Ektepar tiltalt for gjentatte voldtekter mot egne barn

Et ektepar på Romerike er tiltalt for omfattende seksuelle overgrep mot egne barn. Den yngste sønnen var ett år da overgrepene skal ha skjedd.

Bistandsadvokat Gunhild Lærum representerer de tre barna.

Ekteparet skal, ifølge tiltalen, ha misbrukt sine to sønner fra den yngste var rundt ett år gammel og den eldste rundt to år.

Overgrepene skal ha skjedd i en fireårsperiode fra 2007 til 2011. Strafframmen etter tiltalen er 21 års fengsel, med en minstestraff på tre år.

Også kvinnens barn fra tidligere forhold skal ha blitt misbrukt av dem begge fra han var rundt åtte år i 2004, rundt et halvt år etter at de to traff hverandre.

Kvinnen er også tiltalt for seksuell omgang med den eldste gutten alene, fra han var seks år gammel.

— Det er en omfattende og svært alvorlig tiltale. Dette er tøft og belastende for alle involverte, og spesielt den eldste gutten, sier bistandsadvokat Gunhild Lærum, som representerer alle de tre barna.

Trusler og voldtekt

Tiltalen, som Aftenposten har tilgang til, beskriver særdeles grove, seksuelle overgrep mot alle tre barna, og omfatter også incest og voldtekt. Dette skal ha skjedd ved bruk av vold som slag i ansiktet og trusler.

Ifølge tiltalen brukte de også tau og/eller håndjern slik at de tre guttene «ikke hadde mulighet til å komme unna». Også andre gjenstander skal ha vært i bruk.

Ekteparet er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med hverandre foran de tre barna.

Møttes på nett

Ekteparet møtte hverandre på en datingside på internett i slutten av 2003, og ble kjærester i starten av 2004. De to felles barna ble født i sommeren 2005 og våren 2006.

Kort tid etterpå skal altså overgrepene mot de to barna ha startet.

Mannen har på sin Facebook-side engasjert seg mot barnevernets opptreden i overgrepssaker.

Les også

Ny tiltale mot moren i Alvdal-saken

Barna er nå plassert i fosterhjem, etter at foreldrene mistet omsorgsretten til barna.— De har det bra i de hjemmene de er nå, sier bistandsadvokat Lærum.

Bare etter noen uker i forsterhjem skal barna har begynt å snakke om overgrep, noe som førte til at barnevernet i kommunen reagerte.

Barna skal i dommeravhør ha forklart seg om et eget rom der overgrepene ble utført.

De to har også flyttet mellom minst fire kommuner i perioden fra de traff hverandre til 2011, hvilket kan ha gjort det vanskeligere for barnevernet å oppdage det angivelige misbruket.

— Det har gått lang tid, det er det ingen tvil om. Det kan det være grunn til å kritisere, men det er vanskelig for meg å si nå. Den aktuelle kommunen har i hvert fall gjort en god jobb, sier bistandsadvokat Lærum.

Erkjenner ikke straffskyld

De to erkjenner ikke straffskyld, og kjenner seg ikke igjen i tiltalen.

- Det har vært en langvarig etterforskning, og de to er glade for at saken kommer for retten slik at de kan få prøvd saken sin der, sier farens forsvarer, advokat Unni Fries.

Hun påpeker at grunnlaget for tiltalen ikke inneholder tekniske bevis.

— Det er en del ting rundt forklaringene som gjør at vi stiller oss tvilende til innholdet. En av de fornærmede har endret forklaring på vesentlige punkter, sier Fries.

Morens advokat sier at heller ikke kvinnen kjenner seg igjen i det tiltalen omhandler.

— Moren synes selvfølgelig det er tungt at det er tatt ut tiltale, men også at det skal bli greit å få ført sin sak, sier advokat Siri Langseth.

Påtaleansvarlig Anne Merete Evenrud er svært ordknapp i sine uttalelser.

— Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig tiltale, sier Evenrud, som ikke ønsker å kommentere saken utover dette.

— Vi anser det som sannsynlig at hele eller deler av saken vil gå for lukkede dører. Derfor har vi valgt å ikke offentliggjøre tiltalen, sier Evenrud.

Kan gi 21 års fengsel

Flere av punktene i tiltalen, både om voldtekt og gjentatt seksuell omgang med barn under ti år, har strafferamme på lovens maksimumsstraff, 21 års fengsel.

Dette er en av de mest alvorlige overgrepstiltalene i norsk rettshistorie, sammen med Alvdal-saken. Der ble et ektepar dømt til 15 års fengsel for gjentatte overgrep mot kvinnens barn.

Barna i Alvdal-saken var imidlertid i alderen 7 til 13 da overgrepene skjedde. I dette tilfellet er det snakk om barn som allerede rundt spedbarnsalderen skal ha blitt misbrukt.