Norge

Norge slått av Sverige, Danmark og Finland på ny pensjonsmåling.

Både Danmark, Sverige og Finland har et bedre pensjonssystem enn Norge. Vi havner på sjetteplass i en måling over verdens pensjonssystemer.

Eldre over hele verden er friskere og lever lenger enn tidligere. Det utfordrer pensjonsordningene.
  • NTB
  • Helle Aarnes
    Journalist

Nederland topper listen, som er laget av Melbourne Mercer Global Pensions Index. De har målt pensjonssystemene i 37 land. Der havner Norge på sjetteplass, melder Bloomberg.

Landene i undersøkelsen skal omfatte omtrent to tredeler av verdens befolkning. De måles på 40 kriterier om pensjonssystemet fører til bedre økonomisk utkomme for pensjonistene, om systemet er bærekraftig og om systemet har tillit i befolkningen.

Nederland og Danmark er på de to første plassene, Australia på tredje plass, fulgt av Finland og Sverige.

Like bak Norge kommer Singapore, New Zealand, Canada og Chile.

Eldre over hele verden er friskere og lever lenger enn tidligere. Land over hele verden må forholde seg til hvordan en aldrende befolkningen skal bli tatt vare på. Ifølge FN vil en femdel av verdens befolkning være pensjonister i 2070, mot omtrent 9 prosent i dag.

Landene plasseres på en skala hvor A er beste score for nivået av økonomisk sikkerhet. Bare Nederland og Danmark gis toppkarakter. Norges pensjonssystem gis en B. Storbritannia og USA gis en C pluss og er plassert på 14. og 16. plass. Japan ligger på 31. plass med en D minus. Nederst på lista ligger Thailand.

Les mer om

  1. Norge
  2. Pensjonister