Norge

Fjellinjen-direktør går av etter at kritikkverdige forhold er avdekket. Får med seg 1,4 millioner i etterlønn.

Fjellinjen-direktør Anne-Karin Sogn går av etter at det er avdekket kritikkverdige forhold. Blant annet har selskapet brutt regler for anskaffelser og innleie.

Direktøren i Fjellinjen, som har ansvaret for innkreving av bompenger i Oslo, går av.
  • NTB
  • Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

I tillegg har det vært for dårlige rutiner ved ansettelser. Det kommer frem i en rapport utarbeidet av Deloitte.

Som følge av dette er Sogn blitt enig med styret om at hun fratrer som administrerende direktør, opplyser selskapet i en pressemelding.

Fjellinjen er eid av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, og virksomheten finansieres med bompenger som betales av bilistene.

Rot med reiseregninger og regelbrudd

I rapporten trekkes det blant annet frem brudd på reglene for reiseregninger, mangel på konkurranseutsetting av anskaffelse og innleie, og brudd på prinsipper for offentlige anskaffelser i flere tilfeller der konkurranseutsetting har vært gjennomført.

Ifølge NRK viser rapporten at bare 6 av 24 anskaffelser fra 2017 har vært utlyst, og 15 ble ikke lagt ut på anbud, noe som er brudd på loven. Det kommer også frem at internt utlyste stillinger ble besatt av eksterne, og at det i ett av tilfellene var en privat relasjon mellom leder og den nye ansatte.

Anne-Karin Sogn

Det nevnes også et tilfelle av det som omtales som «uheldig rolleblanding».

Rapporten trekker her frem at en konsulent fra et innleid firma deltok i intervjurunder av kandidater til et oppdrag der konsulenten som ble valgt, kom fra samme firma.

NTB har forsøkt å kontakte Sogn, men hun er ikke tilgjengelig for kommentar.

Leide inn eks-kollega uten anbud - får 1,4 millioner i etterlønn

Styret mener det er «sterkt beklagelig» at reglene for anskaffelser og innleie ikke er fulgt, sier Fjellinjens styreleder Cato Hellesjø i pressemeldingen.

NRK avslørte i juni at Sogn hadde leid inn en eks-kollega som konsulent uten å sette anskaffelsen ut på anbud, slik regelverket krever. Konsulenten kunne på denne måten fakturere opp mot 280.000 kroner i måneden.

Til tross for den knusende kritikken i rapporten, får Anne Karin Sogn med seg 1,4 millioner bomkroner fra bilistene i etterlønn, ifølge NRK.

Det fordeler seg på lønn i oppsigelsestiden i tre måneder, samt en etterlønn i ni måneder, ifølge Hellesjø.

I pressemeldingen kommer det frem at Fjellinjen nå har iverksatt en rekke nye kontrolltiltak og rutineendringer for å hindre fremtidige brudd på lover og regelverk.

Les også

  1. Bomsjefen i Oslo betalte millionhonorar til innleid eks-kollega uten anbud

  2. Dale krever opprydning i pengebruken til bompengeselskapene

Les mer om

  1. Fjellinjen