Norge

Vy styreleder Dag Mejdell om kritikken: – Isaksen har verdifull kompetanse også som rådgiver

Styreleder Dag Mejdell i Vy forsvarer at den avtroppende konsernsjefen skal beholde mesteparten av lønnen i sin nye rolle.

Vy fikk kritikk etter at det ble kjent at avtroppende konsernsjef Geir Isaksen beholder mesteparten av lønnen når han går inn i en ny rolle i selskapet. Styreleder Dag Mejdell i Vy takket nei til å stille til intervju hos programleder Fredrik Solvang i NRK, som dermed valgte å intervjue en tom stol.
  • Hanne Brønmo
    Journalist

I november ble det kjent at Geir Isaksen fratrer jobben som konsernsjef som Vy. Han går over i en rådgiverstilling i konsernet når den nye sjefen tiltrer.

Som konsernsjef fikk han en fastlønn på rundt fire millioner kroner i året. I tillegg hadde han bonusordninger slik at den totale godtgjørelsen var på 6,2 millioner kroner. Til Nettavisen bekrefter Isaksen at han vil få utbetalt 80 prosent av sin gamle fastlønn i den nye stillingen, tilsvarende 3,2 millioner kroner.

Rollebyttet og lønnen ble fremforhandlet da Isaksen fikk toppjobben i 2011.

Aftenposten skriver i sin leder fredag at «(..)I lys av dette er det ikke så rart at befolkningen kunne tenke seg mer informasjon om hvorfor en rådgiver i Vy skal få årslønn på over tre millioner. Og ettersom Vygruppen er et statseid aksjeselskap, har styreleder en særskilt forpliktelse til å tilfredsstille befolkningens informasjonsbehov.»

Les også

Aftenposten mener: For svakt, Dag Mejdell

«Intervjuet» tom stol da Mejdell ikke ville stille

Saken var blant annet tema under NRKs program Debatten tirsdag, selv om styreleder Dag Mejdell ikke stilte til debatt.

Hvorfor får Isaksen beholde 80 prosent av lønnen når han skal forlate sjefsstillingen, spurte programleder Fredrik Solvang i et tomt studio. Han ville også ha svar på hva det betyr at Isaksens lønn er «markedsmessig».

Nå svarer Mejdell på kritikken i Aftenposten.

  • LES OGSÅ: Vy skiller seg vesentlig fra de andre aktørene som skulle være gjester i TV-debatten.

– Avtalen nødvendig for å få den beste kandidaten

Styreleder Dag Mejdell i Vy sier de vurderer rådgiverlønn ut fra kompetanse og erfaring. Her avbildet med avtroppende konsernsjef og kommende rådgiver Geir Isaksen (t.h.) tidligere i år.

Dag Mejdell sier til Aftenposten at han gjerne kommenterer Isaksens lønn, men at det generelle spørsmålet om lederlønninger i offentlig sektor ble feil premiss for en god debatt.

Isaksen gikk ned i lønn da han gikk fra oppdrettsselskapet Cermaq til daværende NSB i 2011.

– Isaksen inngikk en avtale med daværende styre som inkluderte muligheten for å fratre stillingen etter fylte 64 år, og samtidig beholde 80 prosent av konsernsjef-lønnen. Jeg vil ikke si at det er en vanlig avtale, men den var nødvendig for å få kandidaten, sier Mejdell.

– Hva innebærer Isaksens nye rolle som rådgiver?

– Det er litt for tidlig å si hva den går ut på. Vi er nå i prosess med å finne ny konsernsjef, og innholdet i rådgiverstillingen avhenger av hvordan den nye konsernsjefen ønsker å bruke Geir Isaksen.

– Har forståelse for reaksjonene på norske lederlønninger

– Hvor tenker dere å legge lønnsnivået til den nye konsernsjefen?

– Vi ser etter kandidater med ledererfaringer fra både statlig eide og kommersielle virksomheter. Vi må derfor rett og slett vurdere lønnen opp mot tilsvarende stillinger.

Mejdell understreker at de er opptatt av å få den beste konsernsjefen til Vy og sier de vil redegjøre for lønnsnivået når stillingen er besatt. Han har forståelse for at det er ulike synspunkter på lønnsnivået blant norsk toppledere.

– Jeg vet at det er mye oppfatninger og følelser rundt lederlønninger.

Mejdell har ikke kjennskap til hvorvidt Isaksen selv stilte kravet om avtalen da han fikk toppsjefjobben for åtte år siden, da han ikke var styreleder i selskapet på det tidspunktet.

I 2011 var Ingeborg Moen Borgerud styreleder i NSB og ansvarlig for Isaksens lønnsbetingelser. Hun ønsker ikke å kommentere hvilke vurderinger de gjorde den gangen.

Les også

Vy-sjefen vil kjenne på det samme som kundene sine. Derfor hender det at Geir Isaksen står på perrongen på Kolbotn stasjon og er forbannet.

Les mer om

  1. NSB
  2. Vy
  3. Lønn