Norge

Stålsett dømt til betinget fengsel: – Jeg hadde gjort det igjen

Gunnar Stålsett (84) ble torsdag dømt til 45 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner. Han slipper å sone i fengsel.

Gunnar Stålsett i retten.
  • Wasim Riaz
    Journalist

Foran hundrevis av fremmøtte fikk tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett i dag lest opp dommen sin av tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen.

Stålsett dømmes for overtredelse av utlendingsloven til betinget fengsel i 45 dager, med en prøvetid på to år. Han idømmes også en bot på 10.000 kroner.

Siden Stålsett hadde tilstått det straffbare forholdet, ble rettssaken raskt unnagjort. Dommeren mente at påtalemyndighetens straffepåstand om 45 dagers fengsel var riktig, men gjorde straffen betinget. Det betyr at Stålsett slipper å sone i fengsel.

Dette ble begrunnet både med Stålsetts høye alder og at han ikke har vært del av noe organisert miljø som har brukt ulovlig arbeidskraft.

– Jeg aksepterer dommen ut fra at jeg har sagt at jeg er skyldig i å bryte loven. Dette for å sette søkelyset på loven, sa Stålsett rett etter å ha fått dommen ved 14-tiden torsdag.

Han anker ikke dommen, mens påtalemyndigheten tok betenkningstid.

Tidligere biskop Gunnar Stålsett er dømt for å ha benyttet seg av ulovlig arbeidskraft.
Les også

Riksadvokaten skulle gjerne vært rådført om Stålsett-siktelse

Ansatte ureturnerbar asylsøker

Torsdag formiddag ankom Stålsett Oslo tingrett for å svare på siktelsen som gikk ut på å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker ulovlig i 11 år. Ifølge siktelsen har Stålsett i perioden 2008 til 2019 hatt Lula Tekle «jevnlig i arbeid for seg, dette til tross for at hun ikke hadde arbeidstillatelse i riket».

55 år gamle Lula Tekle er ureturnerbar asylsøker fra Eritrea. Hun kom til Norge i 2000 og ble kjent med Stålsett i 2003.

Stålsetts vaskehjelp, Lula Tekle, har ifølge politiet jobbet ulovlig i den tidligere Oslo-biskopens hjem. Hun vasket tidligere i tjenesteboligen til Stålsett, og fikk jobb i privatboligen til Stålsett da han ble pensjonist.

Tekle sier til Aftenposten at hun er lei seg for dommen mot eksbiskopen.

– Det er på grunn av meg at han har havnet i denne situasjonen. På en annen side så ville vi ha unngått det hvis jeg hadde fått opphold, sier hun.

Vel vitende om at han brøt loven

Fra 2002 jobbet Tekle som vaskedame i en barnehage og i lokaler tilhørende Oslo bispedømme. Fra Stålsett ble pensjonist i 2005 jobbet Tekle hos Stålsett hver 14. dag. Stålsett betalte skatt og arbeidsgiveravgift for henne, men da hun ble fratatt skattekortet, var det ikke lenger mulig å ansette henne lovlig.

– Jeg kunne ha fortsatt å støtte henne økonomisk uten at hun arbeidet hos meg. Eller jeg kunne fortsette å gi henne lønnet arbeid, vel vitende om at jeg da ville bryte loven. Hvorfor valgte jeg det siste? Fordi arbeid er hennes stolthet, sa den tidligere biskopen fra tiltalebenken.

– Ville gjort det igjen

Da Stålsett møtte pressen etter dommen, fortalte han at han gjerne kunne fått en ubetinget dom hvis det var prisen å betale for å få frem saken. Han understreket at når dommen er rettskraftig, så følger han den.

– Ville du gjort dette igjen?

– Ja.

Videre fortalte Stålsett at han mener dette er en situasjon hvor man må gjøre et valg mellom ens egen samvittighet og det lover bestemmer.

– Loven må ha en slik karakter at den kjennes i overensstemmelse med de fundamentale verdier i samfunnet, sa han til pressen.

Les også

Noen ganger er amnesti den eneste løsningen | Andreas Slettholm

Da Stålsett møtte pressen sa han at han ville gjort det igjen, og ikke hadde hatt noe imot å få en ubetinget dom.

Fullt i retten

Allerede en halvtime før rettssaken skulle starte klokken 10, var det fullt av mennesker i Oslo tingrett. Flesteparten var der for å vise sin støtte til Stålsett.

I sal 227, der saken gikk, var det anslagsvis 100 mennesker, inkludert presse. 100 personer fikk også plass i en sal med overføring på video.

– Jeg er her for å støtte Stålsett fordi han i hele sitt liv har hjulpet de svakeste både i Norge og utlandet, sa Onesimus Jalata-Nagari, prest i Skårer kirke i Lørenskog.

I likhet med flere prester og over 200 andre støttespillere var prest Onesimus Jalata-Nagari til stede i Oslo tingrett for å vise støtte til Gunnar Stålsett.

Han kom selv til Norge som asylsøker på 1990-tallet.

– Det dramaet som utspiller seg nå, representerer ikke Norge som jeg kjenner. Det er ikke heldig at en gammel mann som har stått på for de marginaliserte, skal bli nødt til å møte i retten og risikere straff for det, sier presten.

– Bør det ikke være likhet for loven?

– Når loven ikke appellerer til samvittighetsplikten som man opplever, da kan enkeltmennesket bli tvunget til å bryte den.

Les også

Raja vil endre loven etter Stålsett-siktelse

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) var blant over 200 støttespillere til Gunnar Stålsett i Oslo tingrett torsdag. Her sammen med Erling Borgen (til venstre) og Tor B. Jørgensen som har vært biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Jørgensen er nå leder i Mennesker i Limbo der flere papirløse asylsøkere er medlemmer.
Les også

Stålsett: – Rettferdighet er moral og empati, ikke bare jus

– Rettferdighet er ikke bare er et spørsmål om jus

Stålsett har fått mange varme reaksjoner etter at det ble kjent at 84-åringen risikerer fengselsstraff.

– Jeg opplever i responsen at det rører ved hjertestrengene til folk. Det viser at rettferdighet ikke bare er et spørsmål om jus, men også et spørsmål om moral og empati. Man møter fremmede i døren med parolen «streng og rettferdig» i asylpolitikken. Det vi står overfor, er en ekstremt streng og urettferdig politikk, har Stålsett sagt til NTB.

Saken mot Stålsett er den andre saken på kort tid der en person må møte i retten for å ha ansatt personer som ikke har lovlig opphold i Norge. Tidligere i høst ble Arne Viste fra Sola i Rogaland dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere som ikke har lovlig opphold i Norge i sitt bemanningsfirma. Også denne saken skapte stort engasjement.

Les mer om

  1. Asylsøkere
  2. Jus
  3. Oslo tingrett