Siri Hatlen trekker seg som sykehusdirektør

Siri Beate Hatlen trekker seg fra stillingen som administrerende direktør i Oslo universitetssykehus.

Har du tips om denne saken? Send oss en epost eller ring Aftenposten.no på 22864040 .

Hatlen sa opp sin stilling under et ekstraordinært styremøte på telefon søndag.

Hun fant det ikke forsvarlig å legge frem en økonomisk langtidsplan i tråd med eier, Helse Sør-Øst, sine ønsker. Uenigheten mellom henne og styret ble så stor at styreleder, Göran Stiernstedt, karakteriserer løsningen som ”best for OUS ”, og Hatlen sier hun ikke har tillit fra et samlet styre.

Mandag formiddag ble det sendt ut en melding på intranettet til de ansatte ved helseforetaket. Tidligere var det kalt inn til et ekstraordinært styremøte i ettermiddag. Da skulle styret diskutere foretakets langtidsplan.

Siri Hatlen har vært administrerende direktør for Oslo universitetssykehus (OUS) siden juni 2009. I den perioden har hun ledet arbeidet med å fusjonere og integrere Aker sykehus, Rikshospitalet (inkludert Radiumhospitalet) og Ullevål sykehus. Fusjonsprosjektet er et av Norgeshistoriens største og mest omfattende.

Administrerende direktør må ha den fulle tillit fra et samlet styre, hvilket jeg opplever nå at ikke er tilfelle.
Avtroppende direktør ved OUS, Siri Beate Hatlen.

— Ikke styrets fulle tillit

Årsaken til at Hatlen går av er den vanskelige situasjonen knyttet til styrets behandling av økonomisk langtidsplan og videre utvikling av det fusjonerte foretaket, heter det i en pressemelding fra Oslo universitetssykehus.

— Oslo universitetssykehus gjennomfører en omfattende fusjons- og omstillingsprosess som det vil kreve tid, innsats og ressurser å lykkes med. Foretaket har en utfordrende økonomisk situasjon både på kort og på lengre sikt. Jeg konstaterer at det er uenighet mellom styrets flertall og administrerende direktør om hva som skal til for å lykkes med fusjonen videre og hvordan den videre prosess bør gjennomføres. I så krevende spørsmål må administrerende direktør ha den fulle tillit fra et samlet styre, hvilket jeg opplever nå at ikke er tilfelle, sier Siri Hatlen ifølge pressemeldingen.

Det har foreløpig ikke lyktes Aftenposten.no å få en kommentar fra Hatlen.

- Uforsvarlige kutt

I hele vinter har det vært et anstrengt forhold mellom Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus. Bente Mikkelsen, administrerende direktør for Helse Sør-Øst påla Siri Hatlen å bruke 500 millioner kroner mindre i år. Siri Hatlen svarte at det var vanskelig uten at det gikk utover kvalitet og drift. For noen uker siden fikk Hatlen beskjed om at heller ikke den økonomiske langtidsplanen var god nok for ledelsen. På et ekstraordinært styremøte på telefon i går meddelte Hatlen at hun trekker seg med umiddelbar virkning.

Oslo universitetssykehus sliter med å spare 500 millioner kroner, men anslår at de vil trenge nær 17 milliarder kroner for å lykkes med å samle gigantsykehuset.

I følge OUS er beslutningen om å fratre gjort i samråd med styreleder Göran Stiernstedt. Han sier i en pressemelding at dette er en vurdering av hva som er best for Oslo universitetssykehus i nåværende situasjon.

-Ved behandling av budsjett og økonomisk langtidsplan for sykehuset har det oppstått uenighet mellom styrets majoritet og administrerende direktør Siri Hatlen, sier Stiernstedt.

Hatlen har presentert en spareplan som tar sikte på å skjære ned utgiftene med halvparten. Hatlen har gjort det klart at hensynet til pasientenes sikkerhet ikke gjør det forsvarlig å kutte mer enn 250 millioner. Med dette har hun illustrert hvilken skvis OUS er havnet i.

En slik skvis er et mareritt for et sykehusstyre. Styret er ansvarlig for sykehusets økonomi, men har samtidig ikke hatt muligheten til å kontrollere kostnadsutviklingen. Hverken overføringen av pasienter fra OUS til helseforetakene Ahus og Vestre Viken eller sammenslåingen av de fire sykehusene Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål til ett sykehus, har ført til de ventede innsparinger.

