Lege dopet ned og voldtok to ganger i Danmark – fratatt sin norske autorisasjon

Ofrene ble dopet ned med legemidler legen skal ha forskrevet til seg selv.

En norskpraktiserende lege er fratatt sin autorisasjon etter at Statens helsetilsyn er blitt gjort oppmerksom på at vedkommende har tilstått to voldtekter i Danmark. Det betyr at legen ikke lenger kan arbeide eller titulere seg som lege i Norge.

Vedkommende har erkjent forholdene overfor dansk politi og har vært varetektsfengslet.

Begge voldtektene skjedde i 2018. Ofrene ble dopet ned med legemidlene Halcion og Diazepam, som legen hadde forskrevet til seg selv.

«Særlig skjerpende»

Det var den danske Styrelsen for Patientsikkerhed som varslet Statens helsetilsyn om forholdene. Legen ble midlertidig fratatt sin danske autorisasjon etter å ha erkjent de to voldtekter overfor politiet i 2018.

Legens norske autorisasjon trekkes tilbake av Statens helsetilsyn for å beskytte nåværende og fremtidige pasienter, med referanse til helsepersonelloven § 57.

«Å bruke sin forskrivningsrett til å skrive ut legemidler som ble brukt til å utføre de straffbare handlingene, er særlig skjerpende», skriver Statens helsetilsyn.