Norge

Sylvi Listhaug: Skummelt at vi vet lite om langtidsvirkningene etter covid-19

Sylvi Listhaug (Frp) er bekymret over at koronasyke ikke får nødvendig hjelp og oppfølging. Hun frykter at flere kan få problemer med å komme seg tilbake til arbeidslivet og en normal hverdag.

– Dette viruset blir vi ikke ferdig med på lenge. Vi må sikre oppfølging og sørge for at vi har det behandlingsopplegget som trengs, sier Sylvi Listhaug.
  • Tine Dommerud
    Journalist
  • Lene Skogstrøm
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Listhaug, som er nestleder i Frp, ber helseminister Bent Høie sikre at alle som har vært koronasyke, får samme behandling.

Hun viser til at det nylig kom frem at det kun er Helse sør-øst som har en konkret plan for pasienter med slike senskader.

– Jeg hører om personer som har vært syke for mange måneder siden, men som fremdeles har pusteproblemer. Mange er slappe og utmattet i lang tid. Tap av smaks- og luktesans er også vanlig, sier Listhaug.

I et skriftlig spørsmål til Høie skriver hun at nærmere 2,5 millioner innbyggere i Norge ikke er sikret samme behandlingsforløp fra sykehus til fastlege. Hun mener det er skummelt at vi vet så lite om langtidsvirkningene av koronasykdommen, og ber helseministeren sørge for at alle helseforetakene følger opp pasientene.

– Ellers vil vi risikere at noen blir uføre, de klarer ikke å komme seg tilbake til jobb og en normal hverdag. Dette vil kunne gi svært redusert livskvalitet for den enkelte, og det er det mest alvorlige av alt.

I Helse sør-øst er oppfølging av koronapasientene delt inn i fem faser fra innleggelse på intensivavdeling til oppfølging hos fastlegen (se fakta).

Allmennlegene etterlyser faglige veiledere

Også Norsk forening for allmennmedisin (NFA) etterlyser en faglig veileder for håndtering av følgetilstander.

– Det er selvsagt symptomene ved covid-19 og behandlingen av den nye sykdommen som har fått oppmerksomhet først. Det er viktig for pasientene og oss som skal støtte og behandle, at vi nå får mer kunnskap om følgetilstander, sier leder av NFA, Marte Kvittum Tangen.

Hun sier at man vet for lite om det finnes effektiv behandling som kan redusere risikoen for å få følgetilstander, men viser til en internasjonal studie som viser at nesten 90 prosent av pasientene som har vært innlagt på sykehus, sa de hadde minst ett symptom etter to måneder – over halvparten hadde flere enn to symptomer.

En annen studie, om dem som ikke har vært innlagt, viste at 1 av 3 pasienter ikke var tilbake på jobb eller i normaltilværelse tre uker etter positiv test.

Les også

Les debattinnlegget: På tide med et løft for rehabilitering | Einar Magnus Strand og Frank Becker

Overlege ønsker retningslinjer

Overlege Jon Henrik Laake ved intensivavdelingen på Rikshospitalet er blant dem som tidlig varslet og ba myndighetene få på plass nasjonale føringer for pasienter som skrives ut etter alvorlig covid-19.

– Personlig skulle jeg gjerne sett at Helsedirektoratet hadde en mer aktiv holdning til å utvikle evidensbaserte retningslinjer for slike forløp, sier han til NTB.

I Legeforeningens tidsskrift i mai skrev Laake og kolleger at mange av dem som overlever alvorlig covid-19, vil ha langvarige funksjonsnedsettelser. Kritisk sykdom med lengre intensivbehandling medfører behov for omfattende, langvarig og koordinert helsehjelp, understreker de i artikkelen.

Langtidsfølgene av akutt lungesviktsyndrom inkluderer nedsatt kognitiv funksjon, psykososiale problemer (angst, depresjon), muskelsvakhet, nedsatt lungefunksjon og vedvarende bruk av helsetjenester.

Også SVs helsetalsperson Nicholas Wilkinson reagerer på at regjeringen ikke har satt i gang arbeidet med en felles nasjonal plan.

Til NTB sier han at pasienter i hele landet trenger en plan for rehabilitering, og at mange rehabiliteringsinstitusjoner allerede før pandemien hadde lange ventelister og trenger mer penger i denne spesielle situasjonen.

Helseministeren avviser behov for nasjonal plan

Helseminister Bent Høie svarer at Helsedirektoratet sammen med fagmiljøene jobber med å utvikle faglige råd for oppfølging og rehabilitering av pasienter med covid-19.

– Helse sør-øst har også laget en rapport om pasientforløp for rehabilitering av koronasyke. Dette vil gi et godt grunnlag for hvordan helsetjenesten kan følge opp denne pasientgruppen. Jeg mener derfor det ikke er behov for en nasjonal plan på toppen av dette.

– Jeg vet at det er stor aktivitet i både sykehusene og kommunene landet over for å følge opp koronasmittede, sier Bent Høie.

Helseministeren understreker at alle pasienter som trenger det, skal få tilbud om rehabilitering og oppfølging.

– Jeg vet at det er stor aktivitet i både sykehusene og kommunene landet over for å følge opp koronasmittede. Helse- og omsorgstjenesten har lang erfaring med å følge opp pasienter med lungesykdom og redusert helse etter intensivbehandling, sier han.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Rehabilitering
  3. Fastlegene
  4. Folkehelseinstituttet