- Umulige økonomiske rammer

Styreleder Göran Stiernstedt ønsker å rose Hatlen for hennes arbeid i Oslo universitetssykehus:

— Siri Hatlen har gjort et meget godt arbeid de to årene hun har vært administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Hun er en sterk og dyktig leder. Hennes prosjektledelse i forbindelse med fusjonen der arbeidet har vært tydelig delt i milepæler er unikt velgjort og utgjør et meget viktig grunnlag for å kunne fortsette arbeidet med fusjonen av de tre sykehusene, sier styreleder Göran Stiernstedt, ifølge pressemeldingen.

Helse Sør-Øst-direktør Bente Mikkelsen tviholder på troen om at Oslo universitetssykehus skal bli et av de ledende og mest moderne sykehusene i Norden. For å oppnå den visjonen må Mikkelsen nå ut og finne en ny administrerende direktør etter at det i formiddag ble kjent at Siri Hatlen trakk seg stillingen.

— Jeg vil takke Siri Hatlen for den store og viktige innsatsen hun har lagt ned i sykehusets to første år. Hatlen har oppnådd mye på kort tid. Ikke minst har hun fått på plass viktige strukturer for hvordan det nye sykehuset skal jobbe og samhandle, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst i pressemeldingen.

Mikkelsen var i formiddag ikke tilgjengelig for Aftenposten.no, men fastholder at Oslo Universitetssykehus er på god vei til å nå sin visjon om å bli et av Nordens ledende og mest moderne sykehus, både når det gjelder kvalitet, pasientbehandling , forskning og kunnskapsformidling.

-Jeg har stor forståelse for at de ansatte opplever situasjonen som vanskelig, og vil berømme dem for den formidable innsatsen de legger ned, sier Mikkelsen til helse Sør-Østs eget nettsted.

- På rett vei

I følge henne selv er andelen pasienter som opplever brudd og behandlingsfristene redusert fra 20 til ti prosent, samtidig som det er færre sykehusinfeksjoner. Hun skryter også av at sykehuset har fått på plass en helt ny organisasjonsmodell og et tettsamarbeid mellom fagmiljøene.

— Det viser at fusjonen er på rett vei og jeg er glad for at alle er enige om målet, hevder Bente Mikkelsen.

Hun sier videre at sykehuset er i en vanskelig økonomisk situasjon og må tilpasse bemanning og ressursbruk til nytt og mindre opptaksområde. Hun avviser likevel at Oslo Universitetssykehus skal si opp tusenvis av ansatte i årene som kommer.

— Sykehuset har en naturlig avgang på rundt tusen ansatte i året. Det gir betydelig fleksibilitet når bemanningen skal tilpasses oppgavene, sier Mikkelsen.

På neste ordinære styremøte 16.juni skal flere tiltak vurderes i forhold til omstillingen av Oslo universitetssykehus. Blant annet om det er muligheter for å gå med 400 millioner kroner i underskudd også neste år.

Dette er et meget sterkt signal om at situasjonen i Oslo, med sammenslåingen med Helse Sør og Helse Øst, går på helsa løs for pasientene.
Laila Dåvøy (KrF)

- Uholdbart

Laila Dåvøy (KrF) er bekymret for OUS videre skjebne. Hun mener Hatlen har hatt umulige økonomiske rammer å forholde seg til.

— Dette er et meget sterkt signal om at situasjonen i Oslo, med sammenslåingen med Helse Sør og Helse Øst, går på helsa løs for pasientene. Det er en uholdbar situasjon som Helseministeren har latt sykehusene drive inn i, til tross for gjentatte advarsler og bekymringsmeldinger fra KrF, sier Dåvøy.

Lege konstituert

Siri Hatlen fratrer sin stilling den 6. juni og samtidig konstitueres viseadministrerende direktør Jan Eirik Thoresen som leder for Oslo universitetssykehus inntil nyadministrerende direktør er ansatt.

Jan Eirik Thoresen er lege og har tidligere blant annet vært direktør for Helse Midt-Norge. Thoresen har vært tilknyttet Oslo universitetssykehus siden 2009 både som prosjektdirektør og viseadministrerende direktør.

Artikkelen oppdateres fortløpende.