Norge

UD innstiller reiser og møter og oppfordrer til hjemmekontor

Alle ansatte i Utenriksdepartementet (UD) har nå fått restriksjoner på alt fra reise- og møtevirksomhet til private reiser.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

Ifølge informasjon lagt ut på intranettet i UD skal departementets avdelinger også legge til rette for utstrakt bruk av hjemmekontor der hvor arbeidsoppgavene tillater det. Det iverksettes fra i morgen.

Ellers er det innført følgende tiltak:

 • Det innføres kjernetid i tidsrommet kl. 11.00 – 14.00. Avdelingene skal legge til rette for en mer fleksibel form for arbeidstid. 
 • Tjenestereiser skal ikke gjennomføres. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt. De skal ikke gjennomføres med mindre det er tvingende nødvendig. 
 • Private reiser til utlandet frarådes. Eventuelle bestilte reiser pr. 11.3.2020 som må avlyses etter ønske fra arbeidsgiver, refunderes av arbeidsgiver, med mindre kostnadene dekkes av egen forsikring.    
 • Møtevirksomhet reduseres til et minimum. Dersom møter må gjennomføres, bør deltakelsen legges til et minimum og avstanden mellom personene må være minst én meter. Videokonferanser benyttes i stor grad. En oppskrift på hvordan slike konferanser/møter settes opp vil bli sendt ut i løpet av dagen. 
 • Kantinene skal ikke brukes som spiserom. Dette gjelder fra fredag 13.3. Mat vil gjøres tilgjengelig og betales med vipps. Kantinen vil bli stengt som oppholds-/spiserom. Dette følger av de meget restriktive tiltak som også gjennomføres for møter.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Hjemmekontor
 3. Utenriksdepartementet (UD)