Skal grave opp Slottsplassen

Gammel asfalt anlagt av tyskerne under krigens dager ligger under grusen på Slottsplassen og forårsaker trøbbel når det regner. Slottet har nå bestemt at asfalten skal fjernes.

Slottsforvalter Ragnar Osnes konstarer at det nå er bestemt: Slottsplassen skal rustes opp.

Rehabiliteringen av Slottsplassen skal etter planen settes i gang etter 17. mai neste år og være ferdig før 17. mai året etter. Statsbygg skal nå gå i gang med å lage en kostnadskalkyle for prosjektet, melder NRK.

Plassens utseende vil ikke endres dramatisk, og toppdekket skal fortsatt være grus.

Prosjektet innebærer at den gamle asfalten som ligger under grusdekket, skal fjernes. I dag renner store mengder grus ned fra plassen til gatene nedenfor når det regner. Prosjektets hensikt er å drenere bort regn— og smeltevann, i tillegg til å stoppe grusavrenningen.

Ny grus skal legges på plassen. Den nye grusen skal støve mindre. I tillegg skal fortau, kjøreveier, kantstein og granittfelter oppgraderes.

– Vi regner med at folk vil merke forskjell. Både kantstein, fortau og plassen selv endres. Blant annet blir plassens helningsgrad endret. Dessuten blir det nye dekket mer egnet å gå på, sier slottsforvalter Ragnar Osnes.