NRK felt av PFU etter å ha lyttet til Den rettsmedisinske kommisjon

NRK brøt god presseskikk da de ikke opplyste om at deres reporter avslørte uenigheter i Den rettsmedisinske kommisjon ved å lytte til et møte via telefon.

Leder Tarjei Rygnestad i Den rettsmedisinske kommisjon vitnet i 22. juli-rettssaken.

Det fastslår Pressens Faglige utvalg, ifølge Journalisten.

Utvalget er enstemmig i at kanalen burde ha vært mer åpen om hva som skjedde da Dagsrevyen rapporterte om at det hadde vært uenighet i Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) under møtet der den første sakkyndigrapporten om Anders Behring Breivik ble behandlet.

Kommisjonen burde ha blitt opplyst om at NRK-journalisten hadde lyttet til diskusjonen, og kommisjonen burde ha fått mulighet til å kommentere opplysningene i reportasjen på dette grunnlaget, mener PFU.

— Brutt så det suser

Les også

NRK klaget inn til PFU for overhøring av møte

— Burde NRK ha lagt på da de kom inn i diskusjonen? Det vil jeg svare et absolutt nei på. Når man ringer lederen i kommisjonen og kommer rett inn i diskusjonen, må en journalist få lov til å lytte. Hadde det vært en personlig samtale, burde NRK ha lagt på, sa generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Presseforbundet da PFU behandlet saken tirsdag.- NRK har gjort en stor feil, etter min oppfatning, ved ikke umiddelbart å henvende seg til kommisjonen og kommisjonens leder for å få en kommentar, fortsatte han.

- Utvalget har slått fast gang på gang at det må kreves at de personer det er gjort skjult opptak av skal gjøres oppmerksom i etterhånd. Det gjelder når hele samtalen avlyttes, og her er det bare bruddstykker. Her mener jeg NRK har brutt Vær Varsom-plakaten så det suser, sa Kokkvold.

NRK ble felt for brudd på punkt 3.1 i Vær Varsom-plakaten, som sier at kildenforinformasjon skal som regel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt medkildevernet eller hensynet til tredjeperson.

- Stor offentlig interesse

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) klaget NRK inn for PFU etter at leder Tarjei Rygnestad skal ha besvart en telefon uten å ha vært klar over det selv. Dermed kunne NRK kunne lytte til 53 minutter av møtet.

Kommisjonen mente NRK har begått flere tillitsbrudd i saken, og at de brukte skjulte metoder. I klagen til PFU skrev Rygnestad at «Kommisjonen er av den oppfatning at NRK har begått flere tillitsbrudd i nærværende sak og da særlig ved å bryte det presseetiske hovedprinsippet om å opptre åpent og med klare premisser i det journalistiske arbeidet.»

NRK mener medlemmene av kommisjonen fikk god anledning til å kommentere opplysningene, men innrømmer at Rygnestad skulle vært varslet om at hans telefon var kilden til informasjonen.

NRK påpeker også at uenigheten mellom kommisjonsmedlemmene hadde så stor offentlig interesse, og at den kan ha hatt «vesentlig betydning» for rettens beslutning. NRK presiserer dessuten at de ikke har gjort opptak av telefonsamtalen.

Debatt førte til ny psykiatrirapport

Da PFU behandlet saken tirsdag, diskuterte utvalget blant annet om NRKs fremgangsmåte kom inn under punktet i Vær Varsom-plakaten som går på skjult mikrofon. Men utvalget landet på at det i dette tilfellet er snakk om lytting, ikke avlytting.

Les også

Uforsvarlig av NRK

Avsløringen om at medlemmene av den rettsmedisinske kommisjonen var uenige, bidro til debatten som til slutt endte med at Oslo tingrett oppnevnte to nye rettspsykiatrisk sakkyndige. Dermed forelå det to psykiatritrapporter da rettssaken mot Anders Behring Breivik startet i april: Den første rapporten, der Torgeir Husby og Synne Sørheim erklærte Breivik utilregnelig, og en rapport nummer to, der Agnar Aspaas og Terje Tørrisen mente den nå terrordømte Breivik var strafferettslig tilregnelig.