Norge

Brøt vanlig praksis under møtene med Anders Behring Breivik

Psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim møtte Anders Behring Breivik sammen 12 av 13 ganger de møtte ham. Synne Sørheim traff aldri Behring Breivik alene.

Torgeir Husby og Synne Sørheim syntes det var for vanskelig intellektuelt og emosjonelt å treffe Anders Behring Breivik alene. Erlend Aas/Scanpix

 • Tine Dommerud
 • Tor Arne Andreassen
  Journalist i utenriksredaksjonen

Ifølge vanlig praksis skulle Torgeir Husby og Synne Sørheim ha innledet undersøkelsen av Anders Behring Breivik ved å møte ham hver for seg. Det gjorde de ikke.

Bortsett fra den aller siste samtalen med Behring Breivik, som Husby foretok alene, var de to psykiaterne alltid sammen.

Det begrunnes blant annet med sikkerhetskrav fra Ila landsfengsel, men også med at psykiaterne mente det ble for intellektuelt og emosjonelt krevende å møte ham alene.

Etter to samtaler så vi at vi hverken intellektuelt eller emosjonelt nærmest ville være i stand til å gjennomføre enesamtaler

Ved rettspsykiatriske undersøkelser er det normal praksis at de to sakkyndige er alene med den de skal observere ved de første møtene.

Det er begrunnet med at ekspertene skal danne seg et selvstendig bilde av vedkommende. Det bekrefter nestlederen i psykiatrisk gruppe i den rettsmedisinske kommisjon.

— Det er for at de skal få sitt eget inntrykk til å begynne med, sier psykolog Jim Aage Nøttestad ved St. Olavs Hospital.

— Det vanlige er at man har de første møtene hver for seg, og at man siden treffer vedkommende sammen.

Krav om uavhengig vurdering

Deretter kan de to velge om de vil skrive rapporten sammen, eller hver for seg hvis de er uenige.

Nøttestad opplyser at det ikke er noe legalt krav at de sakkyndige skal treffe observanden hver for seg og at forekommer at det ikke skjer, som regel av tidsmessige og praktiske årsaker.

I rettens mandat til de sakkyndige står det ikke eksplisitt at de to skal møte Behring Breivik hver for seg, men i mandatet heter det at de to skal foreta uavhengige vurderinger.

Nektet å ha glassvegg

Torgeir Husby og Synne Sørheim finner også selv grunn til å begrunne hvorfor de ikke har møtt Anders Behring Breivik hver for seg. Innledningsvis skylder de på Ila landsfengsel og sikringsanstalt.

Fengselsdirektøren ønsket først at de sakkyndiges samtaler med Behring Breivik skulle foregå med en glassvegg imellom.

Dette motsatte de to psykiaterne seg, men de måtte godta å ha vakter til stede og at samtalene ble holdt felles.

Fengselsledelsen ønsket nemlig at samtalene skulle være felles, da de ellers fryktet en gisselsituasjon, spesielt med tanke på Synne Sørheim.

Intellektuelt og emosjonelt utmattende

Men den viktigste grunnen til at de fant det "nødvendig, tilrådelig og uomgjengelig" er en annen.

Den viktigste grunnen, skriver de, er at de etter to samtaler innser at de hverken intellektuelt eller emosjonelt vil være i stand til å gjennomføre enesamtaler med Behring Breivik.

De omtaler det som meget krevende å sitte i samtale med ham, svært vanskelig å holde fokus, og problematisk å være aktør i en samtale med ham og å observere ham samtidig.

De konkluderer derfor med at resultatet blir bedre dersom de kan snakke og observere og utfylle hverandre. Ved det 13. møtet er Husby alene med Behring Breivik, men da er han plassert bak en glassvegg.

Uavhengige?

Det faktum at de to sakkyndige ikke har fulgt vanlig praksis, kan gi argumenter til kritikere.

De to har allerede blitt beskyldt for å være lite uavhengige av hverandre.

I et innlegg i Aftenposten hevdet forsker Erik Nord ved Nasjonalt folkehelseinstitutt at de "mangeårige nære kolleger, til dels med ham som hennes overordnede".

 1. Les også

  Advarer helsepersonell mot Anders Behring Breivik

 2. Les også

  "Vi er jo frelserne, sier han, vi skal befri Europa fra tyranni"

 3. Les også

  tilregnelig om utilregnelighet

FS00005646.jpg Politiet/Scanpix

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Lekkasjer og rettspsykiatri

 2. NORGE

  Makaveli Lindén erkjenner straffskyld for drapet på Majorstuen

 3. KOMMENTAR

  Retten må avklare om Breivik er blitt en annen | Per Anders Madsen

 4. A-MAGASINET

  Mona Nordaas ble drept med øks i sitt eget hjem. Familien måtte selv vaske vekk blodet.

 5. A-MAGASINET

  Retten ga moren hovedomsorgen for Sara. Tre år senere fant barnevernet ut at hun var uegnet som omsorgsperson.

 6. A-MAGASINET

  Forsvarer Unni Fries: – Philip Manshaus skal selvfølgelig få snakke om sin ideologi og sitt tankegods