Norge

Offentlig ansatte har hatt størst lønnsvekst

Lønnsforskjellene øker mest i privat sektor. Se hvilke bransjer som tjener mest og minst.

Lønnen har økt mest for de med høyest lønn i privat sektor de siste 10 årene.
  • Kristin Jonassen Nordby

Olje— og gassektoren tilbyr de høyeste lønningene i landet, etterfulgt av finansbransjen og akademiske og tekniske yrker. På jumboplass over lønninger ligger hotell- og restaurantbransjen, viser tall fra SSB (se tabell nederst i saken).

Lønnsforskjellene øker

De siste ti årene har den gjennomsnittlige lønnsveksten vært 13.100 kroner, noe som tilsvarer en økning på 55 prosent. Men det er stor forskjell på hvor stor lønnsøkningen har vært i ulike yrker og sektorer, skriver Knut Håkon Grini og Håvard Haugsnes Lienved Statistisk sentralbyrå (SSB).

De høytlønte har hatt en større prosentvis vekst enn de lavtlønte, og i privat sektor har forskjellene økt mest.

Forskjell mellom sektorene

Les også

Ansatte som er vanskelige tjener mest

De 10 prosent høyest lønte i privat sektor har hatt en lønnsvekst på 30.500 kroner, noe som tilsvarer 67 prosent på 10 år. I offentlig sektor har økningen vært på 20.000 kroner, noe som tilsvarer 56 prosent. I privat sektor tjener de best betalte 76.300 kroner, i det offentlige 53.500.

For de 10 prosent lavest lønte i privat sektor var lønnsøkningen i samme periode kun 36,5 prosent, mens den i offentlig sektor var 52 prosent. De lavest lønte i privat sektor tjener dessuten 4600 kroner mindre i måneden enn i offentlig sektor (se faktaboks: Lønnsforskjeller).

Les også

Får du lønn som fortjent?

Gjennomsnittlig lønn for en heltidsarbeidende nordmann i offentlig sektor var 37.000 kroner i 2010. I privat sektor var den 38.400. Lønnsforskjellene mellom menn og kvinner er høyere i privat enn i offentlig sektor.

Totalt har de offentlig ansatte hatt en høyere lønnsøkning enn de private . Dette skyldes at de lavest lønte har hatt en langt større lønnsøkning i offentlig enn i privat sektor. Forholdet er motsatt blant de høytlønte.

BransjeMånedslønn 
 20092010
   
 KronerKroner  
Alle ansatte35 30036 700
Olje og gassutvinning56 40057 500
Finanstjenester46 70049 600
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting44 90046 200
Informasjon og kommunikasjon44 70046 600
Kraftforsyning42 30043 700
Omsetning og drift av fast eiendom39 90042 400
Offentlig administrasjon og forsvar35 80037 900
Industri35 30036 600
Undervisning35 30036 900
Samferdsel35 10036 400
Fiskeoppdrett34 40035 500
Bygge- og anleggsvirksomhet34 00034 900
Vann, avløp og renovasjon33 10034 200
Helse- og sosialtjenester32 50033 800
Personlige tjenester32 40033 400
Kultur, underholdning og fritid32 30033 300
Varehandel31 70032 800
Forretningsmessig tjenesteyting30 00031 500
Hotell og restaurant25 60026 200
Les også

Flere kvinner diskrimineres

FS00006079.jpg