Norge

Samferdselsministeren varsler strengere elsparkesykkel-regler

I Bergen har kommunen begynt å samle inn elsparkesykler som står i veien for fotgjengere. Innstramminger i regelverket kommer, sier Knut Arild Hareide (KrF).

I forrige uke ble de første elsparkesyklene plassert ut i Bergens gater. Få dager senere har kommunen begynt å samle inn sykler som de mener står i veien.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Vi er inne i det andre året da firmaer fritt kan plassere ut elsparkesykler til leie i gatene i norske kommuner. Både i Oslo og andre byer har politikere etterspurt mulighet til å regulere markedet.

Nå varsler samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at endringer kommer. Han vil «starte et arbeid med sikte på å foreslå innstramminger i det regelverket vi har i dag», skriver han i en e-post.

I første omgang er det ikke snakk om å gi kommunene mulighet til å regulere antall aktører og antall sykler, for eksempel gjennom anbudskonkurranser.

I stedet vil regjeringen se på forhold rundt parkering.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) starter arbeidet med å regulere elsparkesykkel-markedet etter at forgjengeren hans åpnet for frislipp i 2018.

«Dette vil starte med en vurdering av regelverket om parkering på fortau, gangvei og så videre, hvem som skal kunne håndheve disse reglene, og hvilke reaksjoner som skal kunne brukes ved overtredelse», skriver Hareide.

Målet er å sikre at elsparkesykler faktisk bidrar til mobilitet fremfor å gi dårligere fremkommelighet og økt risiko for trafikanter. Hareide påpeker at elsparkesykler, akkurat som andre sykler, skal parkeres på en måte som ikke er til hinder for ferdsel.

«Det er åpenbart at dette ikke følges av alle utleiere og av svært få brukere», skriver ministeren.

Les også

«Byene trenger medisin mot elsparkesyke», skriver kommentator Andreas Slettholm

Tauer inn feilparkerte

Hittil har de største byene valgt ulike strategier.

 • I Trondheim har kommunen nylig tapt en rettssak i tingretten etter å ha forsøkt å nekte et selskap å etablere seg uten avtale med kommunen. De har anket dommen.
 • I Oslo ønsker byrådet i løpet av sommeren å inngå frivillige avtaler med selskapene i et forsøk på å regulere markedet bedre.
 • I Bergen har kommunen gått hardere til verks. Forrige uke ble de første elsparkesyklene utplassert i Bergen sentrum, og allerede denne uken ga byrådet marsjordre til å taue inn elsparkesykler de mener er feilplassert.

De mener de har hjemmel i Veitrafikkloven til å fjerne gjenstander som er til hinder for ferdsel. Kommunens P-vakter melder inn feilparkeringer og fotograferer dem, og to innleide firmaer samler deretter inn elsparkesyklene, opplyser kommunen.

For å få elsparkesyklene ut igjen må eier betale 1500 kroner for oppmøte og henting av den første sykkelen. Så koster det ytterligere 250 kroner pr. ekstra sykkel. Det er ikke et forelegg, men skal dekke faktiske utgifter med fjerningen.

Les også

Voi-sjefen vil ha mer regulering – etterlyser anbud

Alvorlige fremkommelighetsproblemer

I Bergen er foreløpig rundt 500 elsparkesykler satt ut av ett selskap. I Oslo er det fem store aktører og flere tusen sykler. Men det er ingen rapporteringsplikt, så ingen har full oversikt.

Samferdselsminister Hareide påpeker at det i løpet av det første året med elsparkesykler har vært et stort antall ulykker, mange som følge av kjøring i ruspåvirket tilstand. Han viser til tall fra Oslo skadelegevakt.

I perioden 1. april 2019 til 31. mars 2020 hadde legevakten registrert 815 personer som hadde skadet seg.

«Vi opplever også til dels alvorlige fremkommelighetsproblemer for andre trafikanter», skriver Hareide.

Slik ulovlig parkering rammer særlig personer med synssvekkelser eller andre funksjonshemninger. De kan bli hindret i å bevege seg i sin egen by, og de løper en betydelig risiko for å bli skadet, mener han.

Les mer om

 1. Elsparkesykler
 2. Samferdsel
 3. Oslo
 4. Elsparkesykkel