manglet plan for importsmitten

  Det skriver Koronakommisjonen i sin rapport.

  «Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020», skriver de.

  Videre skriver kommisjonen:

  «Da regjeringen lettet på smitteverntiltakene fram mot sommeren 2020, gjorde de mange vurderinger enkeltvis. Regjeringen vurderte ikke summen av lettelsene, og de hadde ingen plan for å håndtere økende smitte over grensene.»

 • av Ole Alexander Saue
  DEL
  Kommisjon: – Ikke forberedt på pandemien

  Det skriver Koronakommisjonen sin rapport.

  «Myndighetene visste at en pandemi var den nasjonale krisen som var mest sannsynlig, og som ville ha de mest negative konsekvensene. Likevel var de ikke forberedt da den omfattende og alvorlige covid-19-pandemien kom», skriver de.

  Kommisjonen legger frem sin rapport onsdag.

  «Regjeringen har ansvar for å planlegge og dimensjonere landets beredskap. Smittevernloven åpner for å stenge ned skoler og virksomheter i hele eller deler av landet. Likevel er det ikke laget scenarioer, laget planer eller gjennomført øvelser som tar høyde for å bruke disse virkemidlene», skriver de.

 • av Ole Alexander Saue
  DEL
  – Samlet sett vært god koronahåndtering

  Det skriver Koronakommisjonen i sin rapport.

  «Etter et år med pandemi er Norge blant de landene i Europa som har lavest dødelighet og som er minst rammet økonomisk. Myndighetene kunne ikke ha lykkes hvis ikke befolkningen hadde sluttet opp om smitteverntiltakene», skriver de.

 • av NTB
  DEL
  FHI: Smittespredningen i Norge er synkende – R-tallet er på 0,8

  Siden 25. mars har R-tallet i Norge i snitt vært på 0,8, ifølge Folkehelseinstituttet. Smittespredningen fortsatte å gå ned i forrige uke.

  Totalt ble det rapportert om 4.793 smittetilfeller i forrige uke (uke 14). Det er en nedgang på 6 prosent fra uka før, og en nedgang på 19 prosent fra uke 12, skriver FHI.

  Nedgangen gjelder for det meste av landet, men det er stor ulikhet i hvordan epidemien rammer landets kommuner. Oslo og en rekke andre kommuner på Østlandet har stått for om lag tre firedeler av tilfellene og majoriteten av sykehusinnleggelsene i landet over lang tid, skriver FHI i sin ukesrapport.

  Oslo og Viken har til sammen 72 prosent av de meldte tilfellene sist uke, men smittetrenden er synkende også her.

 • av NTB
  DEL
  261 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – åtte færre enn dagen før

  Onsdag var 261 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på åtte pasienter fra dagen før.

  53 av pasientene får respiratorbehandling. Det er fire færre enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt onsdag.

  219 av koronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, 32 er innlagt i Helse vest, ni er innlagt i Helse Midt-Norge, og én er innlagt i Helse nord.

  Siden februar i fjor har 105.008 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser onsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

 • av Arnhild Aass Kristiansen
  DEL
  Medier: Danmark dropper AstraZeneca-vaksinen helt

  Koronavaksinen til AstraZeneca droppes helt og tas ut av vaksinasjonsprogrammet i Danmark, opplyser anonyme kilder til Politiken og dansk TV2.

  Helsemyndighetene i Danmark vil onsdag ettermiddag orientere om AstraZeneca-vaksinen og dens fremtidige rolle i vaksinasjonsprogrammet. En pressekonferanse er varslet klokka 14 Danmark.

  Danmark avbrøt 11. mars bruken av vaksinen etter at en 60 år gammel kvinne døde av blodpropp etter at hun ble vaksinert.

  Norge og mange land fulgte etter. Flere har siden gjenopptatt bruken av AstraZeneca-vaksinen på enkelte aldersgrupper, men ikke Norge og Danmark.

  Årsaken er bekymringer for sjeldne bivirkninger i form av en tilstand med blodpropp kombinert med lave blodplater.

  Torsdag kommer Norge med en vurdering om bruken av AstraZeneca-vaksinen skal gjenopptas.

  NTB

 • av Arnhild Aass Kristiansen
  DEL
  Viderefører tiltak i Oslo i to uker til – elever får vende tilbake på skolen

  - Heldigvis har smittetallene gått ned i Oslo de siste ukene. Men situasjonen er fortsatt alvorlig. Slik startet byrådsleder i Oslo Raymond Johansen pressekonferansen.

