Norge

Krekar dømt til fem års fengsel for drapstrusler

Mullah Krekar er dømt til fem års fengsel for å ha fremsatt trusler. Han må også betale 100.000 kroner i oppreisning til en av personene han drapstruet. Krekar anket dommen på stedet.

 • Svend Ole Kvilesjø

Ifølge Oslo tingrett skal Mullah Krekar dømmes for å ha fremsatt drapstrusler under særdeles skjerpende omstendigheter.

Krekar anket dommen på stedet. Krekar ønsket ikke å kommentere saken overfor pressen i etterkant av domsavsigelsen. Han vil kun snakke med TV-stasjonen Al-Jazeera.

Krekar har erkjent drapstruslene han nå dømmes for. Etter rettens vurdering tilsier truslene mot de tre kurderne en samlet fengselsstraff på 2,5 år.

For trusler mot Erna Solberg og norske myndigheter som har jobbet med utvisningsvedtaket mot mullah Krekar, mener retten at straffen må være fengsel i to år og seks måneder.

Samlet for alle forholdene dømmes mullah Krekar til fem års fengsel. Dette er på linje med aktors påstand, mens Krekars forsvarere ville at han skulle frikjennes.

Krekar må også betale en oppreisning på 100.000 kroner til et av ofrene.

— Trusselen lever sitt eget liv

Et særtrekk ved de drapstruslene, er at de kan bli utført av en stor og uavgrenset krets av personer. Og derfor lever trusselen til dels sitt eget liv.

Krekar påpeker også at han ikke kan tilbakekalle fatvaen, drapstrusselen.

Les også

Følg domsavsigelsen i straffesaken mot Krekar

Det er straffeskjerpende at Krekar stadig gir næring til truslene, ved at han gjentar drapstruslene på åpne nettsteder.Retten mener at Krekar også kommer til å bruke denne domfellelsen til å skape ny blest om drapstruslene han har fremsatt.

Har truet mange personer på livet

Mullah Krekar ankom rettssalen i åttende etasje i Oslo tingrett klokken 13.45, sammen med sine to forsvarere, advokatene Brynjar Meling og Arvid Sjødin.

Krekar var i tillegg til truslene mot Høyre-leder Erna Solberg tiltalt for drapstrusler mot tre personer, etter at de brente deler av koranen — og en av dem filmet koranbrenningen.

Mullah Krekar ga på et åpent nettsted uttrykk for at disse personene kunne drepes, og retten legger til grunn at at utsagnene hans utgjør reelle trusler etter norsk lov.

- Krekar erkjenner å ha sagt at vedkommende kunne drepes, men at dette ikke var trusler, heter det i dommen.

- Fremkaller alvorlig frykt

Krekar ble i 2001 den første leder i Ansar al-Islam, omtalt av USA som en terrororganisasjon.

Organisasjonen har kjempet med stor kraft mot USA, blant annet i Afghanistan. De har filmet og publisert svært mange halshugginger og andre voldelige handlinger.

Retten påpeker at mange vil knytte Krekar opp mot Ansar al-Islam, selv om han ikke er leder av organisasjonen.

Etter rettens vurdering er det ikke tvilsomt at Krekar med sin bakgrunn for mange utgjør en betydelig trussel.

Les også

Vurderer å kalle inn Krekar som vitne i terrorrettssaken

Retten finner det også bevist at Krekar har en betydelig påvirkningskraft på i hvert fall noen hundre tilhengere eller sympatisører.Etter rettens vurdering forsto Krekar at hans utsagn virket truende. Han omtalte eksplisitt frykten de som hadde brent koranen ville føle når de møtte andre muslimer.

Selvmordsbombere

Et annet punkt i tiltalen omhandler enuttalelse Krekar kom med om forherligelse av selvmordsbombere, i TV-programmet The Wanted. Etter rettens vurdering har Krekar sterke personlige grunner for å nære hat mot USAs invasjon i Irak.

Etter rettens vurdering er det usikkert om Krekar har hatt en rolle i kamphandlinger i Irak, siden han ikke har kunnet reise tilbake dit siden 2003.

Det knytter seg på denne bakgrunn tvil om Krekars uttalelser i TV-programmet. Og han kan derfor ikke straffes for dette.

 1. Les også

  Krekar varsler anke dersom han dømmes til fengselsstraff

 2. Les også

  Påstand om fem års fengsel for mullah Krekar

Mullah Krekar er dømt til fem års fengsel for trusler mot tre kurdere og Høyre-leder Erna Solberg. Stig B. Hansen

Påtalemyndigheten hevder at uttalelsene Krekar kom med var ulovlige trusler mot Stortinget, norske myndigheter og Høyre-leder Erna Solberg. På bildet ser vi Najmuddin Faraj Ahmad og forsvarer Arvid Sjødin. Berit Roald, Scanpix

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  PST ber om fire uker i varetekt for Krekar: – Det er en falsk sak, sier Krekar.

 2. KOMMENTAR

  Mulla Krekar: En sten i skoen for tre norske regjeringer

 3. NORGE

  Dette er den norske delen av mulla Krekars påståtte terrornettverk

 4. NORGE

  Slik endte Italia opp med å ønske mulla Krekar utlevert som påstått leder av et terrornettverk

 5. NORGE

  Mulla Krekar pågrepet mandag – hva skjer videre?

 6. NORGE

  Mulla Krekar kjemper mot utlevering til Italia