Norge

Flere virus utelukkes som årsak til hundesykdommen. Men ennå ingen klare svar.

Veterinærinstituttet har fått tilbake prøvesvar på flere undersøkelser av mage- og tarmvirus hos syke hunder. De kan utelukke flere virus.

Veterinærinstituttet utelukker flere virus i jakten på årsaken til den ukjente hundesykdommen.
  • NTB
  • Jan Gunnar Furuly
    Journalist

– Vi mener nå å kunne stadfeste at valpesyke, circovirus og coronavirus ikke er sannsynlig årsak til de mye omtalte sykdomstilfellene på hund, opplyser kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas ved Veterinærinstituttet.

Prøver testet for gjærsopp og muggsopp er også negative.

Foreløpige vurderinger viser at det har vært en tydelig økning av tilfeller med blodig diaré i det sentrale østlandsområdet fra rundt 20. august i år, ifølge Mattilsynet.

– Nytt at hundene plutselig dør

Siden 1. august har en rekke hunder blitt syke med symptomer som blodig diaré, oppkast og redusert allmenntilstand. Årsaken til sykdommen er ikke kjent, og flere hunder er døde.

– Det er ikke nytt at hunder får symptomer med oppkast og diare. Det har vi også sett tidligere år. Men det som er nytt er at hunder som den ene dagen var friske og raske, plutselig blir syke og dør den neste dagen, sier Haukaas ved Veterinærinstituttet.

– Har dere nå noen klar formening om hva hundedødsfallene skyldes?

– Vi vet ennå ikke hva sykdommen skyldes eller om dette kan være utslag av flere ulike ting. Vi vet heller ikke om dette er en topp på noe som kan være en sesongbetont sykdom, sier han.

Samme bakterie hos 11 hunder

Veterinærinstituttet hadde per fredag obdusert 14 av de døde hundene. Samtlige av disse viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. I tillegg har til sammen elleve hunder fått påvist bakterien Providencia alcalifaciens.

  • Les også: Har ventet i 13 år på at bakterien skulle dukke opp

Bakterien er påvist hos ti døde hunder samt hos én hund som fortsatt lever.

Ekspertene kan likevel ikke fastslå at det er Providencia alcalifaciens som er årsak til sykdommen. De har heller ikke fått klarhet i hva smittekilden er.

Hundeeiere anbefales fortsatt å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

Les mer om

  1. Hundedødsfallene 2019
  2. Hund
  3. Veterinærinstituttet