  - Vi har så mange som 150 pasienter i Oslo og på Ahus som er innlagt med covid-19. Det er nær det høyeste antallet innlagte. Forrige uke ble registrert over 1500 smittede i Oslo. Det er blant de høyeste tallene i pandemien. Likevel bør vi glede oss over nedgangen. Virker som vi har klart å slå ned 90 prosent av smittetilfellene.

  Johansen sa at smittetallene tyder på at man er i ferd med å slå ned tredje smittebølge. Men han vil likevel forlenge tiltakene.

  - Vi må holde igjen, selv når vi ønsker å leve som normalt, sier Johansen.

  - Vi kan ikke, og skal ikke, snuble på oppløpet, sa han.

  Han gjør det klart at de nasjonale lettelsene gjelder ikke i Oslo.

  –– Vi viderefører tiltakene i Oslo i to uker til.

  Det innebærer at butikker og utesteder fortsatt vil være stengt i Oslo. Unntaket er dagligvarebutikker og apotek. Det vil fortsatt også bare være lov til å ha maks to gjester hjemme.

  Det gjøres imidlertid noen lettelser for barn og unge.

  Elever på ungdomsskoler, videregående skoler og 5. -7. trinn i de mest utsatte bydelene går tilbake til rødt nivå. Elever på videregående skoler og på ungdomstrinnet har hatt heldigital undervisning siden før påske. Fra mandag kan de igjen være på skolen deler av tiden. Reglene for rødt nivå vil gjelde.

  Johansen gjentok at han er redd for at importsmitte og kalte det den største trusselen mot å få kontroll.

  Han sa også at det var viktig at koronareglene følges under feiringen av den muslimske høytiden ramadan.

  –– Vi håper og tror likevel at alle forstår alvoret. I nært samarbeid med trossamfunn sprer vi nå tips til vår muslimske befolkning, sa han.

  Raymond Johansen sa at han ikke vil åpne opp tiltakene i byen før smitten og antallet innlagte er lavere og før vaksinasjonsgraden er høyere.

  –– Vi skal ikke gjøre den feilen mange andre land og byer har gjort. Vi skal ikke åpne opp før smitten gått ned, antall innlagte er lavt nok og vaksinasjonsgraden er god nok. Når vi åpner opp bør det være for godt, sa Johansen.

 • av NTB
  DEL
  Italiensk avis: EU vil ikke forlenge vaksinekontrakter

  EU ønsker ikke å forlenge vaksinekontraktene med AstraZeneca og Johnson & Johnson når de utløper, opplyser en anonym kilde til avisa La Stampa.

  Den italienske avisa viser til opplysninger fra en ikke navngitt kilde i Italias helsedepartement.

  Angivelig er det enighet mellom EU-kommisjonen og mange av EU-landene om etter hvert å droppe vaksiner som baserer seg på såkalt virusvektor-teknologi. Det gjør både AstraZeneca-vaksinen og vaksinen til Johnson & Johnson.

  Planen skal derfor være å ikke forlenge kontraktene med de to selskapene neste år.

  La Stampas opplysninger er ikke bekreftet av andre kilder. Johnson & Johnsons vaksine er også kjent under navnet Janssen.

 • av NTB
  DEL
  23 nye smittede registrert i Bergen

  Det er registrert 23 nye personer med koronasmitte i Bergen. Det er tolv færre enn dagen før, og seks under ukesnittet.

  16 av de 23 nye smittede er nærkontakter. I tillegg har tre ukjent smittevei, og fire har usikker smittevei, opplyser Bergen kommune.

  To av de smittede er under 13 år, mens ytterligere fire er under 20.

  1.877 personer testet seg i Bergen tirsdag.

  Så langt er 5.598 personer i kommunen registrert smittet.

 • av Arnhild Aass Kristiansen
  DEL
  Pressekonferanse om koronatiltakene i Oslo

  Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har kalt inn til pressekonferanse i Oslo rådhus, klokken 11. Temaet er smitteverntiltakene. Hovedstaden har vært underlagt svært strenge restriksjoner de siste fire ukene, med blant annet stengte butikker og bare digital undervisning for de eldste elevene.

  Også byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) deltar på pressekonferansen.

  Følg utviklingen under i Aftenpostens nyhetsstudio.

Les mer om

 1. Koronaviruset