Norge

Eirik Jensen framstilles for forlenget fengsling

Korrupsjons- og narkotikadømte Eirik Jensen framstilles torsdag formiddag for forlenget varetektsfengsling i Oslo tingrett.

Eirik Jensen på plass i retten under torsdagens fengslingsmøte.
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Rettsmøtet starter 10.45.

Jensen har sittet varetektsfengslet siden han i juni ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av hasj og grov korrupsjon i Borgarting lagmannsrett.

Dommen er anket til Høyesterett og Jensen har ennå ikke startet soningen. Jensen ble pågrepet av Spesialenheten for politisaker i første pause under domsavsigelsen. Tingretten vedtok senere at han ikke kunne varetektsfengsles, men avgjørelsen ble anket til lagmannsretten som kom til motsatt konklusjon, og Jensen ble fengslet i fire uker.

Spesialenheten ønsker nå å holde ham varetektsfengslet i ytterligere åtte uker og begrunner det med «allmennhetens rettsfølelse dersom han skulle være på frifot inntil en rettskraftig dom er på plass».

I dommen som falt i juni, levnet retten liten tiltro til Jensens forklaringer og fant det bevist at han hjalp medtiltalte Gjermund Cappelen med å smugle store mengder hasj inn i Norge.

Cappelen ble dømt til 13 års fengsel.

Høyesterett skal i sin ankebehandling ta stilling saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen mot Jensen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort.