Fem fødeavdelinger og én fødestue holder sommerstengt

Tilbudet til fødende kvinner blir stengt deler av sommeren ved fem avdelinger og en fødestue.

Fem fødeavdelinger holder sommerstengt i år.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) bekrefter at det blir sommerstengning også i år.

Fødetilbudene som berøres, er Narvik, Harstad, Brønnøysund, Molde, Kristiansund og Gjøvik.

Helsepolitiker Tuva Moflag (Ap) påpeker i et skriftlig spørsmål til Høie at sommeren er høysesong for fødsler.

– Likevel holder en del av fødeavdelingene stengt, noe som medfører lengre reisevei for de fødende. Fødetilbudet må innrettes slik at det er like trygt å føde gjennom hele året, skriver hun.

Høie viser til at Helse nord har trappet opp følgetjenesten og oppfølgingen av gravide, mens Helse Midt-Norge har styrket jordmorbemanningen på den fødeavdelingen som holder åpent. I Innlandet samarbeider sykehusene for å gi et tilbud i tråd med nasjonale retningslinjer.

– Enkelte steder er det nødvendig å gjøre midlertidige endringer i tilbudet, men dette er endringer som planlegges i god tid for å skape trygghet hos de gravide, skriver han i svaret.

Det er færre fødeinstitusjoner som holder stengt i år enn i fjor fordi fødeavdelingene i Mo i Rana og Sandnessjøen vil være åpne hele sommeren.