Advokat klager Gjenopptakelseskommisjonen inn for Sivilombudsmannen

Baneheia-forsvareren vil at ombudsmannen skal undersøke om kommisjonen følger loven.

Advokat Arvid Sjødin har klaget Gjenopptakelseskommisjonen inn for Sivilombudsmannen. Bildet er fra en rettssak i 2015.

Mens advokat Arvid Sjødin venter på at Gjenopptakelseskommisjonen skal svare på den sjette begjæringen om ny rettssak for Viggo Kristiansen, har han klaget inn kommisjonen for å svikte sin oppgave i en annen sak.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har brukt de to siste møtene på å diskutere en eventuell ny rettssak for Viggo Kristiansen, som ble dømt til lovens strengeste forvaringsstraff i Baneheia-saken. Kommisjonen har varslet at den vil komme med sin avgjørelse i midten av mars.

Onsdag ble det kjent at kommisjonen vil innhente en ny uavhengig, sakkyndig vurdering av DNA-erklæringen som ligger til grunn for dommen mot Kristiansen.

Les også

Gjenopptakelseskommisjonen vil oppnevne ny Baneheia-sakkyndig

Finnes ingen klageinstans

I mellomtiden har Sjødin sendt en klage på vegne av en annen mann som i mars 2013 ble dømt for voldtekt av en mindreårig gutt. Sjødin og domfeltes verge, Svein Olav Nordlien, har gått gjennom etterforskningen og dommen og mener å ha funnet feil som burde føre til ny behandling av saken.

Saken er blitt prøvd og avvist av kommisjonen tre ganger.

I sin klage til Sivilombudsmannen, skriver Sjødin at det ikke finnes andre måter for å overprøve kommisjonens avgjørelser. Det finnes ingen klageinstans.

Gjenopptakelseskommisjonen er ikke en domstol, og kommisjonens avgjørelser kan derfor ikke ankes. Det er heller ikke mulig å saksøke kommisjonen for dens avgjørelser.

Sjødin slår fast at kommisjonen er et forvaltningsorgan, og at det derfor bør være mulig å bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Sjødin: – Feil blir stående for alltid

– Jeg ønsker å få ombudsmannen til å se på om kommisjonen følger loven. Etter loven skal kommisjonen etterforske og utrede saken, sier Sjødin til Aftenposten.

Han mener han har påvist at kommisjonen ikke har etterforkset og utredet saken det dreier seg om, men istedet «tatt et standpunkt utifra hva de tror».

– Det synes jeg er veldig feil, sier Sjødin.

I tillegg sier advokaten at det er en prinsipiell motivasjon.

– På folkemunne blir Gjenopptakelseskommisjonen kalt «gjentakelseskommisjonen», sier han, og forklarer videre:

— Høyesterett har bestemt at det ikke skal være mulighet til å overprøve kommisjonen. Hvis den da gjør feil, så blir feilen stående for alltid.

Les også

Baneheia-saken: DNA-beviset som raknet

Ombudsmannen vil kunne vurdere

Sivilombudsmannen opplyser til Aftenposten på generelt grunnlag at de er forsiktig med å overprøve kommisjonens bevisvurdering, men at det er mer aktuelt å se om kommisjonen har foretatt korrekt lovtolkning og saksbehandling.

Det vil si at ombudsmannen kanskje vil kunne vurdere om kommisjonen har oppfylt kravene til å undersøke.

Leder for Gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, sier til Aftenposten at hun ikke er kjent med klagen og ønsker derfor ikke å kommentere saken.