Norge

Truet kollega som sa ja til å jobbe overtid - mistet selv jobben

En lokfører i Vy som var villig til å jobbe overtid, varslet ledelsen om trusler fra en tillitsvalgt kollega. Nå er den tillitsvalgte sagt opp.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Avtroppende sjef i Vy, Geir Isaksen, bekrefter at en lokfører er oppsagt etter trusler/press mot en kollega. Vy forsøker nå å finne ut hvor stort omfang dette fenomenet har i selskapet.

Personalsaken forteller om temperaturen i den pågående konflikten mellom Vy og lokførere. Begge parter bekrefter overfor Aftenposten at konflikten fortsetter. Så sent som torsdag var det møte mellom partene.

Siden i høst har konflikten bidratt til innstillinger og andre problemer i togtrafikken. En dag var det alene 104 innstillinger på Østfoldbanen.

Vy opplyser at de regner med flere innstillinger i tiden som kommer på grunn av konflikten, noe som kommer på toppen av at Bane Nor de første ukene i 2020 opplever omfattende problemer med signalfeil og forsinkelser, rundt Oslo.

Konflikten toppet seg da Vy for en periode trakk tilbake retten for lokførere til å skrive egenerklæring for sykdom. Det gjorde selskapet fordi det oppdaget at viljen til å jobbe overtid og starte vaktene sine tidligere enn planlagt, plutselig ble kraftig redusert.

Selskapet er i praksis avhengig av denne velviljen for å holde trafikken i gang som normalt.

Les også

Bane Nor tør ikke love bedre punktlighet i 2020

Lokførerforbundet: Handlet dumt

For en uke siden skrev Aftenposten at Vy tar selvkritikk for måten de har håndtert ferieavvikling på, som har vært et sentralt poeng under konflikten. Vy gikk dermed tilbake til en ordning der anmodninger om å ta ut ferie og fridager behandles av lokale mellomledere, og ikke av selskapet som sådan via e-post.

Men dette var ikke nok til å løse konflikten.

NLF svarte på vedtaket om egenerklæring med å be direktøren i Vy som har ansvaret for dialogen under konflikten om å trekke seg fra denne funksjonen. Dette avviste Vy.

NLF-leder Rolf Ringdal har gjentatte ganger, også overfor Aftenposten, kategorisk avvist at det pågår en aksjon blant lokførere, som det er over 700 av bare i område Øst.

Rolf Ringdal er leder for Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF). Her er han avbildet under lokførerstreiken i oktober 2016.

Men i desember dukket det opp en sak som Vy har behandlet som en varslingssak.

I et dokument Vy har sendt til Jernbanedirektoratet, og som Aftenposten har fått innsyn i, omtales det at selskapet sitter på «informasjon om trusler/press mot ansatte som takket ja til å dekke opp togturer, eller som vurderte å takke ja til å dekke togturer utover oppsatt turnus».

Vy bekrefter at en lokfører opplevde å bli truet av en tillitsvalgt kollega fordi lokføreren hadde sagt seg villig til å jobbe overtid.

Også leder i NLF, Rolf Ringdal, kjenner til saken.

– Ja, jeg kjenner til at en av våre tillitsvalgte har gjort noe dumt. Jeg ønsker ikke å kommentere saken ut over dette, og av hensyn til at dette dreier seg om enkeltpersoner mener jeg at den ikke fortjener offentlig omtale, sier Ringdal.

Vedkommende tillitsvalgt er sagt opp. Ringdal bekrefter at NLF ikke kommer til å gå videre med saken.

Vy: Svært alvorlig arbeidsform

Aftenposten har spurt Vy-sjef Geir Isaken om denne saken dokumenterer at det likevel har pågått en aksjon blant lokførerne.

– Det er noe svært alvorlig ved denne saken. Den avdekker en arbeidsform som er uakseptabel, og som vi må gå dypere inn i for å finne ut hvilket omfang har. Før de undersøkelsene er gjort vil jeg ikke konkludere. Vi har tatt fatt i dette som en varslingssak, og behandlet den i henhold til de regler vi har for det. Saken førte til en oppsigelse, sier Isaksen.

Les også

  1. I tre uker har Vy-ledelsen visst at det ville bli kaos på søndag

Les mer om

  1. Vy
  2. Norsk Lokomotivmannsforbund
  3. Jernbanedirektoratet